Головна » Українська мова

Написання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження. Урок з української мови для 7 класу

Мета:  повторити й поглибити знання школярів про способи творення дієприкметників, зокрема про суфіксальний спосіб; сприяти зміцненню навичок правопису н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження та визначати відповідні орфограми, з'ясовувати їх за допомо­гою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати дієприкметники з вивченою орфограмою; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, кон­струювати мовні явища; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти розширенню світогляду та знань семикласників про шанування україн­ським народом музикального мистецтва.

Тип уроку:     урок формування практичних умінь і навичок.

 

                                                                                                 ХІД УРОКУ

Організаційний момент.

Забезпечення емоційної готовності. «Обміняйтесь компліментами» (записати в зошит сусіда по парті комплімент)
Мовна розминка.

Орфографічна хвилинка.

Склян..ий, орлин..ий, натхнен..ий, стараний,  гостин..ий, буден..ий

Граматична хвилинка.

Найбільш ближчими українському народу є духові та струнні музичні інструменти. Самими важливими серед них э кобза ы бандура.

Лексична хвилинка. Поєднати слова у пари.

Музикальний  слух, школа, інструмент,здібності

музичний

II. Ознайомлення семикласників з темою, метою і завданнями уроку. Оголошення епіграфа уроку.

Наша дума, наша пісня не вмре, не загине...

Т.Шевченко

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Як, на вашу думку, слід писати грамотно:

Нездійснений  -  нездійсненний

Нездоланий    -   нездоланний

Несказаний    -   несказанний

Саме ці орфограми ми сьогодні маємо відпрацювати.

Актуалізація опорних знань з теми:

– Що таке дієприкметник?

       –   У  чому відмінність дієприкметника від дієслова та прикмет­ника. Навести приклади.

    –  Як утворюються пасивні та активні дієприкметники?

        –  Утворити від поданих дієслів пасивні дієприкметники, виділити їх су­фікси.      Принести, затримати, прополоти, виконати, розбити, моло­ти, в'їздити

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи

Спостереження над мовним матеріалом

Дослідження-зіставлення.

-    Порівняти пари словосполучень. Чим вони відрізняються? Якими частинами мови вони є?

Нескінчена розповідь (та, яку не скінчили)— нескінченна розповідь(довга),

 несказана промова --несказанна безмежність(красива),

 неоцінені знання — неоціненні скарби (важливі),

незнищені реліквії — незнищенні слова(вічні).

Коментар учителя. Одна - н- пишеться у суфіксах пасивних  дієприкметників  –н- і –ен-.  Дві  -н-  пишеться у наголошених суфіксах –енн-, -анн- прикметників, що вказують на найвищу міру ознаки: незбагненний, незліченний.
Робота з підручником.

V. Закріплення вивченого матеріалу. Виконання практичних завдань.

 

 Розподільне письмо. Запишіть у дві колонки дієприкметники і прикметники дієприкметникового походження. Поставте наголос. Поясніть вживання н і нн.

Прочита..ний,незліче..ний, оновле..ний, неоціне..ний, нездола..ний, оспіва..ний, неоцінне..ний, бездога..ний,неоцінне..ний, нездола..ний, благослове..ний, незліче..ний.

- Складіть з двома словами словосполучення.

 

Робота з текстом. Які народні  інструменти, що використовуються з давнини і до цього часу в Україні, вам відомі?Прочитати текст. До якого стилю він належить? Запам'ятати назви музичних інструментів, використаних у тексті, і переказати його стисло.

     Історія українського народу та створен..е ним самобутнє музичне мистецтво сягає корінням у далекі дохристиянські часи. Серед знайден..их в Україні му­зичних інструментів найдавнішими вважаються флейта з рогу північного оленя,а також резонаторні ударні інструменти, відшукан..і на Чернігівщині.

     Найдавніше зображення музик можна побачити на стінах Софійського собору. На фресці зображен..ий музичний ансамбль, музики якого користуються вісьмома видами інструментів — органом, флейтою, литаврами, трубами, лютнею, щипковою лірою, дзвонами та парними барабанчиками.

      Гордістю музичної культури України є кобза і бандура, з якими тісно пов’язан..ий героїчний епос народу.

   Бандура —музичний ін­струмент, народжен..ий  в XVI столітті. Назва бандури походить від грецького слова «пандора». Досить часто в ті ча­си бандуру називали кобзою, тому що практично бандура й кобза — це був майже один і той же інструмент. Хіба що на кобзі струн було тро­хи менше.  (3 енциклопедії).

- Виписати дієприкметники разом із залежним словом. Пояснити їх правопис.

- Зробити синтаксичний розбір речення 1-го речення останнього абзацу.

3. Гра «Одним словом».

1) Кожне із словосполучень замініть прикметником дієприкметникового походження.

- якого не можна збагнути, зрозуміти (незбагненний);

- який не можна полічити (незліченний);

- якого не можна знищити (незнищенний);

- який не можна оцінити (неоціненний);

- який не може здійснитися (нездійсненний);

- якого важко або неможливо впізнати (невпізнанний);

- якого не можна вблагати (невблаганний);

- який ніяк не скінчиться (нескінченний);

- якого не можна виразити, передати словами (несказанний);

- який охороняється законом від посягань з боку кого-небудь (недоторканний);

- який не примирюється, не погоджується з чим-небудь (непримиренний)

2) Доберіть до записаних прикметників дієприкметники. Запишіть слова парами.

3) Останнє слово розберіть за будовою.

 

Робота з картками. Пояснити значення прислів’їв. Списати речення, вставляючи, де треба,- Н- або- НН-. Пояснити орфограму.

   Шален..ая муха вкусила за вухо. То гріх непрощен..ий – їсти хліб немащен..ий. Зароблен..ий хліб глевким не буває. Купован..ий хліб завжди маленький. Важке не є нездолан..е. Ужале..ий змією й мотузки боїться.

 

Діалог «Екскурсія до музею українських музичних інструментів»

Використавши знання, отримані на уроках музики, складіть діалог про музичні інструменти українців. Вживайте словосполучення з прикметниками дієприкметникового походження і дієприкметниками:

неоціненні скарби (важливі),

незнищені реліквії
незнищенні мелодії
оновлена форма
створений з любов’ю
незліченні варіанти
оспіваний у піснях

 V.     Підсумок уроку. Вправа «Мікрофон» Сьогодні на уроці ми..

дізналися про особливості правопису дієприкметників;
вивчили правилонаписання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприк­метникового походження?

VI.  Домашнє завдання

І група.  Підготувати висловлювання на тему «Музика в моєму житті», використовуючи дієприкметники з н та прикметники дієприкметникового походження з нн.

ІІ група. Вправа 274(І). Вивчити правило на с.156


Теги: Преснякова В.В., дієприкметник
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 1605/72


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar