Головна » Українська мова

Культура мовлення - духовне обличчя людини

Мета: узагальнити й систематизувати роботи з теми «Лексика»; навчитися користуватися словниками; розвивати культуру мовлення, почуття особистої відповідальності за збереження і збагачення рідної мови; виховувати любов до української мови, бажання досконало її знайти.

Обладнання: конспект, ТЗН (мультимедія), словники, підручник, картки із завданням.

Тип уроку:  урок узагальнення вивченого матеріалу.

 

Перебіг уроку.

І. Організація класу.

ІІ. Настрой на урок.

Діти, налаштуйтесь на урок. Сядьте так, щоб вам було зручно. (Звертаюсь до портрета П.Мирного). Класик української літератури П.Мирний писав: «Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давне життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.

Молитва до мови

Мова! Пресвята Богородице мого народу! З чорнозему, з любистку, м’яти, з роси, з дніпровської води, від зорі і місяця народжена!
Мово наша! Мудра Берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу!
Мово наша! Дзвінкова кринице на перехресній дорозі нашої долі! Передчасно постаріла, посивіла, змаліла, на хресті мук розп’ята.

Прости ж нас, грішних! Прости! Воскресни! Повернися! Розродися!

Порятуй народ наш навіки…

Тож давайте сьогодні на уроці возвеличимо наше рідне слово.

Кинути слово, щоб бомбою стало!

Кинути слово, щоб души трясло!

Кинути слово, щоб всіх хвилювало!

Кинути слово – моє ремесло!

                            Святослав Караванський

Тому працювати ми сьогодні будемо над культурою мовлення, адже це наше духовне обличчя.

А) робота в зошитах.

Відкрийте зошити і запишіть дата і тему уроку.
Працювати сьогодні ми будемо в творчих групах, кожна з яких напередодні виконувала дослідницьку роботу і час продемонструвати свої результати.

Працювали на будівництві троє чоловіків. І коли їх запитали, що вони роблять, відповіді були різні. Перший сказав: «Я складаю каміння». Другий сказав: «Я заробляю собі на хліб». А третій відповів: «Я будую храм!»

Працюйте свідомо!

А для того, щоб налаштуватися на серйозну роботу, проведемо розминку.

Розминка

Який розділ науки про мову вивчає словниковий склад мови? (лексикологія)
Що таке синоніми?
Які різновиди омонімів знаєте (омоформи, омографи, омофони)
Як називаються слова: еміграція – імміграція (парон)
На які групи поділяється лексика за ступенем уживання? (активна і пасивна)
Чому багатозначність та синонімія небажані в термінології? (терміни – це слова, що вживаються для точного визначення певного поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва).
За походженням лексика поділяється на… (власне українські, слова іншомовного походження)
Чим відрізняються багатозначні слова від омонімів? (ручка, коса, ключ – багатозначні, байка, земля, лист - омоніми).
Що таке фразеологізми?
Основна лексична одиниця? (слово)
На основі антонімів будуються … (прислів’я та приказки).
Дякую! Оці знання сьогодні допоможуть узагальнити роботу з теми «Лексика». Вона буде неповною, якщо ми не пригадаємо наших вірних помічників – словників.
Слово надається І групі.
Наша з вами мета – поповнити свої знання про їх різновиди, виконувати деякі завдання і, нарешті, просто почитати словники.
«Читати словники? Що за странність?» - скажете ви. Видатний письменник, Анатоль Франс, любив вивчати словники і говорив про них: «Словник – це весь Всесвіт, розташований за алфавітом». (презентація словників)
Дякую. Ці знання про словники вам зараз і знадобляться. Проведемо гру «Який словник мені потрібен?»
Перед вами 4 конверти. Зараз ви витягуєте, відкриваєте, читаєте завдання, берете потрібний словник і виконуєте це завдання письмово в зошитах.
Завдання 1.
Визначте, яке значення мають підкреслені слова.

Цілу годину мені читали нотації (настанови).
Ґречний, милосердний, справедливий – ось наш керівник, наш порадник і друг (ввічливий, шанобливий).
Команда зазнало фіаско. (поразку)
Я допоміг транспортувати валізу незнайомій бабусі.
У нашому закладі є для вас вакансія (вільне робоче місце).

Який словник використовували? (тлумачний)
Завдання 2.
Підберіть до кожного слова антонім. Але всі слова повинні починатися одноковою літерою.
Конкретний – абстрактний
Мирний – агресивний
Неохайний – акуратний
Пасивний – активний
Неологізм – архаїзм
Симпатичний – антипатичний
Завдання 3.
«А де моя пара»
Ахілесова – точити
Кліпати – носа
Богатирський – голівонька
Задирати – словами
Робота – очима
Брехні – шлях
Життєвий – кипить
Золотий – вік
Вигравати – п’ята
Буйна – час
Розкидатися – сон.
Завдання 4.
До поданих слів іншомовного походження доберіть відповідники.
Хобі – захоплення
Лінгвіст – мовознавець.
Меломан – пристрасний любитель музики
Мейл - електронна комп’ютерна пошта
Анекдотичний - смішний
Мускули - м’язи
Манкрут - людина, яка зневажає свій рід
Екзамен - іспит
Фольклор - УНТ
Структура - будова

Колективна робота

Зараз ми виконаємо розподільний диктант.

 

З останніх букв прочитайте назву вірша В.Сосюри

«Так ніхто не кохав» В.Сосюра

Пригадайте, коли пишеться апостроф?
До якого словника слід звернутися, щоб правильно написати слова? (орфографічний)

ІІ. Слово надається ІІ групі.

Що ж досліджували вони?
Наша група провела лінгвістичну експедицію по нашій школі. Ми задавали 86 учням питання: «Чи потрібно правильно говорити?» Всі відповідали стверджувально: «так».
А на питання «Чи виправити ви співбесідника, якщо той припуститься помилки?»  відповіді були різні.

34 учні відповіли «ні». Причини були різні:

Щоб не образити – 15 учнів;
Щоб не виявитись безтактним – 10 учнів;
Сам допускаю помилки – 9 учнів.

Але були учні, які відповіли «так». Їх 14.

Не подобається, коли говорять безграмотно – 8 учнів;
Сама стараюсь говорить правильно, вірно, і вважаю, що має право робити зауваження – 6 учнів.
Ми підібрали слова, сполучення слів, які часто вживаємо неправильно.
Ведмедиця, помилка, затишно, завжди,
простий, олень, дочка, дрова, бесіда,
приятель, верба, решето, соломинка,
одинадцять, листопад.
Шляхом технічного прогресу;
На згадку про цю подію;
 Не пройшов через конкурс;
Наступного тижня;
Брати участь;
Вчинив би так само;
Згідно з чинним законодавством;
Зникли снігові кучугури.
Який словник нам знадобиться? (Орфоепічний).

ІІІ. Дослідницька група провела акцію «Грамотне покоління».

Ми повинні оберігати рідну мову від засмічування. І як застерігає М.Рильський «Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядать свій сад».
Ми дослідили проблеми засмічення української мови. Чому це так відбувається?
Спостерігали використання жаргонізмів не тільки в молодіжному середовищі, а й «Засобах масової інформації». Ми вирішили зібрати словник.
У підлітків є бажання говорити інакше, ніж дорослі, тому вводять в мовлення незвичні слова: жаргонізми, або вульгарну лексику.
Різновидом жаргонізмів є молодіжний сленг; його вживають у своєму мовленні і малюки, і підлітки
Ми задавали питання учням 9-11 класів. Відповіді були такі.
Так говорять всі і я буду так говорити – 18 учнів;
Мені однаково, як говорять – 10 учнів;
Так легше спілкуватися, багато слів незрозумілі дорослим – 13 учнів.
Ми зібрали слова, які часто вживаються у шкільній мові, сленгові слова.

 

Домашка – домашня робота;
Жесть – жах;
Інет – Інтернет;
Бабоси – гроші;
Комп – комп'ютер;
Круто – гарно;
Мобіла – сотовий телефон;
Музон – музика;
Трєша – тренування;
Тачка - машина;
Тіпчик – чоловік;
Корєш – друг.
Що найстрашніше, що такі слова чуємо з екранів телевізорів: молодіжні пісні, реклами, мультфільми. І що ж виходить, що ці слова узаконили? А ми боремося зі «словесним сміттям».
Завдання всьому класу: Відредагуйте даний текст літературною мовою.

Один фітіль таке зморозив. Підкатує до шкета весь з таким шнобелем.

Дай велік поганяти.

     Сів і почесав. А тут молекула. А він давай випендрюватися. Варежку раззявив. І як дерябнеться. Сам з фінгалом. Молекула ледве не з котушок, а велик гикнувся. Во ржачка!

Так, все це викликає посмішку. Але! Все це було смішно, коли не було так сумно!
Дмитро Лихачов, вчений-філолог писав: «Неточність у мовленні відбуваються передусім від неточності думки…» Тому людині будь-якої професії слід турбуватися, щоб думки були чистими і точними.

 

ІV група. Слово надаємо учням  ІV групи.

Письменники, майстри слова, захоплюючись рідною мовою, звертали увагу на її особливість, своєрідність, неповторність. Ви сьогодні багато попрацювали, знаєте багато про словники, про слово, його значення. Тому зараз проведемо твір-перевтілення «Я – слово».
Поки ви виконуєте це завдання, представники від кожної групи підійдуть комп’ютерів і попрацюють над презентацією опорної схеми з теми «Лексика».
Перевірка творчих робіт.
«Презентація»

V. Підсумок.

Наше мовлення – це наше дзеркало. І  нехай воно не буде брудним. Звикайте користуватися словниками, читайте їх! Не давайте слову випереджувати думки. Думайте, перед тим, як сказати. Пам’ятайте: словом можна вбити людину, словом можна повернути до життя.

У душі виношуємо слово,

Лагідне й безжальне, ніби криця.

Мово рідна, мово колискова,

Совісті народної дзвіниця.

VІ. Оцінювання.

VІІ. Домашнє завдання. Підготувати тест з 6 питань (4 варіанта відповідей на кожне запитання з теми «Лексика»)


Теги: Галущак Л.Г., мовлення, лексика
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 658/37


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar