Головна » Українська мова

Подорож в осінь зі способами дієслів. Урок з української мови для 7 класу

Мета уроку: ознайомити учнів із способами дієслів;

формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти дієслова різних способових форм, правильно визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль способових дієслів;

розвивати навички правильного і доречного використання способових дієслів в усному і писемному мовленні;

розвивати  увагу, логіко-асоціативну пам'ять, художньо-образне мислення;

за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до видатних людей України;

прищеплювати любов до прекрасного.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія: лексичне значення слів; засвоєння прислів’їв і приказок, до складу яких входять дієслова дійсного, умовного й наказового способів.

Культура мовлення і стилістика: уживання способів дієслів у художньому стилі.

Міжпредметні зв’язки: українська література, образотворче мистецтво.

Тип уроку:     урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції)

Обладнання:   відеозапис «Лев Луцкер виконує «Красива осінь вишиває клени»… Ліни Костенко»; репродукції осінніх пейзажів; текстовий матеріал: прислів’я  і приказки про осінь,  вірш Ліни Костенко «Красива осінь», картки для «Граматичного намиста»; кленові листки для «Листопаду очікувань».

Очікувані результати

Після  уроку учні зможуть:

пояснювати принципи розподілу дієслів за способами;
практично визначати спосіб дієслова;
з’ясовувати комунікативну роль дієслів різних способів;
висловлювати своє емоційне ставлення до сприйнятого на уроці.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до навчальної діяльності. Створення емоційного фону.

1. Слово вчителя. Вітаю усіх у затишному класі. Сьогодні у нас незвичний день і незвичайний урок. Сьоме листопада. За вікном господарює чарівна осінь. Число сім у багатьох людей асоціюється із словом сім’я, родина. Ми з вами теж шкільна родина, і я запрошую усіх в подорож. А подорожувати ми будемо в Осінь.

(перегляд відеозапису «Лев Луцкер декламує вірш Ліни Костенко «Красива осінь» http://vk.com/video12507418_160873561)

Ми побували з вами в осені Ліни Костенко, відчули її через душу Льва Луцкера.

Що ви знаєте про Ліну Костенко? (відповідь учнів)

Про Льва Луцкера ви напевне не чули? Ця людина – педагог із Ужгорода, окрім того у вільний від педагогічної діяльності час Лев Луцкер грає невеликі ролі в Ужгородському драматичному театрі, захоплюється живописом.

У вас було й випереджальне завдання до уроку: знайти відомості про людину, прізвище якої ми чули у вірші  - «Левітан», і по можливості те, що пов’язане із його творчістю. Хто виконав це завдання? (відповіді учнів з демонстрацією творчості)

Від кожної подорожі людина очікує чогось нового, цікавого. Тож візьмімо символи осені – кленові листочки – і поділімося зі своїми сподіваннями (учні пишуть на паперових кленових листках свої сподівання). Зачитують вголос написані сподівання. У кінці уроку вони допоможуть відкрити нам одну таємницю. Тож рушаймо у подорож!

ІІ. Повідомлення теми уроку. Актуалізація опорних знань.

Хоч урок наш незвичайний, але все-таки – урок. І сьогодні, подорожуючи в Осінь, ми повинні чогось навчитися.

Скажіть, яку велику тему ми з вами вивчаємо?

Дайте визначення дієслова як частини мови?

Які граматичні категорії має дієслово?

А чи можливо побачити, відчути або описати осінь без дієслів? Чому?

Отже, з багажем уже відомих знань вирушаємо подорожувати, щоб вивчити про дієслово щось нове, ще невідоме.

Запишемо  дату і тему нашого уроку.

ІІІ. Визначення мети і завдань уроку на основі мотивування навчальної діяльності.

З теми можемо з’ясувати, що у дієслова, крім часу і виду, виявляється ще й способи якісь є. Що ж це мовні явища?

Рушаймо в першу подорож  навмання, без компасу і орієнтирів, на прогулянку осінніми лісами, лісочками і скверами.

1. Робота з пазлами «Наша Осінь» (учні із запропонованих фрагментів репродукцій осінніх пейзажів створюють цілісні картини).

2.  Творче конструювання. Із карток учні створюють «Граматичне намисто»(вибирають потрібні слова із перемішаних карток для створення речення до відповідного пейзажу) (див. Додатки):

Синіє осіннє небо над золотавими лісами.

Якби надворі задощило, я відкрила б парасольку.

Друзі, швидше збираймо чудові гриби!

(учні записують речення в зошити, коментують розділові знаки)

знайти у речення дієслова, визначити синтаксичну роль (присудки);
спробувати визначити, що означають або виражають дієслова по відношенню до дійсності.

(синіє, задощило – дієслова, що означають реальну дію; відкрила б – дієслово, що означає не реальну, а можливу дію; збираймо – дієслово, що виражає спонукання до дії ).

Отже, ми бачимо, що дієслова мають різні способи виражати дію. Нам необхідно познайомитися з цими способами, бачити їх особливості і розрізняти, і, звичайно ж, правильно використовувати їх у писемному й усному мовленні.

ІV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

Опрацювання теоретичного матеріалу.

Слово вчителя. Запрошую вас до Парку Теоретичних знань. Чому ж до парку?

 Лексична хвилинка. Що ж означає слово «парк»? (учні подають лексичне значення слова «парк»)

Парк – упорядкована ділянка з природними або штучними зеленими насадженнями, алеями, водоймами.

Де ж упорядковано усі теоретичні знання? Звичайно ж, у підручнику. Розгорніть підручники на сторінці 105 §14 «Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)». Коментоване  опрацювання параграфа у групах (І група – дійсний спосіб; ІІ група – умовний спосіб; ІІІ група – наказовий спосіб).

Первинні навички «Упізнай спосіб».

Спробуймо тепер визначити у записаних раніше реченнях способи дієслів?

Синіє (що робить?), задощило (що зробило?) – дійсний спосіб.

Відкрила б (що зробила б?) – умовний спосіб.

Збираймо (що робімо?) – наказовий спосіб.

!!!!! Питання для особливо пильних: знайдіть дієслова, які означають не тільки дію, а можуть показати ще щось інше? (учні можуть побачити, що дієслова синіє і задощило опосередковано показують ознаки: колір і властивість погоди (синій, дощовий).

V. Застосування здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення комунікативних і творчих умінь.

А зараз із Парку Теоретичних знань давайте перенесемося до Палісадника Умінь.

Лексична хвилинка. Що означає слово «палісадник»?

Палісадник – невеликий обгороджений садок перед будинком, призначений для відпочинку, роздумів або творчої праці.

Нам є про що поміркувати і над чим попрацювати творчо.

Ми почали нашу подорож з чудового вірша про красиву осінь. У вас на столах лежать тексти іншого твору про осінню пору. Прослухайте вірша. До якого стилю належить його текст? Чому? (Художній стиль, йому притаманні образність, використання різноманітних художніх засобів)

Дослідження «Знайди слово».

Давайте-но спробуємо у віршеві дослідити дієслова і з’ясувати, до яких способів вони належать і яку синтаксичну роль виконують у реченні. (Учні відшукують дієслова, визначають їх спосіб, синтаксичну роль і записують у зошити в три стовпчики) (І гр. – коментує і диктує для всіх дієслова дійсного способу; ІІ гр. – дієслова умовного способу; ІІІ гр. – дієслова наказового способу)

Сіла осінь на порозі,

Довгі коси розплела,

Спілі яблука на возі,

До бабусі привезла.

 

Вітром двері відчинила:

-         Дари з воза забирайте!

Павутинкою злетіла:

-         Завтра тут мене чекайте!

 

-         Ми на тебе почекали б,

З жовтим листям танцювали б,

Та, на жаль прощаємось,

Бо в місто повертаємось!

 

Творче конструювання

 Із ряду слів відтворіть приказки і прислів’я  про осінь. Пам’ятайте: усі слова подані у початковій формі, зв’яжіть їх граматично. Поясніть значення цих прислів’їв? ( у кожної групи лежать розрізані слова)

І група – утворити  дієслово дійсного способу. Слова: вести, осінь, усе, рахунок. (Осінь усьому рахунок веде.) (Пояснюють смисл прислів’я)

ІІ група – утворити дієслово наказового способу. Слова: хвалити, осінь, в,  літо. (Хвали літо восени.) (Пояснюють смисл прислів’я)

ІІІ група – утворити дієслово умовного способу. Слова: листопад, жовтень, відчинити, двері,  грудень, якби, не, то, би. (Якби не листопад, то жовтень відчиняв би двері грудню). (Пояснюють смисл прислів’я)

До якого стилю мовлення належать прислів’я і приказки?

Прогнозування можливих помилок «Граматичний прогностик».

Як ви думаєте, яких помилок у подальшому треба уникати, вживаючи дієслова різних способів?

Дійсний спосіб: під час створення речень з однорідними присудками слідкувати, щоб усі дієслова мали однаковий час, особу, рід тощо, тобто не порушити умови однорідності.

Умовний спосіб: пам’ятати, що частка би пишеться із дієсловами окремо.

Наказовий спосіб: слідкувати за правильним утворення дієслів, наприклад: не рушаємо, а рушаймо, не йдемо, а ходімо.

VІ. Підсумки уроку. Рефлексія. Домашнє завдання

Перевірка рівня первинного засвоєння. Усний блиц-тест. (учні повинні закінчити речення, які починає учитель)

Реальну дію виражає …………(дійсний спосіб).

На питання що робімо?, що зробімо? відповідають дієслова …. (наказового

способу).

Дієслова умовного способу утворюються  за допомогою …. (частки би).

«Листопад сподівань».

Будь-яка подорож колись завершується. Якщо вона була вдалою, то залишає після себе приємні враження, нові знання, бажання подорожувати знову. На початку уроку на кленових листочках ви написали чого очікуєте від нашої подорожі. Тож чи справдилися ваші очікування? А тепер спробуйте оцінити на якому рівні ви засвоїли тему уроку-подорожі за 12-бальною шкалою (учні на листочках сподівань ставлять оцінку-рівень засвоєння) (Робота з репродукцією «Дерево очікувань» див. Додатки) Прикрасьмо його по-осінньому!

(учні наклеюють кленові листки на Дерево очікувань кленові листки у вигляді «волосся» або «вінка»)

Слово вчителя:

Злетів листочок з гілочки-

Набравсь від неї силочки,

Щоб подорож почати-

Із вітерцем помчати,

Злетів у височінь, в блакить-

Осіннім золотом тремтить

Гаряче серденько листочка.

Упав на шлях біля місточка.

Там подорож свою він закінчив

І в пам'яті навік  нам залишив 

Осінню пору золоту-

Таку незвичну і просту... 

А щоб розпочати нову подорож і знайомитися з дієсловом вам необхідно попрацювати вдома. Тож запишіть домашнє завдання: вивчити §14, виконати вправу№174.


Теги: Дієслово, Фещак С.Г.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 923/68


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar