Головна » Українська мова

Додаток як другорядний член речення. Прямі й непрямі додатки, способи їх вираження

Мета: подати теоретичні відомості про прямий і непрямий додаток; сформувати уміння і навички визначати додаток у реченні: відрізняти його від інших членів речення; будувати висловлювання, вживаючи правильно прямі і непрямі додатки; розвивати логічне мислення, уміння зіставляти, порівнювати, робити висновки; виховувати естетичні почуття, інтерес до історії культури рідного народу.

Обладнання: таблиця «Додаток», картки, презентація.

Тип уроку: сприйняття й засвоєння нових знань

Хід уроку

І.Організаційний момент

Емоційна підготовка учнів до роботи на уроці.

v Психологічна рефлексія «Наш настрій» 

Зачекайте, будь ласка, сьогодні до класу ви заходите,тільки взявши білет, тобто пелюстку ромашки – це і є пропуск на урок. Сідайте.

Добрий день! Я вітаю вас сьогодні на уроці! У вас на парті лежать різнокольорові пелюстки ромашки і ці пелюстки так схожі на нашу мову, бо українська мова  схожа на веселку барвінкову!

Знає кожен з нас чудово —
Не прожити нам без МОВИ.
Рідна ж мова пелюсткова,
Мудра, світла, СВІТАНКОВА.
І дзвенить щодня і в свято,
Наша мова ВЕСЕЛКОВА.

 Ви сьогодні взяли пелюстки, які вам найбільше до вподоби,— Ви підсвідомо вибрали собі в «друзі» ті кольори, що відповідають вашому настрою:

•  червоний — піднесеність;

•  жовтий — приємність;

•  зелений — спокій;

•  синій — сум;

•  фіолетовий — тривожність;

•  чорний — незадоволення;

•  білий — складно визначитись.

Сподіваюсь, що наш урок не зіпсує настрій тим, в кого він хороший, і значно покращить тим, хто вибрав темні кольори, адже працювати будемо зі словом, а мова наша така ж різнобарвна, як пелюстки, що перед вами.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Гра «Ромашка»

Але ви не просто взяли пелюстки ромашки, кожна пелюстка має свій номер подивіться. А номер відповідає запитанню. (На слайді запитання)

Тому зараз ми перевіримо теоретичний матеріал вивчених тем.

Запитання на пелюстках:

1  Що таке синтаксис – це розділ мовознавчої науки…..( який вивчає будову та значення словосполучень і речень)

2  Що таке пунктуація – це…..( система загальноприйнятих правил про вживання розділових знаків)

3  Дати визначення. Речення – це … (основна інтонаційна і граматично оформлена одиниця мовного спілкування, що виражає закінчену думку)

4  Що таке  граматична основа речення -  це  …( частина речення, яка служить для вираження предикативності, тобто відношення змісту висловленого до дійсності)

5  Для чого потрібні другорядні члени речення? пояснюють, залежать ….

6 Другорядні члени речення – це….

7  Які бувають означення? ( за типом звʹязку між означенням і означувальним словом)…

8  Яке означення називається узгоджене? ( означення, яке поєднується з головним словом звʹязком узгодження)

9 Яке означення називається неузгоджене? ( означення, яке повʹязується з означу вальним словом звʹязком прилягання чи керування)

10 Що таке прикладка? ( означення, яке виражається іменником, дає предметові другу назву і відповідає на питання який?)

11 Коли прикладка пишеться в лапках? ( назви газет, журналів,наукових праць, кінофільмів, установ, пароплавів – пишуться з великої літери і в лапках)

 

Коментований диктант

( Зробити  синтаксичний розбір речень) «Зверніть увагу на додаток – чим виражений, від яких членів речення залежить, які ви поставили питання.»

Кожен  народ має свою мову. Без  власної мови не може існувати нація, її культура. Кожна людина може додати мові сили і краси. Отож піклуймося разом про майбутнє нашої мови!

Це все  для вас не новий матеріал, а сьогодні ми  дізнаємося більше про додаток, як другорядний член речення, поглибимо свої знання».

ІV. Оголошення теми та мети уроку (Записи в зошитах число, класна робота, тема)

V. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

v Мовознавче дослідження.

Розгляньте схему. З'ясуємо те, що вам уже відомо про додаток.  Схема є в книзі на стор. 77

 

Додаток — це другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія або по відношенню до якого ця дія відбувається, і відповідає на питання непрямих відмінків: кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому?
Додаток виражається найчастіше іменником, займенником або іншою частиною мови в значенні іменника.

 

Робота з таблицею. « Читай – міркуй – роби висновки!»

              Прямий додаток

           Непрямий додаток

Означає обʹєкт, на який спрямована дія. У реченні залежить від особового дієслова чи інфінітива.

Виражається:

1.     Іменником,займенником, словами інших частин мови, вжитими у ролі іменників, у знахідному відмінку без прийменника. З болем згадував (що? З.в) минуле.

2.     Іменником, займенником, субстантивованим словом у родовому відмінку без прийменника:

а)якщо при дієслові–присудку є заперечна частка не; Соняшники чомусь не повертали (чого?) голів до сонця.

б) коли дія переходить не на весь предмет, а лише на якусь його частину; Дівчина купила борошна.

 

Виражається формами непрямих відмінків і знахідним відмінком з прийменником.

 Дмитро надіявся на добру ( кого? На що?) звістку.

 

«Згоден? – Не згоден? – Обґрунтуй!»

Інфінітив може в реченні виступати присудком або означенням.

Правильність  вирішення проблемного завдання перевірте за реченнями. Запишіть в зошити речення. Знайдемо головні і другорядні члени речення.1 Про рідні звичаї він міг розповідати годинами. Олег навчив його (що?) писати.

Експрес - інформаціяІнколи додаток може бути виражений і інфінітивом  (непрямий) Інфінітив виступає додатком тоді, коли позначає дію, що буде виконуватися іншою особою(ами).

 

v Самоперевірка. Робота з підручником ( С80 -81 – правила)

VI  Закріплення вивченого.

 

v Лінгвістичне спостереження

З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова ( виконуємо по черзі з кожної групи разом)

 

1) Відстань долає кінь, перешкоду поборює воля.

2) Мала лінь велике горе приносить.

3)0дин язик мед принесе, другий біду накличе,

4) Слухняного можна словом навчити, а неслуха й віжками не на­вчить.

5) Розум будинки зводить.

6) За одного вченого двох невчених дають.

Підсумок: отже розбираючи прислівʹя ми зʹясували, що виділені слова –це другорядний член речення – додаток.

 

v Розподільний диктант. Випишіть словосполучення у дві колонки з прямими і непря­мими додатками. Складіть чотири речення з додатками обох видів.  Два учні біля дошки, інші в зошитах( БІЛЯ ДОШКИ)

 

Відвідати дідуся; набрати води; спекти хліба; не бачити сві­ту білого; сперечатися з другом; слухати з татом; косити комбайном; подарувати мамі.

Прямий:  відвідати дідуся, (кого?), набрати води ( частина від цілого), спекти хліба ( частина від цілого), не бачити світу білого ( заперечення),

Непрямий: сперечатися з другом (О.в),  косити комбайном (О.в),подарувати мамі (Д.в), слухати з татом (О.в)

Підсумок: Отже, визначити прямий чи непрямий перед нами додаток нам допоможе питання, яке ми ставимо до додатка

 

 Робота в групах

Зараз ми попрацюємо в групах

Прочитайте текст. Знайдіть у реченнях прямі і непрямі додатки, випишіть їх разом із означу вальним словом.. ( Перша група – 1,2,3речення

Друга –4,5,6 речення Третя група  -7,8,9 речення, Четверта група 10,11,12 речення)

1Ти нас не вчила молитви. (Д.Білоус)

 2Пестить синів і дочок слово твоє румʹяне. ( Д.Білоус)

3 Тебе у спадок віддали мені мої батьки і предки невідомі. ( Д.Павличко)

4 Ти зрікся мови рідної ( Д.Павличко)

5 Ганьба тебе зустріне на шляху вузькому.. ( Д.Павличко)

6 Ти даєш поету дужі крила. (В.Симоненко)

7 Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Вкраїну.. ( В.Сосюра)

8 Мові гаряче віддав я серце недарма. (В.Сосюра)

9 Де славить життя золоте жайворон… ( В. Сосюра)

10 Вражого серця клинком не пробʹєш (Л.Українка)

11 О слово рідне, чужинцям кинуте на сміх ( О.Олесь)

12 Камінець дорогий він одразу пізнав. ( В.Самійленко)

Підсумок: Отже, означу вальним словом при додатку буде виступати найчастіше, дієслово, рідше іменник, прикметник, дієприкметник

 

Рідна мова

1Для кожного народу рідна мова найдорожча.2 Народ самовиражається в мові. 3Свої думки люди оформлюють за допомогою слів..4 Нащадкам передається любов до народу.5 Народ дає мові силу й красу.6 Він у піснях творить зразки  поезії. 7Мова обʹєднує людей у національну спільноту. 8Рідна мова є основою родоводу, єднає рід і сім’ю. ( З журналу)

 

Робота з підручником

Вправа 120 (за варіантами і біля дошки) –із поданими словами складіть словосполучення так, щоб у ролі залежного слова виступали а) прямий додаток, б) непрямий додаток

Залишити, слухати, виконувати, дотримуватися, виголошувати, нагороджувати, шанувати.

Залишати – зошити ( прямий, ім. у З.в), залишати матусі – (непрямий, ім. у Д.в)

Слухати –  не слухати батька ( прямий ім. у Р.в), слухати з братиком ( непрямий, ім у О.в)

Виконувати – роботу ( прямий ім. у З.в), виконувати батькам ( непрямий, ім. у Д.в)

Дотримуватися – не  слова( прямий ім.. у Р.в), дотримуватися з друзями ( непрямий, ім. у О.в)

Виголошувати – промову ( прямий, ім.. у З.в), виголошувати студентам ( непрямий, ім. у Д.в)

Нагороджувати – учнів ( прямий, ім.. у З.в), нагороджувати грамотою ( непрямий, ім.. у О.в)

Шанувати  батьків (  прямий, ім.. уЗ.в), шанувати громадою ( непрямий, ім.. у О.в)

v  Дослідження-моделювання

Змоделювати прислів'я і приказки, дібравши їх продовження з дру­гого стовпчика. Записати вислови. Виділити в них додатки, ви­значити спосіб їх вираження.

1. Щастя  (З.в, прямий)розум одбирає,. а нещастя повертає.

2. Хто горя ( Р.в,має заперечення, прямий) не бачив, той щастя ( те ж саме) не має.

3. Хто доброго(Р.в, прямий) чоловіка минає, той і щастя (Р.в, прямий, має заперечення) не зазнає.

4. Добре (кому? Д.в, непрямий)тому жить, чия доля не спить.

5. Щасливий, у сорочці ( у чому? М.в, непрямий) родився

 6. Долі (чого?Р.в має заперечення,прямий) ( ким? О.в непрямий) й конем не об'їдеш.

7. Долі (має заперечення, Р.в, прямий) ( чим? О.в непрямий) скаргами не власкаєш.

► У поданих висловах назвати слова-антоніми.

 

v Конкурс «Творчий» Робота в парах

Побудуйте діалог, на тему «Україна – наш спільний дім»

VІ.. Систематизація й узагальнення вивченого

Подумати й дати відповіді на запитання:

1. Який другорядний член речення називається додатком? (Додаток – це другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків)

2. Якими частинами мови найчастіше виражається додаток? Навес­ти приклади. ( іменником, займенниками, числівниками Помнож девʹять на пʹять, Дід вів на поводі свого вороного. Мудрість поколінь укладено в приказки та прислівʹя.)

3. До яких членів речення, як правило, приєднується додаток? Від­повідь проілюструвати власними прикладами. ( Додаток приєднується до дієслова, прикметника або іменника.  До дна допито радощі і горе)

 

VІI. Підсумок уроку.

v Слово вчителя

Любіть життя, шануйте природу та людську працю, цінуйте й бережіть рідних, усе те, що робить людину духовно багатою, щасливою.

v Технологія «Мікрофон»

ü Сьогодні на уроці я дізнався…

ü Я зрозумів…..

ü Я вивчив……

ü Мене здивувало…

ü Я збагатився інформацією про…..

ü Тепер я знаю…….

v Оцінювання й мотивація навчальних досягнень

 

VII  Пояснення домашнього завдання

v Диференційоване завдання

1 гр. знайдіть та запишіть прислів’я чи приказки  про книги, підкресліть додатки, дайте їм повну характеристику. § 12 ( вивчити правила)

2 гр. вправа з підручника № 123 §12 (вивчити правила)

3 гр. написати творчу роботу «  Мої роздуми про українську» §12 (вивчити правила)

 

Вправа, якщо є час

 Спишіть речення. Знайдіть у них дієслова в неозначеній формі та підкресліть їх як члени речення. Надпишіть над ними питання, на які вони відповідають.

1. Я тобі наказую мовчати.  2. Капітан хворіє, просить зайти. 3Кайдаш загадав Мелашці гребти сіно, а Лавріну косити ячмінь. 4 Гості прохали хазяйку заспівати.


Теги: додаток, Маркітан Л.В.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 2509/57


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar