Головна » Українська мова

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Мета:    пригадати відоме про прислівник; поглибити  й  засвоїти матеріал про загальне значення цієї частини мови, морфологічні ознаки та синтаксичну роль.

   Розвивати в учнів уміння розпізнавати прислівники в реченні, визначати їх значення та синтаксичну роль, формулювати вміння знаходити прислівники в тексті; удосконалювати    навички охайного й  грамотного  письма,  уміння  висловлюватись (усно й письмово); збагачувати словниковий запас учнів; розвивати творчі здібності, увагу, пам’ять; виховувати любов до рідної мови.

Тип уроку:   урок  засвоєння  нових   знань (урок-подорож).

Обладнання: підручник, картки, плакат «Розряди прислівників за значенням», дидактичний матеріал, епіграф, ребуси.

 

Хід уроку

І.    Організаційна  частина.

Доброго ранку,дорогі діти, шановне журі. Сьогодні ми з вами будемо разом подорожувати і працювати.

ІІ.   Актуалізація опорних знань учнів.

А щоб дізнатись тему нашого уроку, уважно послухайте і відгадайте загадку:

              Чим від інших я відмінний,

              Тим, що є я сам незмінний. 

               Розібратись як детально,

               Моє значення загальне—

               Це найперш ознака дії:

               Швидко їде, тихо мріє.

               Чи ознака ще ознаки:

               Дуже м’яко, надто м’яко.  

               А чи ознака предмета:

               Це по-київськи котлета. 

               Я скажу вам тут дослівно—

               Називаюсь я … (прислівник)

—Тож якою на вашу думку буде тема уроку?

—Так, ви правильно відповіли. Тема нашого уроку …

—Отже, відкриваємо зошити і записуємо дату і тему уроку. А епіграфом нашого уроку будуть слова М.Рильського: (записують у зошит)

    Як парость виноградної лози плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур’ян. Чистіша від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм життям.      

  

—А урок наш з вами сьогодні буде незвичайним—ми вирушаємо з вами у подорож. До неї ви вже готові. А щоб цікавіше було подорожувати, ви об’єднайтесь у 3 команди та  оберіть собі  капітана.

Маршрут нашої сьогоднішньої подорожі проляже до незвичайної країни «Морфології». Ми відвідаємо казкове місто «Прислівник». Тож рушаймо!

 

 

Перша зупинка «Теоретична». (використовується прийом «Мікрофон»)

—Пригадаймо, на які питання відповідають прислівники?

— Наведіть приклади прислівників.

—Закінчуючи вивчати дієприслівник, ми зазначили, що він має з прислівником спільні ознаки. Які ж саме?

(Незмінність та синтаксичну роль.)

     —Хто був уважний, подивіться на епіграф уроку і скажіть, які прислівники використав М.Рильський?(пильно, ненастанно,вірно,слухняно, щоразу)

     —Молодці, діти, ви дуже уважні.

 

ІІІ.  Визначення мети та очікуваних результатів уроку. 

Сформулювати мету нашого уроку до снаги кожному з вас. Для цього скористайтесь формулою «Сьогоднішній урок навчить нас…»

 

Отже, друга наша зупинка «Прогнозуюча»:

—поглибити знання про прислівник;

—давати визначення прислівника;

—розпізнавати прислівники в реченнях;

—визначати морфологічні ознаки та синтаксичну роль;

—правильно використовувати прислівники у мовленні.

 

IV. Вивчення нового матеріалу.

1.   Аналіз  мовного матеріалу.

Переписати словосполучення і зазначити, з якими частинами мови вжиті тут

прислівники.

     дієслово                                   ознака  дії

Пожовкнути           ( як? )             раптово

     дієприслівник                                 ознака дії

падаючи               ( куди? )           додолу

     прикметник                                ознака  ознаки

 приємний             ( наскільки? )     дуже

     прислівник                                    ознака  ознаки

добре                 ( як? )              дуже

     дієприкметник                                ознака  ознаки             

забарвлений         ( якою  мірою? )    занадто   

      іменник                                    ознака  предмета

 читання             ( яке? )             вголос

 

            Відповідь учня.

—Ми бачимо, що прислівники утворюють словосполучення з різними частинами мови: з дієсловом, дієприслівником, дієприкметником, прикметником, іменником. Прислівник у словосполученні виступає залежним словом і виконує найчастіше роль обставини, рідше - означення. Це залежить від питання, яке ми ставимо до прислівника.

            Пояснення - висновок вчителя.

—Прислівники, що вказують на ознаку дії, поєднуються з дієсловом або дієприслівником. Прислівники, що вказують на ознаку іншої ознаки, поєднуються з прикметником, дієприкметником або іншим прислівником. Прислівники, що вказують на ознаку предмета, поєднуються з іменниками. Яка ж частина мови називається прислівником?

            Відповідь учня.

- Прислівник - це незмінна частина мови, яка вказує на ознаку дії, предмета чи іншої ознаки (записує у таблицю незмінність)

 

2. Робота з підручником. Читання вголос правил, уміщених у підручнику. 

       Підготувати відповідь на запитання: "На які розряди та групи  за  значенням  поділяються прислівники та на які питання вони відповідають?"

(записують у таблицю означальні, обставинні)

 

3. Третя зупинка «Дослідницька». Робота за підручником (А.Ворон, вправа 164) у групах.

1 група досліджує і виписує прислівники, що означають ознаку предмета,

2 група досліджує і виписує прислівники, що означають ознаку дії,

3 група досліджує і виписує прислівники, що означають ознаку іншої ознаки.

Нагадую правила роботи в групах.

–Перевіряємо записане кожною групою. Результати дослідження груп записують капітани команд в колонку «Загальне значення» таблиці «Прислівник»(ознака дії, ознака предмета, ознака іншої ознаки)

 

4. Четверта зупинка «Спортивна». Фізкультхвилинка.

       Встаньте, діти, посміхніться,

       Вліво, вправо поверніться.

       Нахиліться, розігніться. (2 р.)

       Руки вгору піднімайте,

       Піднімайте, опускайте, (2 р.)

       Дуже добре, всі сідайте.

—Хто уважний із вас? Які прислівники я використала у цій фізкультхвилинці? (вліво, вправо, вгору, добре)

 

Застосування вивченого матеріалу на практиці.

 

1. Рухаємось далі. Наступна п’ята зупинка «Пошукова» (вибірковий диктант). Прослухайте уважно поезію, випишіть прислівники і з’ясуйте, на які питання вони відповідають.

Ознаку  дії  називає,

А  також  місце, час,  причину

Цієї  дії  визначає,

І  кожен  цю  частину  знає.

Бо  це  прислівник – всім  відомий.

Незмінна  ця  частина  мови,

На  запитання  як?  коли?

Готова  всім  відповісти.

Сміється  сонце  як? – ласкаво,

Мандрує  небом  величаво,

А  небо  голубіє  дивно,

Пливуть  хмаринки  тихо,  мрійно.

Дзвенить   кохана  мова  чисто,

А  кожне  слово – урочисто;

Земля  стрічає  нас  святково,

Сміються  зорі  загадково.

Сади  цвітуть  коли? – весною,

Улітку  трав  моря  шовкові,

А  восени врожай  збирають,

Узимку  снігу  всі  чекають.

Прислівників  багато в  мові,

Усі  яскраві,  всі  чудові!

Щоб  здобути  знань  основи,

Вивчи  цю   частину  мови!

                                     К. Лужецька 

—Діти коментують, які вони виписали прислівники, на які питання вони відповідають (записують питання в таблицю).

 

2. Шоста зупинка «Синтаксична». Дослідження-зіставлення. Кожна команда отримує завдання знайти і визначити прислівники. Зробити висновок, якими членами речення вони виступають.

1 ком. Справи в мене пішли добре. Мені було добре.

2 ком. Удовина хата у селі стояла скраю. Ще світиться вікно у хаті скраю.

3 ком. Ми весело захитали головами. У класі весело.

Висновок: 1 ком.: прислівники найчастіше виступають у реченнях обставинами,

2 ком.: рідше виступають означенням, 3 ком.: іноді виступають присудком в односкладних реченнях.

(записує кожен капітан у таблицю синтаксичну роль прислівника)

 

3. Сьома зупинка «Розважальна». Використовується прийом «Доміно».

Кожен із вас отримав картку із записаним прислівником. Перший учень називає слово, а той, хто має картку зі словом із протилежним значенням, записує цю пару прислівників на дошці:

Весело—сумно, багато— мало, голосно—тихо, вдень—вночі, вперед—назад, сьогодні—завтра, чисто—брудно, вгору—вниз.

—Молодці, діти. Ви добре впорались із завданням. А  тепер рухаємось далі.

 

4. Наступна восьма зупинка «Творча».

А тепер час міркувати.

Свою творчість проявляти,

Про девіз не забувати.

Розум, фантазію  прояви,

І маленьку відповідь склади.

—Використовуючи прислівники, записані в зошиті з попереднього завдання та  дані опорні слова, склади усний твір-розповідь за ілюстрацією «Зимові розваги».

Опорні слова: тиша, сніжинки, іній, казкові, кришталевий, таємнича, сяяв, закружляли, огортає, жваво, стрімголов, навпростець, всюди, догори.

Учасник із кожної команди розповідає складений твір, визначає використані прислівники.

 

5. Дев’ята зупинка «Криниця народної мудрості».

Гра-розминка в парах. Кожній парі даються картки і вони повинні вписати потрібні за змістом прислівники, пояснити їх значення.

Де …  слів, там …діла. (багато, мало)

Працюй … –дні пройдуть не … . (ударно, марно)

…  слів, а  …  діла.  (багато, мало)

Легкого  хліба  …  нема.( ніде)

 …  скрізь,  а   … краще.  (добре,  вдома)

 … дров не припасеш—мерзнутимеш   … .(влітку, взимку)

Як слів …, той розуму  … . (небагато, малувато)

  …  й кінь  … біжить.  (додому,  жвавіше)

Скупий  …  платить, а ледачий  …  робить. (двічі, двічі)

 

—Молодці, діти. Добре попрацювали.

6. Десята зупинка  «Розумник». Треба відгадати ребуси.

 

7. Одинадцята зупинка «Кмітливий». Відгадайте загадки, знайдіть прислівники.

 

1. Що росте догори коренем? (бурулька)

2. Надворі горою,  а в хаті водою. (сніг)

3. Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? (мороз)

4. Удень вікно розбивається, а вночі само вставляється. (ополонка)

5. Удень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає. (сонце)

6. Навесні веселить, влітку холодить, восени годує, взимку гріє. (дерево)

 

8. Дванадцята зупинка «Лінгвістична». Гра «Одним словом» (команди на швидкість добирають за змістом відповідний прислівник)

1. Догори обличчям (горілиць)

2. Охоче, із задоволенням  (залюбки)

3. Дійсно, відповідно до фактів  (фактично)

4. Без бажання, мляво, повільно  (нехотя)

5. У гніві, дуже розсердившись (спересердя)

6. Услід за тим, хто віддалявся  (навздогін)

 

Підведення підсумків.

Ось і закінчилась наша подорож у країну прислівниковію. Я думаю, що вам було цікаво. Адже ви переконались, що мова наша чарівна, загадкова, співуча.

Рефлексія. Метод «Незакінчені речення»

Прислівник—це …
Найважливішою морфологічною ознакою прислівника  є…
У реченні вони виступають…

-   Найбільші   труднощі   я  відчув …

-   Я  зрозумів,  що …

-   Я  не  вмів,   а  тепер  умію …

-   Я  не  знав,  а  тепер   знаю …

-   На  наступних  уроках  мені  хотілося  б  знову …

 

VІІ.      Домашнє  завдання.

Вивчити правила за підручником, виконати вправу №171 (I - II  рівень),  скласти лінгвістичну казку про прислівник (III  - IV рівень )

 

   VІІІ.  Виставлення оцінок з коментарем.

Ось і уроку кінець!

Хто працював, той молодець,

Що сподобалось вам, поділіться.

Хто працював погано, а хто— примірно,

Оцініть себе, діти, мудро і вірно!

 

Виставлення оцінок з коментарем учителя.

 

Бажаю вам успіхів, натхнення. Хочу закінчити урок словами В.Сосюри

 

Вивчайте, любіть свою мову,

Як світлу Вітчизну любіть!

 

Підготувала учитель української мови і літератури вищої  кваліфікаційної категорії

Донецької загальноосвітньої школи I- III  ступенів №101 Чепіга Ірина Анатоліївна


Теги: прислівник, Чепіга І.А.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 597/37


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar