Головна » Українська мова

Я - діловод. Урок з української мови для 10 класу

Мета: навчальна: поглиблювати знання про офіційно-діловий стиль мовлення та про правила ділового спілкування, ознайомити учнів із призначенням та формою вказаних ділових паперів, навчати складати їх за зразком, удосконалювати вміння працювати з документами, ознайомити із реквізитами та  вимогами до оформлення ділових паперів;

розвиваюча: розвивати критичне мислення, пам’ять, увагу; продовжувати роботу щодо удосконалення усного та писемного мовлення, збагачувати словниковий запас учнів;

виховна: виховувати в учнів культуру ділового спілкування та мовлення, шанобливе ставлення до рідної мови.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих вмінь.

Форма: використання інтерактивних та комп’ютерних технологій.

Обладнання: допоміжні картки, дидактичні матеріали, презентація Power Point.

Хід уроку:

І. Організаційний момент

Добрий день, друзі! Ще один урок

До нас прийшов за розкладом сьогодні.

Отож озброємось книгою й пером,

Щоб знов пірнуть у мовну нам безодню.

Цей урок допоможе вам удосконалити своє спілкування  у сфері діловодста та документації. Ви навчитеся регулювати офіційні ділові стосунки та правильно обслуговувати потреби людей у типових ситуаціях.

ІІ. Актуалізація знань

Перевірте себе, розв’язуючи кросворд і спираючись на раніше отримані знання.

 

Неодмінний реквізит більшості документів.
Лист, адресований організаціям, установам, фірмам.
Різновид мови, який використовують за певних умов спілкування.
В якому документі міститься інформація про подію або захід?
Документ, який містить прохання (звертання) до керівника, посадовця.
Документ, який містить перелік осіб, предметів у певному порядку.

     7. Документ, який містить думку, критичний аналіз і висновки оргнізації чи       фахівця щодо певної розглянутої праці.

Відповіді:

1. Підпис, 2. Офіційний, 3. Стиль, 4. Запрошення, 5. Заява, 6. Список, 7. Відгук.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Метод навчаючи-вчуся

Клас поділяється на дві групи. Перша група отримує зразок документа «доручення» та картку допомоги. Друга група готує тематичні запитання для першої групи.

Зразок документа

ДОРУЧЕННЯ

    Я, учень 10 класу Калинівської школи №2 Бондаренко Богдан Олексійович, доручаю учениці 10 класу Коваль Юлії Вікторівні одержати в касі відділу освіти Калинівської районної державної адміністрації  мою грошову винагороду в сумі 400 (чоритиста) грн.

10 квітня 2010 р.                                                                 /Підпис/

     Підпис Бондаренка Б. О. Засвідчую

Директор школи                             /Печатка/                    /Підпис/ 

Картка допомоги

Доручення – це документ, який дає повноваження його пред’явникові на виконання будь-яких дій від імені окремої особи чи установи, підприємтсва тощо.

Тематичні запитання другої групи:

Які види доручень бувають? (особисті, офіційні)
Які доручення є залежно від обсягу та змісту повноважень? (разові, спеціальні, генеральні)
Назвіть реквізити особистого доручення.
Назвіть реквізити офіційного доручення.

При розгляді другого документа групи обмінюються завданнями. Друга група отримує зразок документа «офіційний лист» та картку допомоги. Перша готує тематичні запитання для другої групи.

Зразок документа

Київське акціонерне виробниче товариство «Гетьман»

40123, Київ-044, просп. Шевченка, 8,

Тел.751-14-35, телефакс 752-24-60

Е-mail: _________________http:\\www.________________________

№07-11/418                                                                         09.10.11

 

Голові Київського телерадіокомітету

Литвину Г. С

41908, Київ-22, майдан Свободи, 3

про рекламні послуги

Просимо відрекламувати продукцію АВО «Гетьман» під час футбольного матчу «Зеніт» (Луганськ) – «Шахтар» (Дніпропетровськ).

Додаток – текст для рекламного ролика на 10 с. у 2 прим.

Оплату згідно з тарифом гарантуємо протягом 30 днів.

Директор                                       /підпис/                                  В. В. Олешко

Головний бухгалтер                    /підпис/                                   С. В. Чорна

 

                                                             /печатка/

Картка допомоги

Офіційний лист – письмовий документ, який є засобом спілкування між установами (організаціями, підприємтсвами), а також між приватними особами й установами.

Тематичні запитання першої групи:

Офіційні листи за ознаками поділяються на: (листи, що потребують відповіді; листи, що не потреюубть відповіді)
Назвіть види офіційних листів? (лист-прохання, лист-відмова, лист-нагадування, лис-запит, лист-вимога)
Назвіть реквізити офіційного листа
Вступ, докази, висновок і заключення – це... (логічні елементи документа)

2. Бесіда вчителя

Стиль – це властиві слова на своєму місці

Дж. Свіфт

Офіційно-діловий стиль використовується в офіційних, службових стосунках (закони, інструкції, оголошення, листи). Мета – повідомити інформацію, дати вказівки, рекомендації практичного характеру.

Молодим людям важко вижити в діловому світі, якщо не володіти культурою та мовленням ділового спілкування. Якою людиною ви уявляєте себе в діловому світі? Назвіть позитивні якості ділової людини майбутнього.

РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ

Ділова людина у сучасному світі

Професійні якості

Досягнення ділової людини

Плани на майбутнє

 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Виконання тренувальних вправ (використання комп’ютера та дидактичного матеріалу)

1. Прочитайте документ. Назвіть його і виправте допущенні в ньому помилки (презентація Power Point)

   Документ №1

     Будь-які привілеї чи обмеження прав особи за мовною ознакою, мовна дискримінація недопустимі.

   Публічне приниження чи зневаження, навмисне спотворення української мови чиінших мов в офоційних документах і текстах, створення перешкод  у користуванні ними тягнуть відповідальність, становлену законом (СТАТТЯ)

Частина документа №2

Протокол №1

зборів колективу Київської фабрики

Присутні: директор, заступник, секретар.

Відсутні: 10 осіб

Затвердження плану роботи фабрики.
Затвердження складу комісії з питань контролю дисципліни (ПРОТОКОЛ)

 

Документ №3

Моя автобіографія

У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ білий і потім – років, мабуть, десять підряд – мати казали, що мене витягли з колодяззя, коли напували корову Оришку.

    Трапилася ця подія 1 листопада (ст. стилю) 1889 року в містечку Груні, Зінківського повіту на Полтавщині...

    Власне, подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі Чечві, біля Груні, в маєткові поміщиків фон Рот, де мій батько працював у панів.

    Умови для мого розвитку були підходячі. З одного боку – колиска з вервечками, з другого боку – материні груди. Трішки поссеш, трішки поспиш – і ростеш собі помаленьку.

    Так ото й пішло, значить: їси – ростеш, потім ростеш – їси.

Батьки мої біли як узагалі батьки. Батько батьків був у Лебедині шевцем. Материн батько був у Груні хліборобом (АВТОБІОГРАФІЯ)

Документ №4

Директору професійного училища №56

Петриненко Миколи Володимировича

заява

    Прошу прийняти мої документи на навчання в училищі. В 2005 році я закінчив 9 класів середньої школи №123 м. Харків.

До заяви додаю:

фото;
мою автобіографію;
свідоцтво про освіту.

V. Підсумок уроку

У ст.11 Закону «Про мови» записано: «Мовою роботи, діловодства й документації, а також відносин державних, громадських організацій, підприємств, установ є українська мова». Щою бути діловою людиною, перш за все потрібно володіти рідною мовою, використовувати норми принаймі трьох сучасних стилів – офіційно-ділового, наукового, розмовного, оскільки ділова мова містить близькі, взаємопроникні й навіть спільні мовні засоби різних рівнів. Уміле застосування цих засобів – перша передумова досягнення успіхів у професійній царині.

VІ. Домашнє завдання

Виконати письмово впр. 315, 316, с.186 (із підручника).

Створити презентації Power Point «Ділові папери в українській мові», «Стилі української мови», «Я – діловод, тому що...»


Теги: Тарасюк С.В., Ділові папери
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 435/35


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar