Головна » Українська мова

Написання суфіксів прикметників. Літери Ь, Е, У в суфіксах -есеньк, -ісіньк, -усіньк, -юсіньк, -уват, -юват. Урок з укр. мови для 6 класу

       Мета уроку. Навчити учнів визначати суфікси в прикметниках; пояснювати їх написання в мовленні; утворювати з власних назв прикметники за допомого суфіксів; пояснювати правила при  написанні; розвивати в учнів культуру мовлення, творчі на­хили, такі вміння, як: аналіз – синтез, спостережливість, зорову пам'ять, прищеплювати навички пошукової діяльності та інтерес до виконання проблемно-ситуативних завдань;

Виховувати шану і повагу до минулого нашого народу, до наших предків; прививати любов до своєї країни, до вивчення рідної мови.
Обладнання:  картки для самостійної роботи.  

Очікуючий результат. Визначають суфікси у прикметниках; вміння утворювати з іменників прикметники і навпаки, визначаючи при цьому суфікси. Складають речення з поданих слів.

План уроку  

                                                                                                                                                І. Організація класу
 

  Сьогодні у нас звичайний урок,
Сьогодні ми зробимо ще один крок.
В країну цікаву, в країну чудову,
Де вас там чекають, й збагачують мову.  
 

 

Вступне слово вчителя.

II. Актуалізація опорних знань учнів. Інтерактивна права «Мозковий штурм».

1. Розділ мовознавства, що вивчає відомості про частини мови,.(Морфологія)

Прикметник — це... частина мови. (Самостійна)
Прикметник вказує....(Ознаку предмета)
Морфологічні ознаки прикметника.(Змінюється за родами, числами, відмінками)
Синтаксична роль прикметника. (Означення, інколи головним членом речення).
За розрядами прикметник поділяється на.... (Якісні, відносні, присвійні).

7.Який розряд прикметника утворює ступені порівняння? (Якісний)

8. Які форми мають прикметники? (Повну чи коротку)

9.      Назвіть ступені порівняння прикметника. (Вищий і найвищий)

10.Назвіть форми ступенів порівняння прик­метника. (Проста і складена)

11.На які групи поділяються прикметники? (Тверда і м’яка)

12.За чим визначаються групи прикметника? (Приголосний, на який закінчується основа слова)

 

(Відкрити зошити, записати число, класну роботу.)

Вибірково - розподільний диктант

Завдання: виписати прикметники у три стовпчики:

І утворені суфіксальним способом

ІІ утворені суфіксально- префіксальним способом;

ІІІ утворені складанням основ

(неширокий шлях, прикарпатські села, красива зачіска, бездонні очі, кароокий юнак, холодна ніч,  п’ятиповерховий будинок, презлий собака, сизокрилий птах, прибережні луки, найкращий учень)

ІІІ Оголошення теми та мети

Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо правила  написання та вживання у мові  суфіксів.

Запишіть тему в зошити

ІV Мотивація

Суфікси допомагають утворювати прикметники з іменників, надають словам певного емоційного значення. Нам надо навчитися правильно їх  використовувати в мовленні.

ІІІ. Подача нового матеріалу

1. Зорово-слуховий диктант

Завдання: прочитати вірш,  потім записати його по пам’яті у зошит, підкреслити прикметники.

                                                Місяць яснесенький

Промінь тихесенький кинув до нас.

Спи мій малесенький, пізній бо час.

                                           (Л. Українка)

-Яким способом утворилися ці прикметники?

-Назвіть суфікс за допомогою якого утворилися ці слова. Якого значення він надає словам? (значення пестливості)

(Опрацювання теоретичного матеріалу с.93, 94.

2. Гра «Хто більше»

(пригадати і записати прикметники із суфіксами пестливості –есеньк-,                  -еньк-, -ісіньк-, -юсіньк-)

Якими б ви словами описали тих, кого любите: маленьку сестричку чи братика, племінника, племінницю, домашнього улюбленця.

Який знак завжди пишеться після  -н- у цих прикметниках?

Вправа 200( усно)

3. Проблемне запитання.

- Скажіть, у яких ще суфіксах прикметників завжди пишеться м’який знак? (ськ, зьк, цьк). (навести приклади).(козацький, український)

(Робота з підручником над правилом  с.95)

(Записати літери,де кінцевий приголосний спрощується)

4 Робота в парах (картки)

Запоріжжя- (запорізький),  Вороніж- (воронезький),  Волга-( волзький),  Кавказ-(кавказький), Полтава- (полтавський), Миколаїв- (миколаївський), Париж- (паризький),  Прага-( празький), Крим-(кримський), Київ-(київський), Львів, Одеса,  Донецьк

5. Самостійна робота.                                                                                                      Спиши, вставляючи пропущені суфікси  -цьк- або -ськ-.

1. Ми народилися в муках, щоб родити, синами обезсмертити свій рід, щоб квітував на диво всьому світу коза… ий геніальний родовід! 2. Я для тебе горів, україн…кий народе, тільки, мабуть, не дуже яскраво горів. 3. Упаду я зорею, мій вічний народе, на трагічний і довгий Чума…кий шлях. 4. І бачиш ти із канів…ого схилу, як новий день над світом устає.

6. З поданих прикметників, перетворивши  їх в іменники, ( на вибір) склади і запиши речення.                                                                                   Український, Київська, Львівська, Запорізька, козацька.
7. Подумайте чи тільки ці суфікси ми використовуємо для утворення прикметників?  ( с.97.  робота з підручником)


V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Згадайте, коли в прикметниках пишуться суфікси -еньк-, -есеньк-,-ісіньк-, -юсіньк- (зменшувально- пестливі).
 
2. Коли в прикметниках пишуться суфікси -уват-, юват-.?( відтінок неповноти дії)

3. Що ви дізналися про суфікси ськ-, - зьк-,  -цьк-.?

VІ. Поетична хвилинка
Українська мова

Ніжна, мила, світанкова,

Ясна, чиста, колискова,

Мелодійна, дзвінкотюча,

Дивна, радісна, співуча,

Лагідна, жива, казкова,

Красна, чарівна, шовкова.

Найдорожча, добра, власна.

Мудра, сонячна, прекрасна,

Солов’їна, барвінкова

Українська мова!

VІІ Підсумок уроку. Оцінювання.

VІІІ. Домашнє завдання.
1. Виконати вправу 201 (вставити пропущені суфікси).
2. Вивчити правило с. 93-95 


Теги: Прикметник, Матвієнко О.В.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 884/51


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar