Головна » Українська мова

Лексикологія. Урок з української мови для 10 класу

МЕТА УРОКУ:  - Повторити, систематизувати, закріпити, узагальнити знання,  уміння і навички  учнів з теми.

- Підвищити інтерес до предмета, активізувати діяльність  учнів, стимулювати різні види спілкування.

-  Розвивати мовлення учнів, прагнення до збагачення  словникового запасу школярів.

- Виховувати толерантне ставлення, любов до рідної  мови.

ОБЛАДНАННЯ:      Написи: « Мова – твого життя основа»

                                   « Спочатку було слово», « І заніміє поруч слово, мій

                                     духівник і наглядач», «Творче, прийди!»

                                    « Я на сторожі коло їх поставлю слово»

ТИП УРОКУ:           Урок узагальнення і систематизації знань у формі             

                                    дидактичної гри. Урок – змагання « Брейн-ринг»

 

ХІД УРОКУ

 

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам’ятаю.

Те, що я роблю, я розумію.

Конфуцій

І. Активізація навчального процесу. Повідомлення теми і мети уроку.

Словникова робота.

Брейн – блискуча думка, ідея.

 Ринг – майданчик для змагання, арена

Учитель: Сьогодні нашою ареною стане ця класна кімната. І нехай вас сьогодні відвідують лише блискучі ідеї, хай вам щастить і таланить, демонструйте свої знання, Не соромтеся висловлюватися. Надихайте інших. Не сумнівайтесь. Вперед!

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і  навичок. Розминка.

Інтерактивна вправа  « Місткий кощик»

За відведений час учні записують поняття, пов’язані з темою

 « Лексикологія» По закінченні часу, один учень читає, інші викреслюють слова, які повторюються. Виграє той,  хто назве останнє слово

Вправа « Лексичний футбол»

За лексичним значенням назвати слово.

                       1 команда.                      

2 команда

1. Винагорода, яку вручають переможцеві  конкурсу ( приз )

2.  Масове інфекційне захворіння (епідемія )

3.Знання, вміння, здобуті в житті, на практиці ( досвід) 

4.  Слова, що мають протилежне значення ( антоніми )

5.  Певний обмежений режим харчування ( дієта )

6.  Людина, яка виявляє надзвичайну відвагу, хоробрість в бою чи в праці (герой)

7.  Прохід, прокладений під землею (тунель )

8. Музичний супровід

( акомпанемент)

9. Склад зброї і військового спорядження ( арсенал)

10. Суперечка з якогось питання (полеміка, диспут, дебати)

1.  Особа, яка очолює заклад

( директор )

2. Людина, яка понад усе ставить власні інтереси ( егоїст )

3.  слова, близькі за значенням (синоніми )

4.  умовні знаки секретного письма (шифр )

5.  той, хто любить свою батьківщину (патріот )

6.  особа, яка виголошує промову (оратор )

7. розмова між багатьма особами (діалог ).

8. Людина, яка знає багато мов (поліглот)

9. Документ, який дає право на постійне відвідування чогось

( абонемент)

10. Офіційний документ про закінчення навчального закладу

( атестат)

 

Підведення підсумків

ІІІ.  Застосування набутих знань, поглиблення умінь і навичок.

Гра « Підбери синоніми»

 Учитель: Уживання синонімів збагачує мову, допомагає  уникати повторів. Тому наш наступний конкурс присвячений саме цій групі слів.

Дібрати синоніми до поданих слів ( мінімум три). Хто це зробить швидше і якісніше додається додатковий бал.

Прикрашати ( оздоблювати, квітчати, заквітчувати)

Гарний ( чудовий, красний, славний, прекрасний, чудесний, чарівний, вродливий, красивий…)

Думати ( міркувати, роздумувати, мислити…)

Іти ( ходити, простувати, крокувати, прямувати, чимчикувати….)

Поважний ( серйозний, солідний, статечний, важний, величний…)

Підведення підсумків.

Скільки ти знаєш мов,

                                                                                     Стільки разів ти людина.

Вправа « Боротьба з варваризмами»

Учитель: Деякі люди вважають, що вживання запозичених слів не збагачує, а лише засмічує мову. Тому намагатимемось уникати вживання запозиченої лексики і знаходити їй українські відповідники.

Підібрати синоніми  запозиченим слова

І команда.

ІІ команда

Чемпіон ( переможець)

Лідер( керівник)

Афіша ( оголошення)

Мемуари ( спогади)

Доза ( кількість)

Протест ( заперечення)

Натура ( природа)

Конкурс ( змагання)

Аргумент ( доказ)

Інвестиція ( вклад)

Фініш ( закінчення)

Аналіз ( розбір)

Раціональний ( розумний)

Сигнал( знак)

Компетенція ( обізнаність)

Рекомендувати ( радити)

Еволюція ( розвиток)

Консенсус ( домовленість)

Толерантність (  терпимість)

Лозунг –  (заклик)

 

Підведення підсумків.

Вправа « Коректор»

Учитель: Уявіть себе працівником газети. Людиною, яка перевіряє роботи журналістів подані до друку. Чи не помилились журналісти?

1 команда

2 команда

Терміново подзвонити (зателефонувати)

Нанести удар( завдати удару)

Трудівники журналу( працівники)

Приймати участь( брати)

 Іти по вулиці( вулицею)

Кожної неділі( щонеділі)

Закрийте двері ( зачиніть)

Мені повезло ( поталанило)

При допомозі словника

( за допомогою)

Рана зажила ( загоїлася)

На протязі тижня( протягом)

Дати вірну відповідь( правильну)

Перевертати сторінки( перегортати)

Відкривати двері( відчиняти)

Переслати по пошті(поштою)

Без двадцяти десять( за 20 десята)

Любий учень ( будь-який)

Ні в якому разі ( в жодному)

Прийняти міри( вжити заходи)

Являюється учнем школи ( учнем)

Здати іспити ( скласти)

Підведення підсумків.

Вправа « Мовна пантоміма»

Учні обох команд отримують завдання: показати різні значення омонімів.

Один учень показує, інші відгадують. Відведений час на одну пару – 1 хвилина.

 

І команда

ІІ команда

Кілька

Ласка

Атлас – атлас

Лисичка

Любов – любов

Земля

 

Підведення підсумків.

Вправа « Ти – стиліст»

Учитель: Ми трохи відпочили, і зову повертаємось до нашої праці в газеті.

                  Ви вже досвідчені працівники, допоможіть письменнику – початківцю дібрати більш влучне і доцільне слово з низки синонімів.

                  Робота виконується одночасно обома командами, враховується швидкість і правильність виконання.

Стояла …. погода

Безвітряна, спокійна, лагідна, тиха

Дерева ніби …. в непорушній тиші

Заціпеніли, заклякли, заніміли, застигли

Здавалось, що і вітер вирішив….. від праці

Передихнути, відпочити, вгомонитись, перевести дух

….. сосни ніби заснули на мить.

Здоровенні, гігантські, велетенські, титанічні, колосальні

І над усім цим розкинулось …. Небо без жодної хмаринки

Безхмарне, прозоре, ясне,  чисте

Підведення підсумків.

Вправа « Коментатор»

Учитель:  Ви вже побували коректорами, стилістами, і тепер вам доручили справу коментатора. І знов проблема.  Перед вами пари слів, такі ж є і в російській мові, та чи є вони синонімами, чи можуть заміняти одне одного?

 

Адрес

( письмове привітання)

Адреса

( позначення місця проживання)

Білет

(картка з питаннями)

квиток

( документ, який дає право на користування чимось)

Лікувати

( вживати заходи від хвороби)

Лічити

( рахувати)

Пара

(двоє)

                              Кілька

( невизначена кількість)

Простити

( пробачити)

Застудитися.

( захворіти)

Підведення підсумків

Вправа «Оратор» ( конкурс капітанів)

Учитель: Людина, яка говорить правильно, добирає влучні слова, вважається освіченою. Але не менш важливо вміти підтримувати розмову, розуміти співбесідника.

У первісному суспільстві люди розуміли одне одного за допомогою жестів. Зараз мовлення прийшло нам на допомогу. Але міміка, жести як вид спілкування не зникли й дотепер. « Рука – це видима частина мозку.» Відомо, що людина здобуває 35% інформації словесно, і 65% - за допомогою мови тіла. Важко уявити оратора в статичній позі, який монотонно з однією інтонацією читає промову. Треба використовувати міміку, силу голосу, зміну інтонації. Не секрет, що та сама фраза, вимовлена з різною інтонацією, буде мати зовсім різний зміст.

Уявімо себе ораторами. Перед нами фрази, які не несуть ніякого оціночного навантаження. Спробуйте вимовити ці фрази по – різному.

Ну і вірші! ( з захопленням, з осудом)

Оце так сюрприз! ( із захватом, із розчаруванням)

Яка красуня! ( зачудовано, зі зневагою)

Підведення підсумків.

        Вправа « Скажи без затримки»

Учитель:  Як не згадати нам сьогодні ще одну групу слів – антоніми. ( Що це?)

Дібрати антоніми до наведених слів ( кожен учень по черзі)

І команда

ІІ команда

Швидко ( повільно)

Гарний ( поганий)

Теплий ( холодний)

Ранок ( вечір)

Зима ( літо)

Скупість ( щедрість)

Старість ( молодість)

Дружба ( ворожнеча)

Шкідливий ( корисний)

мудрий ( дурний)

Зло ( добро)

Увійти ( вийти)

Високо ( низько)

Чистий ( брудний)

хвалити ( лаяти)

мир ( ворожнеча, війна)

стояти( сидіти)

чистий ( брудний)

порожній ( повний)

кислий ( солодкий)

 

Підведення підсумків.

Оголошення результатів гри. Виставлення оцінок.

Інтерактивна вправа « Дерево вражень»

Учитель заздалегідь виготовляю « дерево», яке має три гілки

Мене вразило…..

Мені сподобалося …..

Мені не сподобалося……..

Учні на окремих аркушах записують свої враження і прикріплюють до гілок. Учитель вибірково зачитує відповіді.

Учитель:

Одного разу кардинал  Ришельє  викликав до себе на розмову видатних письменників та професорів. Владно окинувши їх поглядом, він запитав:

- У Франції один король?

- Один, ваша превелебносте, - відповіли ті.

- Отже, маючи одного короля, ми повинні говорити однією мовою, і вам належить над цим добре попрацювати.

І французька мова стала однією з найпрестижніших мов світу.

Ви спитаєте, що можете ви, прості школярі, зробити для того, щоб українська мова заявила про себе на цілий світ?

На думку спадає одна притча:

              Прилетіла Синичка до Голуба – символу  миру і чистоти – і запитала:

Скільки важить одна сніжинка?

Здивувавшись, Голуб відповів, що майже нічого.

Але не вгамовувалась Синичка, і сівши на дерево, спостерігала, як вальсуючи, сніжинки сідають на соснову гілку.

 Так їх сіло аж 750, а коли впала 751 – гілка зламалася.

 Розповіла про це Синичка Голубові.

 На що мудра пташка відповіла:

Можливо, не вистачає лише однієї особи, щоби у світі запанував мир.

Подумаймо, а, може, бракує когось одного з вас, аби наша мова беззастережно і всевладно запанувала в нашій державі?

Тож плекаймо нашу мову, кохаймося в слові.

Домашнє завдання:

Підготуватися до контрольної роботи з теми « Лексикологія»


Теги: лексикологія, Косяк Н.М.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 1475/82


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar