Головна » Українська мова

Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова. Урок з української мови для 8 класу

Мета: повторити, узагальнити й систематизувати знання учнів про поширені й непоширені звертання, вставні слова (словосполучення, речення), однорідні члени речення, удосконалити вміння знаходити їх в усному й писемному мовленні;

удосконалити навички ставити розділові знаки при звертаннях та вставних конструкціях, однорідних членах речення, знаходити та виправляти помилки на вивчені правила;

розвивати усне й писемне мовлення, логічне мислення, пам'ять, уміння узагальнювати й систематизувати матеріал, відбирати головне, творчі здібності;

виховувати любов до рідного слова, шанобливе ставлення до людей.

Тип уроку. Урок повторення, узагальнення й систематизації знань.

Обладнання: мультимедійна дошка, підручник.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні на уроці ми повинні повторити теми, узагальнити матеріал, щоб добре підготуватися до контрольної роботи, удосконалити навички ставити розділові знаки при звертаннях, вставних конструкціях, однорідних членах речення.

 Слайд № 1. Епіграфом до уроку я взяла слова П.Г.Тичини:

Слово наше рідне!

Ти сьогодні зазвучало

Як початок, як начало,

Як озброєння всім видне, слово наше рідне!

Ці слова ми обрали недаремно, бо протягом уроку буде звучати рідне слово. До  них  повернемося в кінці уроку.

ІІІ. Повторення, узагальнення й систематизація найважливіших положень теми.

Робота у групах з випереджаючим завданням. ( Діти за складеними  проектами повторюють основні теоретичні положення).
Слайд № 2. – Чим відрізняються речення?

Сьогодні зранку я спостерігала за тим, як сходило сонце.
Сьогодні зранку, мамо, я спостерігала за тим, як сходило сонце.
Увечері буде дощ.
Увечері, майте на увазі, буде дощ.

     3.Слайд № 3. – Указати, чим вони подібні й чим різняться?

Козаки заховали списи і взялися до шаблюк.
Козаки заховали списи ( бо з великого розгону списи пробивали татарські тіла) і взялися до шаблюк ( А. Чайковський).
Семен Непорадний був кремезний козак літ тридцяти.
Семен Непорадний – він так звався – був кремезний козак літ тридцяти ( А. Чайковський).

   ІV. Виконання практичних завдань і вправ.

1. Слайд № 4. Графічний диктант.

- Дані речення записати схемами, проаналізувати та пояснити розділові знаки.

Він усе записував: пісні народні, казки й прислів’я.
Наше училище випускає різноманітних спеціалістів, а саме: слюсарів, токарів, фрезерувальників.
Кам’яне вугілля і залізна руда, нафта і газ, нікель і марганець – усе це скарби України.

2.Робота з індивідуальною карткою.

Скласти речення за його характеристикою.

Картка №1.

Речення розповідне, неокличне, стверджувальне, просте, односкладне, БО, поширене, повне, ускладнене вставним словом кажуть, яке вказує на джерело повідомлення.

Картка № 2.

Речення питальне, неокличне, стверджувальне, просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене поширеним звертанням сину мій єдиний, виражене ім., займ., прикм.

3. Диктант з коментуванням.

Прилітайте, ластів’ята, до моєї хати!
Не можна, кажуть, людині помолодшати, а подобрішати завжди можна.
Дівчина зойкнула ( хустка випала, розіслалася по землі) і звелася навколішки.
А в тій зоряній млі – тільки сплющу очі – пахнуть мої юні, мої перші фіалки.
У цьому, напевно, правда пташина.
Усе у цвіті сонця золотого: наша школа, вулиця й завод.
Щасливий край, вродливий, кароокий, де є Франко, і Лисенко, й Тарас! ( Л. Забашта).

4. Синтаксичний розбір речення.

У краю придніпровськім ми стрілись з тобою, веселко моя золота.

V.Творчі завдання.

1. Гра «Знайди речення»

 Слайд № 5. -  Указати речення, у якому виділені слова не є вставними

( розділові знаки вилучені).

Поки живий, я хочу справді жити.
Справді, добре сміється той, хто сміється останній.
Історія слова «канікули» сягає сивої давнини, отже, перенесімося до Стародавнього Риму.
Видно шляхи полтавські й славну Полтаву.
Роби кревно й ходи певно.
Сьогодні, певно, буде гарний день.

2. Мовознавча вікторина « Незакінчені речення».

Слово або сполучення слів, що називає особу або предмет, до якого звертаємося з мовленням називається…
Звертання виражаються…
За будовою звертання бувають…
При звертаннях може стояти займенник…
Звертання в реченні може стояти…
Якщо перед звертанням стоять вигуки о, ой і вони виконують роль підсилювальної частки, то кома…
Членами речення звертання, вставні слова …
Вставними реченнями мовець може висловлювати…
На письмі вставні слова і словосполучення виділяються…
Однорідними членами можуть бути…
Узагальнюване слово при однорідних членах речення виступає у реченні…

3. «Синтез думок».

 Слайд № 6. – Прочитайте висловлювання. Доберіть аргументи для підтвердження чи заперечення висловленого.

Багато є таємниць у світі, і одна з найбільших з-поміж них – мова. Здається, ми знаємо слово, немовби розуміємо його. Проте все, що закладено в нього упродовж віків, нерідко не можемо певною мірою видобути. Потрібно докласти чимало зусиль, щоб заховане у слові постало перед нами у всій красі, глибині, неповторності

( І. Вихованець).

VІ. Підсумки уроку.

1.– Пояснити епіграф уроку.

 - Чим ускладнена строфа?

2. Рефлексійна анкета.

 Слайд № 7. На уроці я:

дізнався…

повторив…

навчився…

труднощі відчув…

я не вмів, а тепер умію…

мене захопило…

VІІ. Домашнє завдання.

1.Підготуватися до контрольної роботи.

2.Виписати із підручників хімії, історії 8-9  речень із вставними конструкціями.

ЛІТЕРАТУРА

Глазова О.П. Українська пунктуація: Навчальний посібник. – Х.: Веста: видавництво «Ранок», 2008. – 352 с.
Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Зодіак-ЕКО, 2008. – 240 с.
Козачук О. Г. Українська мова – для абітурієнтів – К.: Вища школа, 1993.-271с.
Радзіх С, Городецька Г. Вивчення синтаксису в школі. 8 клас: Конспекти уроків.- Харків - Тернопіль: Ранок, 2009. – 224 с.
Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – 3-є вид. – К.: Освіта, 1997.


Теги: Звертання, Скрипченко В.І., вставні слова
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 1586/61


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar