Головна » Українська мова

Дієприслівник як форма дієслова. Творення дієприслівників. Дієприслівниковий зворот. Урок з української мови для 10 класу

Мета: учні знають поняття про дієприслівник як особливу форму дієслова, спосіб творення, дієприслівниковий зворот;

учні    вміють визначати його лексичне значення, граматичні ознаки, розпізнавати в тексті, утворювати дієприслівники,відокремлювати в реченні і правильно вживати у власному мовленні;

учні цінують навчальну активність, самоосвітні здібності, красномовство, інтерес до творчої роботи.

Тип уроку: формування й удосконалення вмінь та навичок

Обладнання: презентації вчителя й учнів, лист  самооцінювання, картки з тестами та редагуванням, підручник

Форми роботи: групова,індивідуальна, в парах.

 

                                               Не досить оволодіти  премудрістю,

                                                потрібно також уміти  користуватися нею.

                                                                                                          Ціцерон                                                                                                                                                                                                                                                    

                                          Хід роботи

Вступне слово вчителя

               Дорогі мої учні! Рада вітати вас на уроці.

 

I.Мотиваційний етап

     1.Створення позитивного настрою.

Презентація вчителя(слайди із картинами пейзажів українських художників слайд 1 - 3)

Учитель.

 І, тихий туман пригорнувши до себе,

Вечеряє поле піснями з долин,

Над селами й полем вечеряє небо,

Вмокаючи в ріки хлібинки хмарин.

Визначте, які тропи використав автор для опису вечора?Запишіть в зошит.

 

      2.З’ясування емоційного настрою.

Коли б до вашого настрою  можна було доторкнутися,яким би він виявився на дотик (запишіть відповідний дієприкметник)

 

      3.Актуалізація суб’єктного  досвіду й опорних знань

    Проблемне завдання «Згоден?-Не згоден?-Обгрунтуй!» (слайд 4)

Спільнокореневі слова –  різні дієслівні форми

Стихаючі звуки  -   Стихаючи поступово

Засинаючі села   -   Почув засинаючи

В’янучі квіти      -   В’янучи на сонці.

 

II.Цілевизначення та  планування

       1.Спрогнозуйте   тему уроку.

       2.Самостійно визначте цілі уроку, звернувшись до епіграфа.

       3.Запропонуйте можливі форми опрацювання теми, план уроку(лист самооцінювання)

Чому, на вашу думку,я обрала саме ці слова епіграфом уроку?Чи стосується він вас? Доведіть це, виконавши завдання.

 

III.Опрацювання навчального матеріалу

1.Готуйся до ЗНО.

(виконання тестів з культури мовлення,слайд 8,9)

1.Усі словосполучення наведено без порушення лексичних норм у рядку

А. відрахування з університету, виключне право,винятковий випадок;

Б. виключний випадок, виняткові умови, виключений комп’ютер;

В. вимкнений комп’ютер, виключні умови, винятковий випадок.

 

2.Усі наведені словосполучення є нормативними в рядку

А. перебувати на обліку, частна власність,забезпечити безпеку;

Б. бути на обліку, негативно відноситися,приватна власність;

В. перебувати на обліку, негативно ставитися,гарантувати безпеку.

 

 3.Усі словосполучення  наведено без порушення  граматичних норм у рядку

А. у тисячу дев’ятсот дев’яностому році,згідно  розпорядження, двоє окулярів;

Б. згідно  з розпорядженням,о п’ятій годині ранку,трирічна перерва;

В. трьохрічна перерва, в п’ять годин ранку, відповідно  розпорядження.

 

4.Усі словосполучення наведено  без порушення граматичної норми в поєднанні іменника  з числівником у рядку.

А. два фахівці, чотири практичних психологи, півтора метра;

Б. два фахівця, три практичних психолога, півтори години;

В. сьома година, дві третини розчина, три менеджера.      

                                                                                             

5.Доберіть відповідне дієслово до словосполучення з порушеними лексичними нормами.

1. не губити надії                                          А. губити

2. губити ліс                                                 Б. нівечити

3. губити життя                                            В. знищувати                                                  

4. губити мову                                              Г. втрачати

                                                                      Д. занапащувати

Оцініть себе! (слайд 10)

 

2.Зараз виконайте завдання на уважність.

    Зловіть помилку  в цьому реченні!

Його охопила радість, милуючись мальовничими краєвидами.

 

3.Презентація випереджувального завдання «Дієприслівник»

 (слайд 12, 13)

 

4. Об`єднавшись у групи «Діалог», заповніть квадратики із знаком питання. (Звітують групи). Звіряють з правильним варіантом в презентації (слайд 14,15).

 

5. Повернімося до тексту презентації вчителя (слайд 16), знайдімо дієприслівники і з`ясуймо ознаки дієслова і прислівника, спосіб творення (записати в зошит). Як правильно утворюються дієприслівники, нам нагадає презентація учениці (слайд 17).

 

6.Лінгвістичне конструювання

Прочитайте прислів’я  Ніхто в усьому мудрий не буває. Як ви його розумієте? Чи мають ці слова відношення до вашої навчальної діяльності? Виконайте наступне завдання в парах. Визначте спосіб творення дієприслівників та складіть речення (I – із фразеологічним зворотом; II- згадати прислів’я, в яких є ці дієприслівники; III-  із тропами). Консультанти допоможуть тим, у кого виникають труднощі.(Слайд 19)

 I ряд                            II ряд                              III ряд                   

не чуючи                       сидячи                         купаючись                                                        

не переводячи               не маючи                     в`янучи                       

не залишивши               не поговоривши         затуливши

                                      

   У чому особливість будови дієприслівників?

 

 7.Чи в усіх речення відокремлюється дієприслівники і звороти. Згадати правила відокремлення дієприслівникових зворотів допоможе самостійне опрацювання с.373 підручника. Якого правила немає в підручнику, а є в презентації? (Учениця демонструє презентацію,слайд20) Підкресліть звороти в реченнях, поясніть пунктограми.

 

Звернімо увагу на екран.

8. NB! (слайд 21) Саме це зауваження необхідно було знати, виконуючи завдання « Зловіть помилку».

 

9. На закріплення виконаймо завдання « Спостережливе око - Допитливий розум - Влучне слово» (слайд 22) (завдання на різнокольорових картках за рівнями середній - лимонні  -1б.;достатній –рожеі – 2б.;високий – жовті – 3б.)

Середній  До дієприслівникового звороту доберіть з двох поданих те речення, з якими він узгоджується.

1.Підійшовши до будинку, … а) йому блиснуло світло у вікні; б)він побачив світло у вікні.

     2.Сівши за цікаву книжку, … а)йому нічого не було чутно; б)він уже нічого не чув.

 

Достатній  Відреагуйте речення

    1.Стоячи біля вікна, Наталці чулась далека мелодія вальсу.

    2.Згадуючи море,у моїй уяві постають літні вечори.

 

Високий Виконайте тест. Запишіть правильно речення.

1. А.Вишні,зацвівши, у росах плачуть.

    Б.Соснове гілля, наїжачившись, дивиться вгору.

    В.Так вони,сидячи, діждались неньки.

    Г.Виглядаючи з вікна потяга,нас вражали пейзажі.

2. А.Я,радіючи,дивлюсь на сади у цвіту.

    Б.Поставивши перед собою мету,нам легше її досягти.

    В.Зайшовши до кімнати, Назар привітався.

    Г.Не любить серце, не бачачи краси.

 

IV.Рефлексійно-оцінювальний етап

      1.Відрефлексуйте власну діяльність  на уроці, звернувшись до епіграфа(слайд 23).

                                    Чи досягнуто поставлених цілей?

                                     Що сприяло (завадило)цьому?

      2.Оцініть власну роботу(підрахуйте бали на листі самооцінювання). Хто був кращим?

 

V.Домашнє завдання (слайд 24): обов’язково: вивчити параграф 66, вправа 866; 

на вибір: а)скласти тести за вивченою темою;  б)написати есе «Одного весняного вечора…», ввівши дієприслівниковий зворот і тропи.


Теги: дієприслівник, Іванова І.П.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 828/48


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar