Головна » Українська мова

Прийменник як службова частина мови. Урок з української мови для 7 класу

Мета уроку: Поглибити знання учнів про службові частини мови, зокрема про прийменник як службову частину мови, навчити учнів правилам правопису прийменників.

        Задачі:

навчальні -   навчити учнів розпізнавати прийменники в реченні і відрізняти їх від префіксів, правильно писати похідні й непохідні прийменники;

виховні -  сприяти вихованню примірного ставлення до навчання, формуванню мовленнєвої культури;

розвиваючі - формувати загально-навчальні вміння й навички роботи з підручником, вміння розпізнавати прийменники в реченні, виробляти правописні вміння й навички в написанні непохідних і похідних прийменниках, розвивати інтерес до навчання. Методи і форми:

1  Словесні:

-  словесно-еврестичні:

а)  бесіда;

б)  розповідь;

в)  пояснення

2  Наочні:

наочно-еврестичні;
наочно-інформаційні;

а)  спостереження;

б)  ілюстрація.

3  Практичні:

практично-репродуктивні;
- практично-еврестичні;

а)  вправи згідно поданої інструкції;

б)  виконання вправ за поданим зразком.

Тип уроку: урок засвоєння знань.

Обладнання: підручник, таблиці

 

Хід уроку І.Оргмомент

Вітання
Приготуйтесь до уроку: подивіться, чи все лежить, що потрібно на парті: зошит,
щоденник, ручка, підручник. Сіли рівно.

II Мотивація, актуалізація спорних знань учнів.

Слово вчителя.

Відкрийте,  будь ласка,  підручник на сторінці 38, подивіться  на

таблицю "Частини мови" і скажіть...

Бесіда:

-     Які частини мови є змінними, а які - незмінними?
(змінні - іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово;
незмінні - прислівник).

-Назвіть самостійні частини мови (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник)

-     Чому ці частини мови є самостійними?

(тому що до них можна поставити питання і вони відповідають на питання) -Назвіть службові частини мови.

-     Чому ці частини мови є службовими?

(тому що до них не можна поставити питання і вони не відповідають на питання)

-     Який висновок можна зробити із всього сказаного?

Висновок: самостійні частини мови - це такі частини мови, які відповідають на питання і до яких ми можемо поставити питання; вони називають предмети, ознаку дії, виступають членами речення, а службові частини мови не називають ні предметів, ні ознак дій, ні кількості, не бувають членами речення, не відповідають на питання.

Створення проблемної ситуації

До дошки викликається один сильний учень.

Завдання: записати речення, розібрати його синтаксично, встановити кількість членів речення і загальну кількість слів у ньому

Над моїм вікном ластівки звили собі гніздо.

(Членів речення -6; слів - 7)

- Чого більше в реченні слів чи членів речення? (більше слів)

-     Чому? Яке слово не є членом речення? (слово - над-)

- Як називаються такі слова?   (прийменниками)

-     Чим ці слова відрізняються від слів - членів речення?
(до них ми не можемо поставити питання)

III Оголошення теми та мети уроку
Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку
"Прислівник як службова частина мови"

Виходячи із назви теми уроку, як ви вважаєте, яку мету ставимо ми перед собою?

IV  Засвоєння нових знань

  Ми вже сказали, що прийменники не відповідають на питання, не бувають членами речення, не називають ні предметів, ні ознак дій, ні кількості, але прийменники з іменниками або з займенниками можуть вказувати на місце, час, причину, напрями, на об'єкт дії, мету та інші значення.(підручник, ст.235)

Завдання: Давайте усно виконати завданн вправи442.

-Який висновок можна зробити?

(прийменники   -на -з, -над, коло-, біля-   вказують на місце та напрями; прийменники   -з. -до, -після, -по, -від   -вказують на час та напрям)

 Мета наступної нашої частини уроку:

забезпечити засвоєння правил написання непохідних і похідних прийменників, виробити

відповідні правописні вміння й навички

Кожний прийменник вживається з тим або іншим непрямим відмінком. Користуючись таблицею "Прийменники і відмінки"(таблиця спроектована на мультимудійному екрані) визначте відмінки іменників, розкриваючи дужки

Учень біля дошки. Завдання записані на дошці.

 

Зійти з (кінь); зустрітися з (товариш); вилами по (вода) писане; взяти себе в (руки); йти назустріч (вітер)

 

"Прийменники і відмінки"

Відмінки

Прийменники

Приклади

Родовий

Без, біля, від, для, до, з-за, з-під, проти, за, між

Без даху, біля дверей, від сестри, до батьків

Давальний

Завдяки,    всупереч,    вслід, наперекір, назустріч

Завдяки їй, вслід йому, назустріч сонцю

Знахідний

Над, під, перед, поза, на, об, по, з

Під ранок, перед себе, об стіл

Орудний

Над, під, перед, поза, з-за, між

Під кущем, перед хатою

Місцевий

На, по, в ( у )

По дорозі, в мисці, на волі

Тепер, користуючись наступною таблицею (міняємо таблицю на мультимедійному екрані) давайте спробуємо скласти зв'язну розповідь про поділ прийменників на групи за будовою, походженням та утворенням.

-   Які бувають прийменники за будовою? (прості,складні і складені)

За походженням та утворенням прийменники поділяються на непохідні і похідні.

Прийменники: в, від, над, до, на, без, крім, пре, по — непохідні, а за своєю будовою прості

Похідні прийменники утворилися від самостійних частин мови, переважно від іменників та прислівників.

  Я можу тільки додати, що непохідні прийменники можуть вживатися з різними відмінками, а похідні - з одним яким-небудь відмінком.

 

Поділ прийменників

За будовою

За походженням та утворенням

Прості: без, від, по, в, з, до, для, за, на, при, під, через, між

Непохідні:  в, від, над, до, на, без, крім, при, по

Складні   -   з   двох   чи   кількох простих     прийменників:     з-під, з-попід,   з-над,   з-попад,   задля, поза

Похідні утворені: а)     сполученням     непохідних прийменників:   задля,   посеред, з-попід; б) поєднанням прислівників чи іменників з прийменниками: за рахунок, нарівні з; в) від інших частин мови: край, кінець, коло, вздовж

Складені   -   з   кількох   слів:   з метою,    за    рахунок,    напрівні, залежно від

Врава 457, 458. Виписати: у 1 колонку - непохідні;

                                                              у 2 колонку — похідні прийменники.

Висновок:-Як розрізняти похідні від непохідних прийменників?

І останнє, що ми повинні з вами розглянути - написання прийменників.

Мета: - засвоїти правила написання непохідних і похідних прийменників, виробити відповідні правописні вміння й навички

Ми ще раз звернемось до сторінок підручника 236-238

Що можна розказати про правопис прийменників?
Вправа 323 (усно)

Назвати   прийменники,   пояснити   правопис   кожного   з   них,   користуючись таблицею.

V Підсумок уроку

Спробуємо підвести підсумок уроку.

Над чим ми сьогодні працювали?
Яку мету ми ставили перед собою?
Чи досягли ми своєї мети?

VI Домашнє завдання

П. 34. Вправа 448.


Теги: прийменник, Русанова Н.О.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 273/28


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar