Головна » Українська мова

Повторення й узагальнення вивченого про прикметник. Підготовка до написання контрольної роботи (на основі творів Т. Г. Шевченка)

Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів про прикметник, як самостійну частину мови;  закріпити  навички правильно визначати морфологічні ознаки прикметників, їх синтаксичну роль;  виховувати почуття поваги та пошани учнів до творчості Т.Г.Шевченка.

Методи і прийоми: робота в групах, парах, дослідницька робота, самостійна робота творчого характеру, виразне читання поезій, текстів.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення й систематизації знань.

Обладнання: портрет Т.Г.Шевченка, роздавальний матеріал для роботи в групах, «Кобзар», повість С. Васильченка «Широкий шлях».

 

Епіграф до уроку:

 

                                   Зростає покоління молоде,

                                    Нові вогні горять на небокраї,

                                   Та в далеч з наймолодшими іде

                                   Пророк Зорі, що землю всю осяє.

                                                                                  М.Рильський

 

Хід уроку

 

            1. Організаційний момент

           

            Вступне слово вчителя:

 

            Доброго дня дорогі діти, присутні! Всі ви знаєте, що з приходом весни, в перші березневі дні ось уже багато років в Україні народ вшановує пам’ять Великого Пророка української нації, Славного Поета, Відомого Художника та Провідника кожного з нас – Тараса Шевченка.

            Відомо, що коли дають характеристику народові, то передовсім називають його найталановитіших, найкращих представників.

            Український народ, Україна – це Шевченко. У ньому – наша сила, наша істина, історія, буття, наші болі і мрії.

            Шевченко – вершина родового українського дерева. Коли б волею якоїсь надзвичайної сили наш народ постав би перед необхідністю з-поміж усіх книжок вибрати дві, то він узяв би Біблію та «Кобзар» - Євангеліє від Тараса. Без першої був би неповноцінний духовно, а без другої – немислимий як народ.

 

            2. Оголошення теми, мети уроку

           

            Слово вчителя:

 

            Діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами черговий раз повернемося до творчості Т.Г.Шевченка. А зробимо ми це для того, щоб повторити та узагальнити наші знання про прикметник, як самостійну частину мови і підготуватися до написання контрольної роботи. Я думаю, що поезії Шевченка, а також повість С. Васильченка «Широкий шлях», з якою ми познайомилися в п’ятому класі, допоможуть нам закріпити навички правильно визначати морфологічні ознаки прикметників, їх синтаксичну роль; розвивати творчі вміння правильно використовувати прикметники у мовленні.

 

            3. Актуалізація опорних знань учнів

 

            Перш, ніж перейти безпосередньо до основної частини нашого уроку, я пропоную пригадати деякі відомості про прикметник і дати відповіді на питання словами «так» чи «ні»

            Фронтальне опитування:

 

Прикметник – це службова частина мови? (Ні)
Прикметник означає дію або стан предмета? (Ні)
Прикметник відповідає на питання який? чий? котрий? (Так)
Прикметник у реченні виступає додатком? (Ні)
Чи згодні ви з тим, що прикметник має три ступені порівняння? (Так)
Прикметник має три розряди? (Так)
Прикметник вживається тільки в повній формі? (Ні)
Ступені порівняння прикметника в українській мові мають дві форми? (Так)
Прикметник не відмінюється за відмінками? (Ні)
Прикметник змінюється за родами і числами? (Так)
Прикметник має форму кличного відмінка? ( Ні)
Прикметник вказує на ознаку предмета? (Так)

 

4. Основний зміст уроку

 

Виконання вправ і завдань

 

            Отже, для того, щоб перейти до виконання вправ, ми протягом уроку будемо давати відповіді на ряд запитань.

            Тому, зараз пригадаймо

            - Яка частина мови називається прикметником?

            - Які   граматичні ознаки прикметника ви знаєте?

            - Чим прикметник найчастіше виступає в реченні?

 

            Робота з текстом

            Ми пригадали граматичні ознаки прикметника і на нас чекає завдання. З тексту, який є уривком повісті С. Васильченка «Широкий шлях», виписати прикметники, визначити їх рід, число, відмінок.

 

            «…Невесела у Шевченка зимою та восени хата – стоїть край села, як примара, найгірша, мабуть, в усьому селі: кривобока, стара, стіни повигинались, солома на покрівлі потемніла, потрухла, мохом узялася, почорнів од диму вивід, од вітру порозлазилась, дірки світять голими латами. А прийде весна, зацвіте садок за хатою, рясна яблуня коло хати, промете Катря під вікнами півники та барвінок, і хата, як хата, - суму мов не було того… Сад темний, густий, бур’янами зарослий. За садом ховалось сонце. Після першого жаркого квітневого дня плинув теплий, тихий вечір. Над хатою зійшла вечірня зоря, заграла золотом в яблуневому цвіті, тихим, рожевим, у білій на стіні глині. Вперше по весні білоголова Шевченкова родина розташувалась вечеряти під яблунею надворі…»

 

            (Учні зачитують відповіді)

 

            Ну що ж, граматичні ознаки прикметника ви пригадали, а зараз дайте відповіді на питання:

На які групи за значенням поділяються прикметники?
Які прикметники називаються якісними? відносними? присвійними?

 

Робота в групах

 

            Завдання для груп:

                                   1 група:

            Завдання 1: Визначити у словосполученнях групу прикметників за значенням:

                                   Талановитий поет –

                                   Солом’яна стріха –

                                   Дніпр широкий –

                                   Тарасова книжка –

            Завдання 2: Утворити від поданих іменників прикметники:

                                               Старість, юність, цікавість, талант, розум, велич, молодість, обдарованість.

                                   З одним із прикметників скласти речення про Шевченка.

2 група:

            Завдання 1: Визначити у словосполученнях групу прикметників за значенням:

                                   Зоря вечірняя –

                                   Доля молода –

                                   Небо голубеє –

                                   Поетові вірші –

            Завдання 2: Утворити від поданих іменників прикметники:

                                   Солома, Україна, село, ніч, вечір, мова, дерево, глина.

                                   З одним із прикметників скласти речення про Шевченка.

                                  

                                   3 група:

            Завдання 1: Визначити у словосполученнях групу прикметників за значенням:

                                   Блідий місяць –

                                   Садок вишневий –

                                   Стара ряднина –

                                   Шевченкова хата –

            Завдання 2:Утворити від поданих іменників прикметники:

                                   Тарас, Григорій, Микита, Йосип, Марина, Катруся, Ярина, Оксана.

                                   З одним із прикметників скласти речення про Шевченка.

 

            ( Учні зачитують відповіді)

 

            І з цим завданням ви впорались чудово. Молодці! А зараз перевіримо що ви запам’ятали про ступені порівняння прикметників.

            - Яка група прикметників має ступені порівняння?

            - Скільки ступенів порівняння має прикметник? Назвіть їх.

            - Які форми мають ступені порівняння?

            - Як творяться ці форми у вищому і найвищому ступенях порівняння?

 

            Кожна група отримує текст уривку з поезії Т.Г.Шевченка, з якого треба виписати виділені ( підкреслені) прикметники, утворити вищий і найвищий ступені їх порівняння.

 

                                   1 група:

            Реве та стогне Дніпр широкий,

            Сердитий вітер завива,

            Додолу верби гне високі,

            Горами хвилю підійма.

                                   «Причинна»

                                  

                                   2 група:

            Гори мої високії,

            Не так і високі,

            Як хороші, хорошії,

            Блакитні здалека.

                                   «Сон»

 

                                   3 група:

            За сонцем хмаронька пливе,

            Червоні поли розстилає

            І сонце спатоньки зове

            У синє море: покриває

            Рожевою пеленою,

            Мов мати дитину…

                                   « За сонцем хмаронька пливе…»

            ( Учні зачитують відповіді)

 

            Театральна хвилинка

           

            Два учні -  актори показують за допомогою міміки показують прочитані з листочків прикметники. Всі учні відгадують.

            Прикметники: сумний, плаксивий, розумний, веселий, усміхнений, вухатий, красивий, сонний, злий, носатий, язикатий, похмурий.

 

            Я бачу, що і актори ви хороші. А зараз пригадайте:

            - Які є способи творення прикметників?

            - За допомогою чого творяться прикметники?

 

            Кожна група отримує уривки з поезій Т.Шевченка, виписує виділені прикметники, визначає їх спосіб творення.

           

                                   1група:

            Чорнобрива, кароока,

            Вилитая мати,

            Тільки смутна, невесела…

                                               «Княжна»

                                  

                                   2 група:

            Орли, орли ви сизокрилі,

            Поки вам лихо не приснилось,

            Хоч невеличке, хоч на час!

            А там під лавою в шиночку

            Сховаєтесь у холодочку…

                                               «Дурні та гордії ми люди»

 

                                   3 група:

            Глянь на мене, чорнобриву,

            Моя доле неправдива,

            Безталанна я!

«Якби мені черевики…»

 

           

            Ну і з цим завданням ви впорались. А тепер пригадайте

Які є форми прикметників?
Які прикметники є повними? короткими? стягненими? нестягненими?

 

Дослідницька робота

 

Учні, отримавши випереджувальне завдання, зачитують знайдені в поезіях Шевченка різні форми прикметників (короткі, нестягнені).

Для того, щоб виконати наступну вправу, пригадайте

Коли не з прикметником пишеться окремо? Коли – разом?
У яких випадках пишемо –н- або –нн- у прикметниках?
В яких випадках складні прикметники пишемо через дефіс? В яких - разом?

 

Словниковий диктант

 

Нещасливий; безталанний; не багатий, а бідний; давноминулий; багатогранний;

народно-визвольний; світло-зелений; довговічний; волелюбний; невідомий; не злий, а добрий; нецікавий; славнозвісний; літературно-краєзнавчий.        

 

            ( Взаємоперевірка диктанту учнями, коментування слів)

 

            Робота з підручником

           

            Опрацювання схеми розбору прикметника як частини мови (ст. 183)

 

            Самостійна робота

           

            Зробити синтаксичний розбір речення, виписати прикметник, розібрати його як частину мови:

 

            Сім’я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає.

 

            Вечірня – прим., поч. ф. – вечірній, яка?, відносн., жін. р., одн., Н.в., повн., стягн., м’яка гр., означ.

 

            Асоціативний ряд

 

            Ну і на завершення я пропоную дібрати якомога більше прикметників до слова Шевченко:

                                 Шевченко – великий, талановитий, відомий, славнозвісний, мудрий, могутній, обізнаний, багатогранний, славний, обдарований та інші.

 

            5. Підсумок уроку

 

            Слово вчителя:      

 

            Сьогодні на уроці ви всі були активними і ми з вами змогли повторити відомості про прикметник, як самостійну частину мови, змогли підготуватися до написання контрольної роботи.

            А ще, діти, ми згадали творчість Великого Генія українського народу Т.Шевченка. Минають роки, а його слово живе, кличе нас на нові подвиги, кличе до єдності, віри і любові.

            І сьогодні, живучи у незалежній державі – Україні, ми з гордістю можемо сказати:

                        В сім’ї українській і по всьому світу

                        Ти живеш із нами, завжди серед нас.

                        Ти дзвениш у пісні, в полум’янім слові,

                        В ореолі слави, любий наш Тарас.

            Ми йдемо до тебе, Кобзарю, за твоєю мудрістю, яка сонцем правди і віри витає над Україною. І хочеться, щоб не збилися ми з путі, щоб могли чесно глянути Тобі у вічі і гордо сказати, що «у нас нема зерна неправди за собою».

 

            6. Оцінювання учнів

            7. Домашнє завдання:

                                   Підготуватися до написання контрольної роботи.


Теги: Прикметник, Щегельська Л.І.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 712/38


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar