Головна » Українська мова

Особливості побудови розповіді про процес праці

 Мета:  пояснити особливості  будови розповіді про трудовий процес; формувати текстотворчі  вміння, розвивати  логічне  та  образне  мислення, пам'ять; виховувати повагу до майстерності, наполегливості, старанності; розвивати увагу, спостережливість, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.

Тип  уроку:  урок  розвитку  зв’язного  мовлення.

Обладнання:   тлумачний  словник,  дидактичний  матеріал.

Хід уроку

І.    Організаційна частина.

II.   Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

                                 Учитель.

Сьогодні у нас урок  розвитку зв'язного мовлення. Ми піднімемося ще на одну сходинку пізнання, зокрема, розглянемо особливості будови розповіді про процес праці.

                            Учні записують  тему  уроку.

Кожний урок має певну мету. Сьогодні ви дізнаєтеся про особливості будови розповіді про трудовий процес, вдосконалюватимете  вміння переказувати та створювати таку розповідь, збагачуватимете ваш словниковий запас. Це навчальна мета уроку. Є ще одна, не менш важлива, - виховна. Я прагну щоб ви з повагою ставилися до праці, майстерності, а також розвивали увагу й спостережливість.
Отже,  що кожен з вас, знаючи тему й мету уроку, може спрогнозувати для себе очікуваний результат. Назвіть, які знання, вміння та навички ви повинні здобути на цьому уроці.

III.   Актуалізація   опорних  знань  та  вмінь  учнів.

        Вступна  бесіда.

Запитання для бесіди:

Що таке текст?
Які стилі мовлення ви знаєте?
Які типи мовлення вам відомі?

 

Яке загальне питання ви ставите до тексту -
розповіді?
Що є «відомим» і «новим» тексті - розповіді?  
 

IV.   Вивчення   нового  матеріалу.

 

Бесіда

Чи доводилося вам їсти куліш?
Чи вмієте ви його готувати?
Чи відомо вам, що для козаків куліш був не лише
смачною та поживною їжею? Що приготування
куліша  було своєрідною формою  випробування?
Яку страву вам хотілося б навчитися готувати?

 

                   2.  Робота з підручником.

Виконання   вправи   85

 

                 Завдання до вправи:

Прочитати.
Про який процес праці йдеться у висловлюванні?
Що необхідне для цього процесу?
Які трудові дії було виконано, у якій послідовності?
Випишіть з тексту тільки ті словосполучення
(дієслово + іменник, займенник) або одиничні
дієслова, які вказують на процес праці - варіння
кулешу (зварити куліш, візьме пшона, помиє його,
засипле, вкине картоплі, посолить).
Чим характеризуються дії, що їх називають виписані слова та словосполучення? (певною послідовністю виконання).
Що стало результатом (продуктом) праці?

                                    Учитель.

Отже, перед нами розповідь про процес праці.

                Самостійно ознайомтеся з теоретичним матеріалом, уміщеним у  підручнику.  Для того, щоб краще запам'ятати,  заповніть опорні   схеми.

 

        Учні заповнюють картки-схеми, зачитують записане.

 

  Виконання  вправи 86

 

 Завдання до вправи:

прочитати текст;
відшукати  уривок, який є розповіддю про трудовий  процес;
виписати уривок у зошити.

 

Інтерактивне завдання  «робота в парах»:

            визначити в реченнях виписаного уривка «відоме» і «нове».

Робота учнів з текстом

визначити стиль висловлювання, свою думку обґрунтувати.

 

Бесіда:

 

Поясніть, від чого хлопцеві стало солодко на душі.
Чи доводилося вам виробляти щось власними руками?
Що саме?
Як ви почувалися від того, що ваш виріб подобався
людям?
Що вам хотілося б навчитися виготовляти власноруч?

 

Інтерактивна  вправа  «Робота в групах»

Кожна група одержує  картки з переліком дій, які виконують  при випіканні оладок. Учні кожної групи мають розташувати картки так, щоб вказані на них дії відповідали потрібній послідовності.  Група, яка виконає, називає таку послідовність, учні інших груп уважно слухають, за потреби виправляють.

 

Бесіда:

Як можна назвати такий перелік трудових операцій? (рецепт,  інструктаж)
У якому стилі  перелік складено? (науковий, діловий). Уявіть, що ці смачненькі оладки готує вам мама   холодним зимовим вечором. У якому стилі вона  розповість вам про цей процес, якщо ви попросите?

 

Робота з підручником.

Ознайомлення з теоретичним матеріалом

Інтерактивна  вправа  «Упиши слова»

Упишіть на місці крапок потрібні слова.

Розповідь про процес праці може бути складена у ………………….. стилях.
Особливістю розповіді в науковому та діловому

стилях є те, що...  .

Назва виконавця часто опускається, бо.... .
Для називання дій уживаються дієслова         …     .
Часто в наукових та ділових розповідях про трудові процеси вживають поєднання слів....   .
Мета художньої розповіді про процес праці -         …

 

Проілюструйте художню розповідь про процес праці, вибравши із вправи  потрібний уривок, свій вибір обґрунтуйте..  Прочитайте опис продукту праці.

Учитель.

Розповідь про процес праці може поєднуватися з описом виготовлених предметів. Крім того, у розповіді можуть бути елементи опису виконуваних операцій:

Розфарбували (як?) яскраво;

Прикріпили (як?) міцно;

Можуть бути й елементи роздуму:

Глиняний посуд необхідно обпалити в печі (навіщо? з якою метою?), щоб він був міцний і слугував довго.

Уважно прослухайте текст, уміщений у вправі 89.   

                   Бесіда:

Про який процес праці йдеться у висловлюванні?
3 яких трудових операцій він складається?
Що є продуктом праці - предмет чи якість?

     -    Чи є у висловлюванні опис предмета?

V.     Підбиття    підсумків   уроку.    Виставлення  оцінок.

Бесіда за питаннями

Чи досягли ми поставленої мети?
Що нового дізналися? Чого навчилися?
Чи  стануть у нагоді такі вміння? За яких обставин?
Про що ви хотіли б навчитися розповідати? Що описувати? Що потрібно для формування таких умінь?

 

VI.   Домашнє завдання

 Порадившись з мамою чи бабусею, складіть і запишіть розповідь
про процес приготування улюбленої страви вашої родини (у  художньому стилі).
 (За бажанням). Складіть висловлювання, поєднавши  в  ньому опис  чарівного предмета з розповіддю про  процес його виготовлення.


Теги: твір, Авдєєва В.В.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 531/37


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar