Головна » Українська мова

Правопис прислівників. Урок з української мови для 7 класу

  Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про правопис прислівників,  сприяти  зміцненню навичок правопису за вивченими орфограмами; удосконалювати  творчі  вміння   використовувати   прислівники  у  власних  висловлюваннях,  зіставляти,  порівнювати  мовні  явища,  висловлювати власні думки,  збагачувати словниковий запас  учнів; виховувати   моральні   цінності,   культуру   усного   та   писемного мовлення учнів.

    Тип уроку: узагальнюючий

    Методи та прийоми: робота в парах, групах, індивідуальна, пошукова  робота,  робота з текстом,   письмо  з    коментарем,    дослідження-зіставлення, «Знайди помилку», «Мікрофон», «Доміно», розв’язання  проблемного питання.

    Обладнання: картки для індивідуальної, групової роботи, план рецензії діалогу, «кластери», текст «Два прислівники», орфографічні словники, аркуші форматом А-4, маркери, магніти.

 

                                            ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Оргмомент

ІІ. Мотивація навчання учнів

Читання крилатих висловів, записаних на дошці.

Перед нами висловлювання видатних людей, за ними криється мудрість поколінь.

Запитання до учнів: саме ж за допомогою якої частини мови думка цих   висловлювань стає чіткішою та зрозумілішою?

          Правда завжди відважна

                                                                                                Ч. Діккенс

          Легко приховувати ненависть, важко – любов, а найважче – байдужість

                                                                                                     Бьорне 

          Знати істину слід завжди, висловлювати – інколи

                                                                                                   Джебран 

          Людина не може по-справжньому вдосконалитись,  якщо не до-

           помагає вдосконалюватися іншим

                                                                                                  Ч. Діккенс

          Бути добрим дуже легко, бути справедливим от що важко

                                                                                                      Гюго

ІІІ. Оголошення теми уроку вчителем, мети – учнями

ІV. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу

      1. Перевірка домашнього завдання творчого характеру  (на вибір)

Слухання діалогу дискусійного характеру на морально-етичну тему з

  використанням прислівників.

Складання рецензії на діалог учнями за планом

Рецензія

1.Яку тему обрано для дискусії.

2. Назвати точки зору, яких дотримувалися співрозмовники.

3.Чи чітко прослідковувалися думки співучасників дискусії?

4. Чи змогли опоненти переконати один одного?

5.Чи ввічливою була дискусія?

6. Чи були допущені лексичні, граматичні помилки? Які?

Перевірка 5 складених речень із прислівниками  //  Індивідуальна робота з карткою

Завдання до картки №1.

Утворити форми вищого і найвищого ступенів порівняння від поданих прислівників: глибоко, темно, дорого.

Завдання до картки №2.

Виконати словотворчий розбір поданих прислівників: тихо, по-новому, позавчора.

      2. Робота з текстом  «Два прислівники»

  Прочитати текст, визначити його тему, виписати прислівники, пояснити

їх правопис (1ряд – 1,2 абзаці, 2 ряд – 3 абзац, 3 ряд – 4,5 абзаці).

Два прислівники

   Жили-були два прислівника, міцно-міцно з’єднані між собою. Вони були так міцно з’єднані, що в Граматиці вважалися одним словом. Жили собі тихо-скромно, що любо-мило було на них подивитися. Думали вони так: «Слів у світі повно, раптом щось не так, і піде все шкереберть. Тому краще їм жити з рисочкою, що дефісом зветься».

    Живуть прислівники… І раптом неждано-негадано – одне слово. Усього-на-всього одне маленьке слово, а все ж своє значення в житті має, бо його не викинеш, як слова з пісні, навіть тоді, коли пісня давним-давно набридла.

    Тепер можна жити душу в душу, з року в рік, з дня на день, щоб усе було честь по честі, хоча жити час від часу не легше, але йти треба нога в ногу з іншими. А де ж дефіс, ота маленька рисочка, що колись з’єднувала прислівники?

    Раніше в них було все добре-добре, трималися вони міцно-міцно, тому що хоч і де-не-де, а було їм за що триматись. А тепер хоч і душа в душу живуть, та це вже не прислівник.

   Ось як буває! Ми думаємо, що нас з’єднує слово, яке з пісні не викинеш, хоч вона вже давним-давно набридла. А в дійсності – маленька рисочка, яка одна на двох і жити без якої не любо, і не мило вже. (За Ф. Кривіним).  

[*]     Проблемне питання: чому слова навіть, так, коли, хоч, ось не є прислівниками?

      3. Зворотній переклад

 Перекласти усно з російської мови українською прислівники: один к одно-

му; третьего дня; не по дням, а по часам; каждый день; на скорую руку;

явно, заметно; с удовольствием; на цыпочках; накануне; украдкой.

    4. Дослідження-зіставлення (робота в парах)

Зіставити правопис прислівників двох стовпчиків, пояснити, чому у лівому

прислівники пишуться разом чи через дефіс, а у правому – окремо, з однією парою  скласти та записати речення:

а) пліч-о-пліч – день у день

   віч-на-віч – рік у рік                                                                     

   усього-на-всього – один в один

б) невдовзі – не в змозі

    довіку – до речі

   безвісти – без відома

Запитання до учнів: чи завжди правопис прислівників підлягає правилам?

[*]     Проблемне питання: чому правопис підкреслених слів у реченнях різниться? 

 У День мого народження мене привітали не тільки батьки, а й друзі. –  Удень сніг почав танути.
 Цю книгу мені подарувала на пам'ять Олена.

     Поезію Т.Г. Шевченка «Заповіт» нам задали вивчити напам’ять.

 Старший брат ставився до Олени тепло, по-батьківському.

     По батьківському звичаю ми збираємося на свята великою родиною.

5. «Доміно»

До поданих словосполучень добрати з довідки прислівники-синоніми:

Три рази -                                               Кожного вечора -

Обличчям догори -                                Босими ногами -

Дуже далеко -                                         Швидко робити -

З усіх боків -                                           З обох боків -

Обличчям донизу -                                Як роблять українці –

Довідка: обабіч, горілиць, тричі, босоніж, усебічно, далеко-далеко,

         по-українськи, щовечора, долілиць, вправно.

  6. Пошукова робота у парах (на вибір)

Виписати з орфографічного словника по 10 прислівників з -н-, -нн-,

не-, ні-, що пишуться разом та окремо

      7. Групова робота

[*]     1 завдання для груп

1 група: з’єднати лініями подані прислівники із прислівниками з -н-,-нн- за

               змістом.

 убого                                 старанно

журливо                             злиденно

млисто                                сумно

по секрету                          гостинно

зразково                             жалібно

щиро                                   таємно

дбайливо                             доступно

журливо                              відмінно

дохідливо                           туманно

2 група: утворити синонімічні ряди

Таємно –

Раптово –

До останку –

Привселюдно –

Делікатно –

Довідка: нишком, всенародно, крадькома, до крихти, тактовно, тишком-нишком, раптом, до решти, бридко, несподівано, до пня, зненацька, дощенту, толерантно, прилюдно, до крихти, впрах.

3 група: записати по 10 прислівників із кінцевою - і   та - и.

[*]     2 завдання для груп

«Спіймай помилку». Знайти помилки в прислівниках: ані трохи, нащастя, увечері, у дома, як найдужче, зрештою, один-на-один, час від часу, щодня, що тижня, насправді, на завжди, віч на віч, всього-на-всього,  убік, сонно, утричи, пошепки, по англійськи, по-друге.

 8. Розгадування кросворда, «Мікрофон». Прочитати розгадане прислів’я  і пояснити, як воно може допомогти у житті? 

 

Довідка:  інця; нку; а день; на сам; яку; дома; око; озвіллі;  обачення; тла; ття; ець; поміч; равді; ітанку; ляді; новному; закону; яку; на гріш.

Відповідь: На дні терпіння – золото.

           

 9. Вправи на закріплення

«Словникова скринька»

Записати ланцюжком на листі маркером будь-який прислівник чи   прислівникове сполучення, що пишеться чи разом, чи через дефіс, чи окремо. (Учитель тим часом  записані приклади проектує на дошці).

«Кластер». Виконати тестові завдання самостійно

Зран..я, 2) (по)ночі, 3) (по)моєму, 4) як(не)як, 5) (у)день, 6) (на)жаль,

7) (що)року, 8) старан..о, 9) бажан..о, 10) (по)черзі, 11) (у)друге,

12) (ледве)ледве,  13) (поза)вчора, 14) класн..о.

А. Знайти прислівники з -нн-.

Б. Знайти прислівники, що пишуться разом.

В. Знайти прислівники, що пишуться окремо.

Г. Знайти прислівники, що пишуться через дефіс.

Виконати  самоперевірку, самооцінювання.

 

V. Домашнє завдання: підготуватися до к/р, виконати вправу 251 (с.р.), 253(д.р.), 254(в.р.)

VІ. Підсумки. Рефлексія

Я зрозумів…

Я навчився…

Я не вмів, а тепер умію…

VІІ. Оцінювання


Теги: Кравченко О.М., прислівник
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 473/37


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar