Головна » Українська література

Тарас Шевченко. Драма „Назар Стодоля” - твір про велике кохання, благородство та підлість. Характеристика героїв п’єси

    Мета: ознайомити учнів із твором, навчити сприймати текст художнього твору з інсценування, допомогти усвідомити його ідейно-художні особливості, естетичну привабливість; розвивати навички вдумливого читання, аналізу драматичних творів, висловлювання власної точки зору щодо прочитаного, творчого сприйняття художнього тексту, образного мислення, артистизм; виховувати почуття поваги до культурних надбань українського народу, волелюбних козацьких  традицій, благородство, естетичний смак, залучати до вивчення літератури, історії.

   Обладнання: портрет письменника відповідного періоду, ілюстративний матеріал, аудіо записи, книжкова виставка, тексти твору, афіша, декорації для інсценізації, реквізит.

   Теорія літератури:  драма як жанр драматичної літератури, репліка, ремарка, діалог, монолог.

  Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу з використанням інтерактивних  методів навчання. 

                                                        Хід уроку

І. Організація класу до уроку. (Стиха лунає музика).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

    1. Епіграф:    Ніколи не схиляй голови.

                            Іди вперед і не зупиняйся!

                            Борися і відчувай: ти – Людина!

                                                                І.Нечуй – Левицький.

2. Вступне слово вчителя.

Існує чудова легенда. Коли народжується дитина, Господь Бог  благословляє її у білий світ своєю рукою. Покладе на голову – мудра буде, на серце – милосердною буде, на руки – майстер – золоті руки. І такою дитиною, я вважаю, котрій поклав Господь руку на серце, голову та руки, був Т. Шевченко, над вивченням творчості якого ми продовжуємо з вами працювати. Серед учнів нашого класу  є теж творчі особистості, майстри художнього хисту. Тож пропонуємо вашій увазі  презентацію власних віршів учениць - наших «перших ластівок».

    3.  Поетична хвилина  « Перші спроби пера» у супроводі музики (пісня «Лілея»).

              Презентація власних віршів учениць з рубрики «Тарасові  Шевченку присвячується…».

                                Т. Г. Шевченко – Батько української нації

                                      Життя було не із легких у тебе,

                                      Та в чаші дьогтю -  крапля меду.

                                       В цій краплі вся душа твоя,

                                       Вірші, картини і слова,

                                       Які залишаться в наших серцях на вік,

                                       І не під силу нам забути Заповіт!

                                       І незважаючи на кайдани неволі,

                                       Писав на нашій рідній мові.

                                       Так! В таких митцях, як ти, чудових

                                        Ніколи не вмирає слово!

                                        Воно живе! І  буде далі жити вічно

                                       В наших серцях,шануйте, браття, його зично!

                                                                                         Торубар Валентина.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Літературна вікторина, яку проводить учениця – консультант.

Т.Г. Шевченко – «духовний батько» українців, основоположник… (нової української літератури).
Т.Г. Шевченко народився… (у селі Моринці в родині кріпака).
Перша збірка вийшла у …році і називалась…( 1840р., «Кобзар»).
Входив до складу політично – таємної організації… (Кирило – Мефодіївське  братство).
Відбував заслання протягом…( 10 років) з… по… (1847 – 1857рр.).
У своїй творчості використовував такі жанри…  (лірика, ліро – епос, епос, драматургія).
Основні періоди творчості (назви, дати). (Рання творчість (1838-1843рр.),період «трьох літ» (1843-1845рр.), невольнича поезія (1847-1857рр.), творчість після заслання (1857-1861рр.).
Відзначення Шевченківських днів, ювілеїв… (щорічно).
Т. Шевченка називають Великим Кобзарем тому що… (його найвидатніша книга «Кобзар»; він, як і кобзарі, є народним співцем, виразником дум, сподівань і прагнень народу; народний пророк; людина, яка говорить правду, яку шанують у народі).

                         ( - взаємоперевірка)

Літературний диктант ( двоє учнів працюють з індивідуальними картками). Перевірку знань здійснює  учениця – консультант, оголошуючи  отримані учнями оцінки.

                             Завдання учням.

                         Індивідуальна картка

Назвіть події з життя Шевченка, що сталися в ці дати.

                                 1814р. –

1838 р. –

1840 р. –

1843 – 1845 рр. –

1847 – 1857 рр. –

1861 р. –

Визначте роль у долі Шевченка таких людей:

Енгельгардт –

К. Брюллов –

І.Сошенко –

Є. Гребінка –

 П.Куліш –

 

2.Презентація книжкової виставки    

  (коментар заздалегідь підготовленої учениці).

Т.Шевченко був не лише творцем геніального «Кобзаря», тобто поетом, а й драматургом, прозаїком, мислителем, істориком, етнографом, фольклористом, художником (живописцем, гравером), який залишив велику образотворчу спадщину – понад тисячу творів. Геній великого Кобзаря надзвичайно багатогранний. Літературна спадщина Шевченка – це «Кобзар», 9 повістей, п’єса «Назар  Стодоля», кілька уривків інших  драматичних творів, щоденник та листи. Цікаво знати! Промовистий факт – «Кобзар» в Україні – другий за популярністю після Біблії; вірш «Заповіт» перекладений 1400 мовами світу.

IV. Оголошення теми й мети уроку.

Слово вчителя.

«Шевченко – явище унікальне. Його немає з ким порівняти у письменстві інших народів. Не тому, що він кращий. Йдеться про особистий генотип культури країни, яка ніколи не мала своєї державності, що зрештою призвело до запізнілого й однобокого Шевченка Європою…».

                                                                          В.Базилевський.

Це дійсно так. Він не лише поет, прозаїк, а й драматург.

Запис теми в зошиті.

 Т. Шевченко. Драма «Назар  Стодоля» - твір про велике кохання, благородство та підлість.

 Завданням нашого уроку буде ознайомлення з ідейно – художнім змістом твору. П’єсу з успіхом ставили майже всі українські трупи перед глядачами в різних частинах Російської імперії, починаючи з Москви. У 1893 році п’єса «Назар  Стодоля» разом з «Наталкою Полтавкою»  І.Котляревського здобула симпатії паризької публіки.

 

V. Сприймання й засвоєння учнями навчального матеріалу.

 

Робота в групах  ( учні класу поділяються на кілька творчих груп і заздалегідь готуються до уроку,обговорення  проходить у вигляді

міні – прес - конференції).

І група  учнів – «Історики» - вивчають історичні події, зображені в п’єсі,

                              готують короткі повідомлення про них.

ІІ група учнів – «Літературознавці» - проводять дослідження з теорії       

                              літератури, аналізують ідейно – художній зміст п’єси у

                              вигляді «анкети» або візитної картки твору.

ІІІ група учнів – «Народознавці» - вивчають звичаї, традиції, значення       

                               слів, образів з точки зору народних уявлень і вірувань,

                                                         готують уривки для інсценізації обряду сватання.

  

IV група  учнів – «Митці» - створюють колаж за змістом п’єси, творчі

                                 роботи.

Журналіст   ( журналістом може бути вчитель або учениця – 

                        консультант).

Індивідуальне завдання для двох  учнів ( розподільний  літературний  само диктант). Перевірку карток з індивідуальним завданням запропонувати  комусь одному з групи учнів – митців.

                             Розподільний  літературний  само диктант

        Завдання: запишіть слова, що характеризують героїв п’єси

Хома Кичатий

Стеха

Назар

Гнат Карий

Галя

 

Риси характеру: сміливий, поетичний, емоційний, романтичний, милосердний, енергійний, двоєдушний, має гідність, «козир-дівка», відчайдушний, безпринципний, довірливий, вірний товариш, життєрадісний, жадібний, егоїстичний, стриманий, підлий, з благородним серцем, жорстокий, дотепний, розумний, хитрий, корисливий, уміє постояти за свою гідність, завзятий, готовий на смерть, простодушний, моральний нікчема, зрадливий.

 

                                             Міні – прес - конференція

Журналіст.  Як відомо, театр починається з роздягальні. Відтак розуміння твору

                       починається з усвідомлення його назви. Що означає назва

                       п’єси «Назар  Стодоля»?

Народознавці.  (пояснюють назву твору, прізвище).

Журналіст.  Відомо, що даний твір є історичною соціально – побутовою драмою.

                       Поясніть, будь ласка.

Літературознавці. (дають визначення поняття).

Журналіст. Як ми вже знаємо, кожен художній твір побудований на певному                    

                       конфлікті.  Що ви скажете з цього приводу?

Літературознавці. Конфлікти поділяють на дві групи:

Соціальні (національно – державні, класові, суспільно – моральні);
Загальнолюдські (боротьба добра і зла, протистояння любові й ненависті, проблема вибору тощо).

       Журналіст. Спробуйте визначити, до якого конфлікту належать події, що

                             розгортаються у п’єсі. Аргументуйте свою відповідь.

      Літературознавці. Соціальний конфлікт між козацькою старшиною та низовим

                               козацтвом. Загальнолюдський – протистояння любові та ненависті,

                               проблема вибору.

     Журналіст. Виходячи з того, яким подає автор образ полковника, що хоче сказати

                          він про представників козацької верхівки? Якою вона є?

    Літературознавці. П’єсою автор сатирично висміяв козацьку старшину.

    Журналіст. Для кращого усвідомлення ідейно – художніх особливостей та аналізу

                         драматичного твору з’ясуйте, будь ласка, такі поняття: драма, репліка,

                          ремарка, діалог, монолог  (запис слів на дошці).

    Літературознавці. (по черзі дають визначення цих понять)

    Журналіст. Перш ніж торкнутися сюжету п’єси, хотілося б знати, які історичні події   лягли  в основу написання твору. 

    Історики. Події змальовані на тлі історичного минулого України XVII ст. після

                       визвольної війни 1648 – 1654рр. під проводом Б.Хмельницького та після

                       його смерті. У цей час вкрай загострилися соціальні суперечності між 

                      козацькою верхівкою та рядовим козацтвом.

Журналіст. Що з цього приводу можуть сказати літературознавці?

Літературознавці.  Типовим представником козацької верхівки у драмі є сотник

                      Хома Кичатий. Сенс життя його – збагачення й здобуття полковничої

                      булави. Для досягнення своєї мети він готовий на підступні й підлі

                      вчинки як щодо рядових козаків, так і щодо власної дочки. Сотникові

                      протиставляються постаті Назара Стодолі й Гната Карого. Обидва вони

                      належать до козацьких низів, сміливі, рішучі, вольові, вірні в дружбі і в

                      коханні.

Журналіст. Послухаємо народознавців.

Народознавці. Сам сюжет драми розгортається на тлі картини народного життя і побуту. Автор майстерно зображує ментальність українців, народні традиції й обряди – сватання, колядування, вечорниці, побутові сцени, а також фольклорні елементи (пісні, казки, прислів’я, приказки, козацький жарт). Твір написаний народною мовою.

Журналіст. Давайте перейдемо до  ідейно – художнього  аналізу п’єси. Запропонуйте так звану «анкету» або візитну картку твору.

Літературознавці. (оголошують візитну картку твору).

Журналіст. Надаємо слово митцям.

Митці. (демонструють та захищають  колаж, створений за змістом драми).

Журналіст. Які народні традиції та звичаї показано у драмі? Як із ними пов’язана

                      інтрига твору? Давайте переглянемо інсценізації уривків.

 

2.Демонстрація афіші драми (представлення  афіші й коментарі учениці).

    Т.Шевченко – не лише поет і прозаїк, а й драматург. Написав кілька п’єс, але повністю збереглася лише драма «Назар Стодоля» (1843р.). Історична драма «Назар Стодоля» - великий успіх Т.Шевченка як драматурга.

3. Проблемні запитання до учнів.

- Чим актуальна п’єса у наш час?

-  Чи трапляються у житті подібні ситуації?

     А зараз народознавці допоможуть нам поринути у світ театру, відчути  ментальність українців, побувати на справжнісінькому  українському сватанні.

4. « У світі театру».

       ( Інсценізації уривків п’єси Т.Шевченка «Назар  Стодоля»).

1.     Монолог Стехи (початок драми, підготовка до зустрічі старостів від чигиринського полковника Молочая).

2.     Обряд сватання (доречно взяти сцену від слів Назара « Дай, Боже, вечір добрий!»  до кінця першої дії).

5. Обговорення вистави.

     - Чи сподобалася вистава?

     - Який конфлікт постає у п’єсі?

     - Який твір вам нагадує  п’єса «Назар Стодоля» за сюжетом? («Наталку Полтавку»

         І.П.Котляревського).

     - Чи актуальна п’єса у наш час?

     - Чи трапляються у житті подібні ситуації?

5.1. Повернення до книжкової виставки.

        (Т.Шевченко та його герої на екрані).

5.2. Журі. Номінації. Вручення пам’ятних медальйонів.

 (Інші групи учнів та гості на уроці були уважними глядачами під час вистави. Тож доречно запропонувати їм оголосити номінації акторам: «Кращий виконавець ролі», «Кращий костюм» тощо.

6. Рольова гра «Займи позицію»

     У нас є прекрасна нагода уявної зустрічі з героями п’єси.

   (Учні мають можливість поставити найцікавіші запитання так званим героям твору)

                                       Уявна зустріч з героями

-         Стехо, ви виступаєте спільником Хоми у конфлікті, а вірним побратимом Назара є Гнат. Яка відмінність між вами?

-         Які риси ви, Хомо, виявляєте у ставленні до своєї доньки Галі? Ви – лицемірної вдачі людина? Чи турбує Вас по – справжньому доля дочки?

-         Яку роль ви, Гнате, відіграєте у п’єсі? Чим ваш образ подібний до образу Миколи з п’єси «Наталка Полтавка»?

-         Назаре, чи важкий шлях довелося вам подолати, йдучи до свого щастя?

-         Галю, які провідні риси вдачі дівчини – українки вам притаманні? Адже через батьків намір видати вас за полковника могли б стати нещасливою.

 

 

6.1. Поштова скринька

        (Усі бажаючі учні заздалегідь пишуть вдома листи-звернення до улюблених героїв твору, звертаючись до них із порадами, зауваженнями, пропозиціями, рекомендаціями тощо. Дані листи повинні бути оформлені відповідно до вимог листування).

 

7. Робота в групах над характеристикою героїв ( метод «ажурної пилки» ).

                 ( на окремих аркушах паперу  треба вказати  найпритаманніші  риси

                   характеру  героїв).

                  І група  -  Назара Стодолі й Гната Карого

                  ІІ група –  Стехи

                  ІІІ група – Галі

                 IV група – Хоми Кичатого

-         Кому з героїв віддаєте свої симпатії?

-         На кого з героїв хотіли б ви бути схожим? (рисами характеру).

     8.   Творча хвилина відпочинку.

           Захист творчих робіт митців. Зачитування твору-роздуму на тему: «Герої драми «Назар Стодоля» - носії рис українського національного характеру».

VI. Закріплення знань.

1.     Міні-диспут «Людина – творець власної долі»

( Метод «Акваріум»).

 

                         Запропоновані питання

1.     Як ви вважаєте, що важливіше – будувати життя чи прилаштовуватися до нього?

2.     Чи згодні ви з думкою, що на долю людини впливає її характер? Чому?

3.     Чи існує різниця між поняттями «щаслива людина» й «заможна людина»?

4.     Яку думку ви поділяєте: «доля людини визначена від самого її народження, і життя – це певний шлях, який їй належить пройти» чи «людина сама прокладає свій життєвий шлях і сама будує свою долю»?

5.     Які риси, на ваш погляд, має виховати у собі людина, щоб побудувати щасливу долю?

 

 

2.     Обговорення міні – диспуту «Людина – творець власної долі».

 

-         Чи погоджуєтесь ви з думками групи?

-         Чи були ці думки достатньо аргументованими?

-         Який із аргументів ви вважаєте найпереконливішим?

 

3.     Звернення до епіграфа уроку

 

Тож нехай слова І.Нечуя – Левицького стануть вашим девізом, життєвим кредо, будуть вам дороговказом у вашому житті.

 

 

4.     Поетична хвилина відпочинку.

(Стиха лунає музика. Учениця декламує  поезію)

 

                                     «Щастя – це…»

                 Щастя – це вічна дорога земна,

                 Щастя – це літо, зима і весна,

                 Щастя -  це сонце, злива і сніг,

                 Щастя – це пісню ділити на всіх,

                 Щастя – це віра в добро і любов,

                 Щастя – це музика вільних дібров,

                 Щастя – це друзі і рідний твій дім,

                 Щастя – це світ, подарований всім.

 

 

5.     Слово – звернення головних героїв Назара й Галі, українських Ромео і Джульєтти.

 

 

Назар.     Як важко все життя до себе йти,

                 Дивитись в небо, чашею пролите,

                 Спинятися, наводити мости

                  І за собою зразу ж їх палити.

 

Галя.        Як добре знати, що тебе веде

                  Твій власний шлях – єдиний із можливих.

                  Що легше є, але нема ніде

                  Таких упертих і таких щасливих.

 

VII. Підбиття підсумків уроку.

 

      1. Інтерактивна вправа «Мікрофон» - мої враження від драми:

-         Сподобалось

-         Схвилювало

-         Вразило

-         Здивувало

                        2. «Незакінчені речення»

    -  На сьогоднішньому уроці мені….

   -   Найколоритнішим із другорядних персонажів мені здався образ….

   -  Шевченко відкрився для мене як…

   - Мені здається, що реалістичний характер п’єси поєднується з … (романтичним духом).

                     3. Оцінювання (заповнення оцінювальної картки групової роботи)

                     3.1. Нагородження медальками – липучками окремих учнів.

                      4. Заключне слово вчителя.

                          Тож нехай цей урок, присвячений великому генію України, зігріє наші

                           душі, окрилить наші серця.

                         (Лунає музика. Стеха пригощає гостей та учнів пиріжками)

                

                  VIII. Домашнє завдання

1.     Уміти аналізувати п’єсу.

2.     Учням – народознавцям  написати відгук на прочитану драму, усім

іншим – відгук на переглянуте інсценування.


Теги: Шевченко, Агалакова Л.С.
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 3096/52


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar