Головна » Українська мова

Написання замітки до стінгазети

Мета уроку: навчити учнів складати замітку до стінгазети інформаційного характеру, повторити матеріал про особливості публіцистичного стилю та будову тексту, сприяти збагаченню словникового запасу.

Розвивати зв’язне мовлення школярів, мислення, навички самостійного  написання текстів публіцистичного стилю.

Виховувати мовленнєву культуру, загальнолюдські риси характеру.

Обладнання: презентація теми уроку,  пам’ятка «Як написати замітку»,  тлумачний словник, учнівські словники,  виставка газет,    шкільна стінгазета «Дзвоник».

 

Хід уроку

І.Вступна частина

1.Організаційна і нервово-психологічна підготовка учнів до уроку.

А)Віршоване вітання вчителя

“Добрий день!” – кажу вам, діти.

Дуже рада вас зібраними зустріти.

Тож за парти тихо сідайте,

І наполегливо та старанно

Думати й писати починайте.

Щоб наприкінці могли сказати всі:

“У 6-А класі учні – просто молодці!”

 

Б) Чітко прочитати чистомовку

Ма–ма–ма-   прийшла до нас зима,

Па-па-па- скрізь розсипана біла крупа.

Мо-мо-мо-  ми лопати  візьмемо,

Емо-емо-емо-  і сніг увесь згребемо.

 

2.Перевірка домашнього завдання з одночасним повторенням раніше вивченого.

Фронтальне опитування

Назвати відомі вам стилі мовлення, їх ознаки, сфери використання.
Які типи мовлення ви знаєте,  вказати їх складові частини.
Виразно прочитати самостійно  підібрані уривки текстів, вказавши їх стиль  та  тип мовлення.
Де можна прочитати такі тексти?

 

3.Підготовка до основної частини уроку

Метод «Прогнозування»

 1) Відгадування загадки

 З подругами й сестрами вона приходить в дім.

 Оповідання і новини періодично розказує усім.

 Що це?

 

 2)Бесіда про газети, їх роль в житті людини.

 

4.Мотивація навчальної діяльності

Проблемне питання

Хто створює газети? Чи можуть діти  щось написати в газету?
Що для цього треба знати і вміти?

5.Повідомлення теми і мети уроку.

6.Узагальнення вступної частини уроку.

Складання асоціативного малюнку зі словом газета.

(Газета – це інформація, новини, програми ТВ, кросворди, корисні поради, замітки і т.д.)

ІІ.Основна частина уроку

1.Первинне сприймання учнями навчального матеріалу.

1) Евристична бесіда про людей, які працюють над створенням і видавництвом газет.

Робота в парах

Завдання. Знайти в тлумачному словнику лексичне значення слів: редактор,  журналіст,  кореспондент,  коректор,  дизайнер-верстальник.

(Журналіст - особа, яка займається збором, створенням, редагуванням, підготовкою та оформленням інформації для редакції зареєстрованого засобу масової інформації.

Кореспондент.   1. Літературний співробітник періодичної преси, радіо, прес-агентства тощо або приватна особа, що готує повідомлення (кореспонденції), надсилає свої інформації з місць; репортер, журналіст.

2. Особа, що листується з ким-небудь або веде листування в справах установи, підприємства; дописувач.

3. Член-кореспондент - академічне звання в Україні, яке надається вченим, обраним до складу академій наук.

(Коректор - це людина, яка шукає помилки в різних статтях,  книгах.

Дизайнер-верстальник.  1) Створювач поліграфічних та електронних макетів.

2) Людина яка професійно визначає зовнішній вигляд газет, журналів і рекламної продукції у паперовому та електронному виглядах. Працівник редакції, який займається обробкою тексту на предмет його композиційного розміщення на шпальті в поєднанні з гармонічним розміщенням ілюстраційного матеріалу.

 

2)Інформація учителя про види газет

Розгляд відповідних слайдів презентації.

Газети є:

• державні – відображають події, які відбуваються в парламенті, внутрішній і зовнішній політиці тощо;
• обласні – висвітлюють події, які відбуваються в області;
• районні – висвітлюють події районного значення;
• зарубіжні – розповідають про події, факти, явища, які відбуваються за кордоном;

• шкільні  (стінгазети про шкільне життя, тематичні) 

 

3)Пояснення вчителя про те, що таке замітка до стінгазети, її основні ознаки.

Визначення замітки учні записують в зошити.

Замітка - газетний жанр, в якому стисло, виразно та оперативно повідомляється про конкретні факти, події та явища.

У самій назві закладено її суть: замітити,  виділити щось із нашого життя, загостривши на ньому увагу.

Замітка пишеться тоді, коли немає потреби в аналізі подій.

Важливі ознаки замітки:

     - актуальність (факти, подані в замітці, повинні бути актуальними і    цікавими);

     - точність (події мають відповідати дійсності);

     - невеликий обсяг ( від десяти до ста рядків).

  Замітку пишуть в публіцистичному стилі, який виключає вживання епітетів, порівнянь та інших художніх засобів. Його мета - інформувати  читача, у чомусь його переконати.

4)Опрацювання пам’ятки  «Як написати замітку до стінгазети?»

Щоб написати замітку, треба:

 - підібрати факт, який необхідно описати;

 - визначити тему та основну думку своєї розповіді;

 - придумати заголовок;

 - дати відповіді на запитання: Що? Де? Коли? Хто? Як?

 Замітка не дає аналізу подій, тобто не відповідає на питання чому?

 

Записати в словники слова:

редактор

кореспондент

журналіст

замітка

 

Усно побудувати з цими словами речення.

 

Фізкультхвилинка. Виконання рухів з ялинкою-руховинкою під музичний супровід.

 

2.Всебічний аналіз вивченого

1) Слухання тексту учнями.

 

                             Перші газети

   Попередниками газет традиційно вважаються новинні повідомлення, що розповсюджувалися в Стародавньому Римі про події, що відбувалися, і представляли собою дерев'яні дощечки, на яких записували хроніку подій.

   Першою в світі друкованою газетою став «Столичний вісник», який почав виходити в Китаї в VIII столітті.

   Перші газети друкували з дощок, на яких вирізали ієрогліфи, покривали тушшю і робили відбитки.

   Свій сучасний вигляд газети почали набувати в XVI столітті. Тоді й  стала звичною сама назва «газета» — по найменуванню дрібної італійської монети gazzetta, яку зазвичай сплачували за рукописний листок новин у Венеції.

   Роком народження європейської газетної періодики вважається 1609 (хоча деякі дослідники називають 1605). Місцем її появи стала Німеччина. 

   В Україні перша газета з'явилася у 18 столітті в Львові.

 

Чи можна текст назвати заміткою? В якому стилі він написаний? Довести правильність своєї думки.
Визначити тему і основну думку цього  висловлювання.

 

2) Пригадати  прислів’я про газету.

Хто газети читає, той багато знає.

Газети читати – життя людей аналізувати.

Газета – впливова сила, не одну людину  розуму навчила.

Будеш газети читати – будуть люди  розумником  звати.

Газета для людини, що вікно для хатини.

 

3)Розгадування кросворда  про професії людей, які працюють над створенням газет.

 

1.     Фахівець з фотографії.

2.     Особа, яка робить редагування видання.

   3.  Спеціаліст з дизайну.

4.     Пише репортажі.

5.     Виправляє помилки.

   6 . Професійний працівник редакції

3. Виконання завдань з ціллю уточнення і корекції одержаних знань

1) Складання кожнем учнем  замітки  на одну із запропонованих учителем тем на чернетках.

Дібрати заголовок, скориставшись наведеним переліком:

«Прийшла зима»,  «Екскурсія до лісу», «Допомога пернатим»,  «Пам’яті жертв голодомору», «Наш улюблений гурток», «Чистота – запорука здоров’я», «У шкільній бібліотеці»,  «Зустріч з віруючими «, «Готуємось до Дня захисника Вітчизни», «Благородний вчинок», «Спорт у нашому житті».

2)Самоперевірка написаного.

Виправлення помилок.

Індивідуальна допомога вчителя в разі потреби.

3)Переписування замітки на листки, заздалегідь оздоблені.

Гарно написані замітки учні власноруч поміщають в загальношкільну газету «Дзвоник».

4.Осмислення і узагальнення вивченого.                                                                                              

Гра на увагу  «Інтелектуальні перегони».

Учитель правильно і неправильно дає визначення  термінам, які потрібно запам’ятати із сьогоднішнього уроку. Якщо сказано правильно – плеснути в долоні, якщо неправильно – тупнути  правою ногою.

1. Замітка - газетний жанр, в якому стисло, виразно та оперативно повідомляється про конкретні факти, події та явища.

2.Замітку можна писати в будь-якому стилі.

3. Публіцистичним стилем пишуть лише замітки до газети.   

4.Матеріали до газет і журналів пишуть журналісти, кореспонденти.

5.Дизайнер –верстальник  професійно визначає зовнішній вигляд газет, журналів у паперовому та електронному виглядах; займається обробкою тексту на предмет його композиційного розміщення на  шпальті  в поєднанні з гармонічним розміщенням ілюстраційного матеріалу.

5.Узагальнення основної частини уроку.

Пояснити зміст висловів відомих людей

        1.”Журналіст  - чистильщик вулиць, який працює   

         пером”.    (Наполеон І )

                                

        2.”Єдиний критерій якості газети – її тираж”

                    (Вільям Рандолф Херт, америк. видав. газет)

 

ІІІ.Заключна частина

1.Пояснення завдання додому

Всім вивчити визначення замітки, знати її основні ознаки та послідовність написання. Записати в зошити замітку  інформаційного характеру на самостійно обрану тему. Повторити особливості побудови оповідання.

Гончарук К.,Гончаруку Б., Федорук О., Ткаченку Р. вивчити напам’ять прислів’я про працю людини.

 

2.Підведення підсумків роботи учнів.

1)Відмітити найстаранніших, найактивніших дітей.

2)Конкурс написання учнівських робіт.

3)Метод «Мікрофон» 

«Сьогодні на уроці я запам’ятав   …   «

 

3.Аргументоване оцінювання знань і умінь школярів.

 

4.Приведення організму дітей в спокійний стан.

Слухання уривку пісні  «Гімн  журналістів».  Музика і слова Анатолія Матвійчука.

 

5.Організоване закінчення уроку.


Теги: Марченко Л.М., замітка
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 1610/43


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar