Головна » Українська мова

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Мета: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну змінну частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити прислівники в тексті, їх характеризувати (визначати значення, синтаксичну функцію, правильно інтонувати); за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи, почуття прекрасного, розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як елемент розумової діяльності людини.

Лексикологія і фразеологія: народні вислови з прислівниками; прислівники-синоніми, антоніми, омоніми до інших частин мови.

Синтаксис: прислівники в ролі другорядних членів речення

Культура мови і стилістика: використання прислівників у текстах художнього стилю

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції)

Обладнання:  таблиці „Прислівник як частина мови”, „Розряди прислівників за значенням”, схеми; змінні плакати, що характеризують види роботи протягом уроку. Словники: Л.М.Помога „Словник антонімів”, П.М.Деркач „Короткий словник синонімів української мови”, С.П.Бибик „Словник епітетів української мови”, „Короткий тлумачний словник української мови”, Д.І.Ганич „Словник лінгвістичних термінів”; аудіозапис Е.Гріг Ранок з сюїти „Пер Гюнт”; ілюстрований матеріал із сходом і заходом сонця.

Епіграф уроку: „Щедрий голос природи змалку слухаю я” (М.Сингаївський)

Проблемне питання:  Яких частин мови більше (самостійних чи службових ) ми використовуємо у нашому мовленні?

Хід уроку

І. Вступне слово вчителя

- Сідайте, діти, у гурті зустрілися ми знову, про „мовні злитки золоті”  поведемо розмову.

Чи ти задумавсь, відкіля оті

У нашій мові злитки золоті?

Як намистинки, диво калинове –

Частини мови!

ІІ. Повторення відомостей про частини мови

Запис числа, теми, повідомлення завдань уроку
Актуалізація опорних знань (по таблиці „Частини мови”)

Які частини мови є в українські мові? ( частини мови – лексико-граматичні розряди слів, що розмежовуються за значеннями, які вони виражають, за властивими їм морфологічними ознаками та синтаксичними функціями в складі словосполучень і речень. У сучасній українській мові виділяється десять частин мови: іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник, прийменник, сполучник, частки, вигук. Вони поділяються на повнозначні (самостійні) й службові. )
Які з них самостійні, які службові? Чому? ( повнозначні частини мови (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник) – це лексично самостійні слова, що називають предмети та ознаки або вказують на них і функціонують у ролі членів речення. Службові частини мови ( прийменник, сполучник, частки) – лексично несамостійні слова, які служать для вираження різних синтаксичних відношень (прийменники, сполучники), а також для утворення аналітичних форм або для вираження синтаксичних і модальних значень речення (частки). Вигуки не входять до складу ні повнозначних, ні службових частин мови, оскільки не виконують номінативної функції, не виражають відношень між словами в реченні чи між частинами речення, а служать для волевиявлення, емоційного відношення, суб’єктивних оцінок. Повнозначні  частини мови поділяються на змінні і незмінні. Зміннні частини мови (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово) відмінюються, утворюють словоформи і граматично поєднуються з іншими словами. Для незмінних повнозначних слів належить прислівник. Частини мови не становлять замкнених, ізольованих класів слів. У процесі функціонування мови, і у процесі вдосконалення її граматичної будови і збагачення словникового складу відбувається перехід слів з однієї частини мови в іншу.

ІІІ. Ознайомлення з темою, метою та завданнями уроку

Зачитування  епіграфа

ІV.Актуалізація мотиваційних резервів

1. Пошуково-вибіркова робота

- Серед спільнокореневих слів виписати такі, що відповідають на питання як? Назвати, до яких частин мови належить решта слів.

Близький, зблизька, приблизити, близько; зеленіти, зелено, зелений; щасливий,  щастя, щасливо.

Дослідити, чи змінюються виписані слова за числами і відмінками.

2. Робота з таблицями

3. Робота з матеріалом підручника

4. Вільний диктант

Прислівник звик, незмінюваний в мові, ознаки різні виражать при слові (Д.Білоус)

V. Робота за ущільненим методом опитування

а) робота учня з текстом біля дошки

Широкою долиною між пологими схилами повільно тече річка. На її правому вищому березі розкинулось маленьке село. Над ним низько спустилось сріблясте марево (переписати текст, змінюючи підкреслені слова на антоніми. Як змінюється текст? Лінгвістичний аналіз тексту)

б) Виписати з тексту прислівники, підбираючи до них синоніми, визначити розряд за значенням:

 повільно –ледь-ледь,    низько – невисоко

в) Робота на картках. Визнач зайвий прислівник у кожній групі слів. Свій вибір обґрунтуй

1. Неуважно, спокійно, чудно, уночі, пронизливо

2. Щойно, навесні, день у день, вчора, надворі

3. Угору, нашвидку, ліворуч, униз

4. Спросоння, взимку, по-дружньому, спересердя, знічев’я

г) До поданих дієслів доберіть прислівники, визначте розряд за значенням

слухати -..., жити -..., усміхатися -..., працювати -..., співати -...

д)Виразно прочитати  текст, виписати прислівники, поставити до них питання, визначити розряд за значенням.

Так тихо, так любо, так ніжно у полі...

Світає поволі...

VІ. Тести

У якому рядку правильно названо морфологічні ознаки прислівників:

а)час, спосіб;

б)відмінок;

в)незмінюваність?

2. У реченні прислівник найчастіше виступає:

а)додатком;

б)означенням;

в)обставиною.

3. Прислівник – це

а) особлива форма дієслова;

б) змінна самостійна частина мови;

в) незмінна самостійна частина мови

4. Прислівник виражає

а) ознаку предмета за дією;

ознаку або приналежність предмета якійсь особі;

в) ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета.

Словникова робота

Фіміам -,

мінорна гама.

Підготовка до написання твору мініатюри  „Уявна подорож  до літа”

а) Прослуховування уривку із твору М.Коцюбинський „Ранок у лісі”  (уривок з казки „Хо”) під музичний супровід (аудіозапис Е.Гріг Ранок з сюїти „Пер Гюнт”), мовний коментар до музики.

б) Т.Шевченко  „Світає...”

в) визначення спільного в описах. Підбір синонімів, антонімів та епітетів до слів

Небо,

вітер,

сонце,

повітря

З використанням словників (в переліку наочності)

г) розгляд картин із зображенням сходу і заходу сонця.

Складання мініатюри „Захід сонця” з використанням прислівників.

Підсумок уроку

Виставлення оцінок. Вирішення проблемного питання.

Шановні семикласники! Я вітаю вас з перемогою! Ви добре вивчили тему. На вас сьогодні очікує незвичайне творче домашнє завдання

Домашнє завдання

для всіх  П.25 вправа 276

Ким ви себе вважаєте, на тому рівні й дерзайте

Мудрагелик-знавець випише з літератури або складе самостійно кілька речень про схід сонця взимку, використовуючи в тексті прислівники
Обдарований-розумник спробує створити власний текст про захід сонця взимку, використовуючи в тексті прислівники
Творчий дотепник майже без проблем складе текст „Зимове сонце” з гумористичного погляду, використовуючи прислівники.
Інтелектуал-філософ матиме змогу зв’язно розповісти про прислівник, наводячи власні приклади, розширюючи міркування, використовуючи словник лінгвістичних термінів


Теги: Власенко Т.Г., прислівник
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 348/36


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar