Головна » Українська мова

Правопис сполучників

Мета: систематизувати знання учнів про сполучник як частину мови; навчити правильно писати сполучники; розвивати орфографічну грамотність учнів, усне та писемне мовлення, пам'ять, логічне мислення, увагу; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати повагу до духовних скарбів українського народу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Матеріали: таблиця до теми уроку, презентація, матеріали до творчого завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент

2. Повідомлення теми і мети уроку (1 слайд)

3. Мотивація навчальної діяльності

Проблемне питання

Пояснити правопис виділених слів на основі матеріалу, який буде розглядатися на уроці. Відповідь презентувати в кінці уроку.

1. Гетьте, думи, ви хмари осінні!

Тож тепера весна золота!

( Леся Українка)

2. Народна пісня – то ж вона усій землі окраса.

4. Актуалізація опорних знань

Очікувані результати ( 2 слайд)

Вчитель висловлює свої сподівання від уроку та від учнів, а кожна дитина свої одним реченням. Після того, як всі результати заслухано, вчитель пропонує учням записати свої очікування в зошити.

Опитування

1. Який розділ вивчаємо?

2. Що таке морфологія?

3. Розшифруйте схему (3 слайд)

( 10 – частини мови;

6 – самостійні;

3 – службові;

1 – вигук)

4. Чому шість частин мови

називаються самостійними?

5. Чим відрізняються службові частини мови від самостійних?

6. Чому вигук відділений від інших частин мови?

7. Яку частину мови називають сполучником?

8. Чи має він лексичне значення?

9. Яке його граматичне значення?

10. Чи виконує синтаксичну роль?

11. Розшифруйте схему ( 4 слайд)

( Р – розряди,

2 – похідні/непохідні,

3 – одиничні/повторювані/парні,

3 – прості/складні/складені,

2 – сурядні/підрядні)

5. Основна частина уроку. Вивчення нового матеріалу

Пояснення нового матеріалу

Евристична бесіда:

1. Повторити правила написання сполучників.

2. Пояснити правопис сполучників ( 5, 6, 7 слайд).

3. Прокоментувати правопис сполучників, почутих від учителя.

( Ланцюжок)

Через те що, тому-то, або ж, хоч би, незважаючи на те що, втім, отож-бо, а як же, в міру того як, тільки-но.

Слово вчителя

Необхідно вміти розрізняти складні сполучники зате, проте, щоб, якби, якщо, притому, причому та однозвучні слова, що пишуться окремо: за те, про те, що б, як би, як що,при тому, при чому. Для того, щоб дізнатися як писати, треба сполучник замінити синонімічним сполучником:

1. На те й лихо, щоб (аби) з тим лихом боротись.

Т. Шевченко

2. Що б не вишивали, вишивайте з любов’ю.

Завдання учням

1.Пояснити написання сполучників. Проілюструвати власними прикладами.

( 8 слайд)

6. Закріплення набутих знань

Творчий диктант ( 9 слайд)

Дописати речення. Пояснити правопис.

Вибачте мені за те…

… зате прогулявся.

Треба згадати про те…

Проте згадати…

Завдання на розвиток лінгвістичного мислення (10 слайд)

Записати по два приклади речень, використовуючи сполучники, що пишуться разом, окремо, через дефіс.

Словниковий диктант (11 слайд)

Пояснити правопис. Визначити розряд за будовою.

Адже, дарма що, хоча б, отже ж, отож-бо, нібито, абощо, тому що, тільки-но, втім-то, втім, також.

– Яких розрядів сполучників за будовою стосуються вивчені на сьогоднішньому уроці правила?

Фізкультхвилинка

Розподільний диктант (12 слайд)

Записати в колонку під назвою «Разом», «Окремо», «Через дефіс». В останньому слові кожного словосполучення обвести літеру і прочитати слова-ключі. (Щастя, надія, мир)

Аби пішов дощ, немовби так і треба, якби почути ліс, нібито замало літ, начебто моя земля.

Хоч би хто один, бо ж це Україна, коли б то діло йшло на лад, хоч би уві сні, все ж це моя мрія.

Якби-то в Рим, тому-то всі мовчали, отож-бо й кобзар.

– До якої частини мови належать слова-ключі? Поясніть свою відповідь.

Творче завдання

Вчитель зачитує вірш про вишивку. (Можна поезію Ганни Глок «Українська вишиванка»)

– Про що вірш?

– Які почуття викликає поезія?

Гронування (13 слайд)

Використовуючи складні і складені сполучники запишіть 3-5 асоціативних словосполучень.

Написати міні-твір на тему «Вишивка – скарб українського народу», використовуючи асоціативні словосполучення. ( 14 слайд)

Цей вид роботи виконується під музичний супровід. Учні можуть писати прозу чи поезію.

Презентація робіт. ( Учні пояснюють правопис сполучників)

7. Домашнє завдання

1 група – Виписати 10-12 приказок із складними і складеними сполучниками.

2 група – Підготувати 10-12 питань до мовознавчої вікторини.

3група – Підготувати схеми до вивчених правил, проілюструвати їх власними прикладами.

8. Підсумок уроку

Відповідь на проблемне питання

Очікувані результати

– Подивіться на свої очікування від уроку і скажіть, чи виправдалися вони?

Мікрофон

– Тепер я знаю…

– Мені сподобалось…

– Мені було легко/важко…

9. Заключне слово вчителя. Оцінювання


Теги: Ємельянова В.В., сполучники
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 476/56


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar