Головна » Українська мова

Прийменник як службова частина мови. Урок з української мови для 7 класу

 Мета:  Поглибити знання учнів про службові частини мови, навчити знаходити прийменники у реченнях, давати їм характеристику, визначати особливості поєднання прийменників з іменниками, визначати їх роль у тексті; розвивати мислення, увагу, дослідницькі вміння, спостережливість, виховувати любов до природи, культуру мовлення.

Тип уроку: інтерактивний  урок – дослідження.

 

Хід уроку:

1. Організаційний момент.

 

2. Підготовка учнів до сприймання нового матеріалу.

Вчитель звертається до дітей, не називаючи прийменників:

Пишіть у зошитах грамотно.

Після уроків відбудеться концерт.

Відпочили добре на великій перерві.

Покладіть щоденник на стіл.

Знайдіть вправу у підручнику.

Чи зрозуміли те, що я  вас прошу?
Можливо, ви помітили, чому не все зрозуміло?

(так, у мовленні були відсутні прийменники).

Що ми з цього невеличкого досліду можемо сказати?

(Прийменник має велике значення у мовленні і нам потрібно його вивчати.)

 

3. Самостійне визначення учнями теми і мети уроку.

(Що ми маємо зрозуміти, дослідити, вивчити?

- чому прийменник службова частина мови;

- яка його роль у мовленні;

- вміти знаходити прийменники у мовленні і відрізняти їх від префіксів,

- визначити особливості вживання прийменників.)

 

4. Актуалізація знань. (Метод незакінчених речень).

- Частин мови є ...

- Частини мови поділяються на...

- Існує поділ частин мови за такими ознаками...

- Самостійні частини мови – це...

- Службові частини мови – це...

Узагальнення знань за таблицею:

 

- Отже, якщо прийменник – службова частина мови, то вона повинна...

 

5. Проведення колективного дослідження.

5.1.Робота з мовним матеріалом.

- Записати речення.

А там, за Россю, на роздоллі, попід горами й по долинах розсипалися біленькі хатки у вишневих садках, у яблунях та кучерявих грушах. Дороги скрізь пообсаджувані понад Россю високими вербами...(І.С. Нечуй - Левицький)

- Виписати  прийменникові словосполучення.

Розсипалися за Россю; розсипалися на роздоллі; розсипалися попід горами; розсипалися по долинах; розсипалися у садках; пообсаджувані понад Россю.

Чи відповідає будь – який з цих прийменників на питання?( Висновок -  не відповідають).
Чи мають прийменники  лексичне значення? (Висновок - не мають).
Чи змінюються прийменники?( Висновок – ні ).
 Визначити кількість членів речення і кількість слів у другому реченні.

(Висновок –прийменники не бувають членами речення ).

Як пов'язані між собою слова у словосполученнях і реченнях?(За змістом і граматично).
Як ви розумієте граматичний зв'язок?(його забезпечує закінчення і закінчення з прийменником. Отже, прийменник із закінченням вказує на відношення між словами, на граматичні ознаки ).

            5.2.Вирішення проблемного питання:

-    За функцією в реченні прийменник зближується з закінченням. У чому? (Вони разом вказують на відношення між словами ).

Де вживаються прийменники відносно залежного слова у словосполученні?(Перед залежним словом).
Прочитайте мовчки текст без прийменників.  Для чого прийменники у мовленні?(Висновок - зв'язують слова у реченнях).

            5.3. Дослідження мовного матеріалу.

 Наукова довідка: мовознавці Виноградов і Вихованець назвали навіть префіксом.

Прийменник   виражає синтаксичну залежність слів у словосполученні, а чи   впливає на зміст речення?   

Розсипалися за Россю \\ над Россю.

Попід горами \\ за горами.

(Висновок – отже, від прийменника залежить зміст повідомлення ).

Прослідкувати, чи може один і той самий прийменник сполучатися з іменниками різних відмінків?

Розсипалися по долинах. (М.в.)     Пішли по гриби. (З. в.)

Розсипалися на роздоллі. (М.в.)   Зробити на виставку. (З. в.)

(Висновок – деякі прийменники вживаються з формами двох – трьох відмінків.

Прийменник вимагає іменника у певному відмінку ).

- Чи можна прийменник замінити синонімічним?

Понад Россю \\ над Россю.(Так, для передачі найтонших відтінків деякі прийменники можна замінити синонімічними ).

 

6. Виконання інтерактивних вправ.

            6.1. З почутим словом скласти і записати прийменникове словосполучення:

Працювати, приїхати, відпочивати, мати перевагу, переконаність, згадка.

            6.2. З продиктованих записати лише прийменникові словосполучення і вказати їх вид:

Виконувати роботу, охочий до роботи, турбуватися про дітей, будівлі Хмельницького, студент із Києва, описувати гори, писати про гори.

- які слова можуть бути головними  у прийменникових словосполученнях?

            6.3. Довести, що прийменники по, про, без, перед, від можуть бути однозвучними  з префіксами.

            По землі – поверхня, про мене – пронести, з роботи – зрости, без дороги – безпорадний, перед початком – передплата, від криниці – відхилити.

-  Розповідь вчителя про походження прийменників.

У ході розвитку мови прийменник відокремився від імені, бо перед ним почало вживатися означення. Про це свідчить те, що і тепер більшість префіксів мають відповідники серед прийменників. Але між ними різниця – префікс вживається у морфології, він змінює лексичне значення слова, а прийменник виражає синтаксичну залежність слів, уточнює лексичне значення вислову.

            6.4. Порівняти і довести, що в одній колонці підкреслені слова – прислівники, в другій – прийменники.

До лісу вже близько.         Близько лісу засіяне поле.

Навкруги золоті поля.         Навкруги нас багато зелені.

Автобус промчав мимо.         Автобус промчав мимо нас.

Наукова довідка: прийменники у мові не завжди були службовими словами. Про це свідчать слова, які у сучасній мові можуть бути іменниками і прийменниками.

            6.5. У сучасній українській мові  прийменникова сім'я поповнюється новими словами.  Поділити слова у дві колонки: на ті, що утворилися від іменників, і на ті, що утворилися від прислівників.

Кінець, круг, з метою, з приводу, за рахунок,

Близько, вздовж,  поперек, навколо, навкруги, спереду.

 

7. Мовна скарбничка. Виправити мовні помилки.

Я допустив помилку( по неуважності) через неуважність.

Це ми знаємо (по її розповіді) з її розповіді.

Екскурсія відбудеться (при будь – яких обставинах) за будь – яких обставин.

 

8. Підсумок уроку. Рефлексія.

 

9. Домашнє завдання. За бажанням:

             виписати із улюбленого вірша 10 прийменникових словосполучень, визначити, з яким відмінком іменника чи займенника сполучаються прийменники;

            скласти лінгвістичну казку про прийменник.

 

Матеріал для індивідуальної роботи

 

1.Я візьму той рушник, простелю, наче долю,

   В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров,

   І на тім рушникові оживе все знайоме до болю:

   І дитинство, й розлука, і вірна любов. (А. Малишко.)

 

2. Зоре моя вечірняя, зійди над горою,

     Поговорим тихесенько в неволі з тобою.

     Розкажи, як за горою сонечко сідає,

     Як у Дніпра веселочка воду позичає.( Т. Шевченко.)


Теги: прийменник, Герасимчук Н.Л.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 242/35


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar