Головна » Українська література

Розробка уроку «І. П. Котляревський - зачинатель нової української літератури» з української літератури в 9-му класі

Мета: 

узагальнити й перевірити знання учнів про роль і місце І.П.Котляревського в літературному процесі;  вчити учнів узагальнювати набуті знання, робити самостійні висновки літературознавчого характеру, використовувати відому інформацію, аналізувати, зіставляти, висловлювати власну думку;  розвивати уміння працювати з текстами художніх творів, формулювати швидко відповіді до заданих питань, розвивати інтелектуальні та креативні можливості учнів; виховувати почуття гідності та поваги до мистецьких надбань українського письменника І.П.Котляревського.

Тип уроку.       Урок  -  візуалізація

                          (Узагальнення вивченого матеріалу)                                                     

Література.

В.В.Паращич  Укр. літ., 9 кл, с.114
У.Бочарник  Укр літ, 9 кл, с. 84
О.Демчук Нестандартні уроки з укр. Літ, 9 – 11 кл, с.24
Б.Степанишин,  Українська словесність, 9 кл, с.87
Ж – л «Все для вчителя», січень № 1 – 2/ 2003, с.37
О.Пометун, Л.Пироженко.  Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.

Обладнання:    мультимедійна презентація з уривками фільму «Наталка Полтавка» та мультфільму «Енеїда», завдання для учнів на аркушах ( «Карусель», клоуз – тест (резервне)), портрет письменника, ілюстрації до теми, символічна калина  і калинові грона.

Завдання до уроку.

Узагальнити відомості з життя І.П.Котляревського.
Відзначити його місце і роль у розвитку української культури.
Перевірити в учнів знання творів Котляревського.
Повторити літературні терміни, що безпосередньо стосуються творів Котляревського.
Виконати фольклорне дослідження творів письменника.

 

                                                  Перебіг уроку

        І    Організація учнів на навчальну діяльність

 ІІ    Сугестивне уведення в тему. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Вступне слово вчителя

Нова доба нового просить слова. І це нове слово прийшло з появою в літературі блискучого насмішника й глибокого патріота, щиросердної людини й талановитого письменника. Його назвали зачинателем нової української літератури.  Біографія видатної людини – сама як захоплююча книга. Канцелярист, військовий командир, дипломат, літератор – поет і драматург, учитель, опікун благодійних закладів, -  і все це гармонійно поєдналося в особі Івана Петровича Котляревського.

Епізод із життя письменника ( розповідає учитель або, при можливості, учень із класу)

… Йшов 1806 рік, рік російсько – турецької війни. На берег Дунаю вийшов із човна капітан у кавалерійській формі. Він підійшов до багаття, де сиділи задунайські козаки. Коли капітан назвався, один із козаків запитав:

 Чи не той ви Котляревський, що «Енеїду» скомпонував?
Той самий.
Так це ти, батьку наш! – скрикнув козак і став читати напам’ять: “Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак…»  А закінчивши уривок, вигукнув:  «Отакого б нам, браття, за кошового отамана!»
Кого? Енея чи мене? – пожартував прибулий.

 

ІІІ Оголошення теми.  Цілевизначення і планування учнівської діяльності.

На  попередніх уроках ви вивчали творчість письменника  І.П.Котляревського. Сьогодні ми підсумуємо набуті вами знання, перевіримо, наскільки твори Івана Петровича запали вам у душу.

Тема нашого уроку: «Іван Петрович Котляревський – зачинатель  нової української  літератури» ( записують у зошити ).

Завдання до уроку та очікувані результати ( вчитель зачитує записані  у презентації завдання, наголошуючи дітям, чого від них чекає на уроці).

Епіграф до уроку.

І.П.Котляревський -  класик нової української літератури -  автор перших, справді національних творів  -  нев’янучої “Енеїди» і безсмертної «Наталки Полтавки», поява  яких  знаменувала  собою  початок нової  доби  в  історії нашої  культури.

Те, що Котляревський розпочав  -  Шевченко  продовжив  і  сказав про свого попередника  -  батька такі слова:

«Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди,

Поки сонце в небі сяє,

Тебе не забудуть. «

Цей вислів Т.Г. Шевченка і буде епіграфом нашого уроку.  ( запис у зошити)

Проблемне запитання на урок.

Протягом уроку у вас є змога подумати і довести, що слова Тараса Григоровича справдилися.

 

ІV  Виконання пошуково – інтерактивних завдань на узагальнення вивченого матеріалу

Роль Котляревського в українській культурі.

Полтавщина  -  серце України. Багато творчих людей вона виплекала. Зберегла справжній колорит українського менталітету. Саме полтавський діалект увів  у свої твори поет Котляревський.

« …. Забуте й закинуте під сільську стріху слово, немов фенікс з попелу, воскресло знову… і голосно залунало на весь світ « - говорив про значимість  Котляревського український письменник  М.Коцюбинський.

«Він зробив цю м’яку,  виразну,  сильну,  багату мову   мовою літературною» - сказав  російський письменник В.Короленко.

«Римач – Котляревський»

За свідченнями біографа С.П. Стебліна – Камінського, Котляревський ще в юному віці «Мав пристрасть до віршування і вмів до всякого слова майстерно добирати рими, дотепні і вдалі, що товариші його по семінарії  прозвали …….

Як прозвали Котляревського?     ( «римачем» )

 

Бліц – турнір «Стежками біографії»

Місто, де народився письменник      (Полтава)
Ким працював батько Котляревського?  ( канцеляристом)
Соціальний статус Котляревського       ( дворянин)
Перший офіційний вчитель Котляревського    (дяк)
Місто, де навчався Котляревський в семінарії     (Новоросійськ)
Як прозвали поета у семінарії?  ( римачем)
Який військовий чин мав письменника?   ( капітан )
Назва закладу, яким керував Котляревський у Полтаві ( Будинок виховання дітей бідних дворян)
Яким культурним закладом керував поет у Полтаві? ( театр)
Військові  заслуги Котляревського у війні з Наполеоном  (сформував  5 – й козачий полк)
З яким російським актором товаришував поет і допоміг викупити його з кріпацтва?  ( з Щепкіним )

 

Літературознавча мозаїка «Незакінчені  речення»

Ліро – епічна поема …..

Бурлеск ……        (комічна поезія, в якій сюжет передається у зниженому, пародійному тоні)

Травестія …..          ( перелицьовування, переробка твору)

Соціально – побутова драма ….

Жива народна мова твору …..

 Як ці літературні терміни пов’язані з нашою темою?

 

«Важлива дата»

( на слайдах  дати, учні відгадують,  що знаменують ці дати )

1798   --  вихід перших трьох частин «Енеїди»

1842    -  вихід повної поеми «Енеїда»

1819  --  вихід драми «Наталка Полтавка»

1769  -   рік народження письменника

 

«Два – чотири – всі разом»  Народність творів Котляревського.

- На слайді записані речення, які пояснюють народність творів нашого письменника.

- Чи дійсно це так.  Доведіть  прикладами з творів Котляревського, які ви читали.  Об’єднайтеся в групи по два учні.  Завдання я не розподіляю між групами.  Ми разом повинні довести правильність  цих  тверджень:

                   * зв’язок з життям українців;

                   * боротьба народу за волю;

                   * опис життя у народних традиціях;

                   * використання фольклору та народно розмовний характер творів.

( учням дається 1 хв на підготовку, учні повинні навести хоча б по 1 прикладу)

 

«Карусель»

Кожен учень отримує запитання  з відповіддю. По – черзі задають запитання сусідові або наступному учневі по ланцюжку. Якщо ніхто не відповідає, то «ведучий учень»  сам говорить правильну відповідь.

Запитання:

Провідниця Енея у підземне царство (Сивілла)
Ім’я батька Енея   ( Анхіз), де вони зустрілися? ( у раю)
Яке місто мали закласти троянці?  ( Рим )
Як звали матір Енея (Венера), як Венеру називають греки? (Афродіта)
Бог морів і океанів  (Нептун )
Молодиця, яка покохала Енея, а той її покинув  (Дідона)
Гетьман, якого згадували троянці у піснях  (Сагайдачний)
З ким вступив Еней у поєдинок? ( з Турном)
Ім’я нареченої Енея  (Латинія)

 

«Візуальний штурм  цитатами»

На слайдах записані цитати та ілюстрації до них. Завдання на швидкість: хто і до кого говорить ці слова

«О Зевс! О батечку мій рідний!

На плач дочки своєй;

Спаси народ фрігійський бідний…»        (Венера до Зевса, част 6 )

 

«Відкіль такі се гольтіпаки?

Чи рибу з Дону везете?

Чи, може, виходці – бурлаки?

Куди, прочани, ви йдете?»  (Дідона до троянців, част 1 )

«Не плачте, мамо! Я покорюся вашій волі і для вас за первого жениха, вам угоднго, піду заміж…»                           (Наталка до матері)

 

«Портрет  героїні»

Вислів Карпенка – Карого у презентації. (вчитель зачитує)

Наталка – дівчина з народу.
«Золото – не дівка!» - каже про неї виборний у драмі.
Героїня наче узагальнила всі найкращі риси жінок, стала своєрідним ідеалом національного характеру, в якому гармонійно поєдналися зовнішня краса і багатий духовний світ.
«Усе моє багатство є моє добре ім’я” – говорить Наталка.
Чи дійсно це так? Яка ж Наталка? Розкажіть, склавши коротку розповідь. Зазначте ставлення її до матері, до старших людей, до коханого. Які цінності для неї важливіші?
 Пропоную цю роботу одному  учню – досліднику образів твору

( виступ учня, який готував цю роботу вдома)

Перегляд уривка фільму «Наталка Полтавка»
 « Я так думаю» Проблемні питання.

 Порівняйте Наталку із сучасними дівчатами.
Чи правильний вибір вона зробила?
А як би вчинили ви на Наталчиному місці?
Чи буде щасливою дівчина з коханим, у якого немає достатку?
Яку роль відіграють гроші у житті сучасної сім’ї?
Який вибір краще зробити для щасливого майбутнього:  без кохання у багатстві, чи з коханим у бідності? Чому?

 

 «Висновки з народу»

Про кохання та одруження український народ вдало сказав у прислів’ях. Прочитаємо їх  ( записані на слайді)

Де любов у хаті, там люди багаті.

Де любов, там і щастя.

Старого любить – тільки дні губить.

Ліпше весь вік дівувати, як з нелюбом проживати.

Хоч хліб з водою, аби милий з тобою.

Як серцем не любиш, то словом не здуриш.

Запишіть в зошит 1 прислів я, яке, на вашу думку, найбільш  втілює ідею драми «Наталка Полтавка»

 

« Калинові  грона  народної  творчості»  Домашні групи.

Усі барви української мелодійної мови вклав поет у свої твори: фразеологізми, приказки, прислів’ я, пісні… Їх так багато..!
Давайте спробуємо «позбирати» перлини усної народної творчості з поеми «Енеїда» та драми «Наталка Полтавка»
Я розподілю вас на групи. Перша група знаходить приклади фольклору у поемі «Енеїда», а друга група  працює з драмою «Наталка Полтавка». Ви можете використовувати ті виписані приклади фольклору, які приготували вдома

Перегляд уривків  фільму «Наталка Полтавка»

( діти працюють із текстами і в той час переглядають уривки фільму.)

 

 Виступи груп.

Учні зачитують по 1 – 2 приклади ( усі учасники групи)

Фольклор у творах Котляревського ( приклади)

Поема «Енеїда» :    п’ятами накивав;  куди очі почухрав;  гірчиший від перцю;  підпускати ляси;   мотати на ус;  нагріти в пазусі гадюку;   дати дропака;  дати драла;  погнати втришиї;   і за гріхи їм носа втруть;  полічити ребра;   загнати в глухий кут;  почесати ребра й спину;  йому море по коліна;  мутив, як на селі москаль;  трясеться, мов зимою чорт;  великії у страха очі;  охляв, як в дощ щеня;  гострий, як на бритві сталь.

Драма «Наталка Полтавка» :    річ в толк не візьму;  знайся кінь з конем, а віл з волом;  наука в ліс не веде;  на очі не нависла;   облизня піймали;   жижки задрижать;  вгору дереться, а під носом нічого не бачить;  лучче синиця в жмені, як журавель в небі;  серце моє щемить;  серце моє ручається;  маємося, як горох при дорозі;  на похиле дерево і кози скачуть;  ніхто не віда, хто як обіда;  хто живе чесно і гордується трудами своїми, тому й кусок черствого хліба смачніший од м’якої булки, неправдою нажитої;   один собі, як билинка в полі;  хапун такий, що і з рідного батька злупить;  безталання нападе;  кого любиш, того не забудеш.

Пісенне розмаїття  драми «Наталка Полтавка»

Ви переглядали уривки драми, слухали пісні.
Які з пісень вам найбільше сподобалися?
Про що в них співається?  Що турбує українців?
З чиїх уст лунають ці пісні?

(звучить пісня «Ой під вишнею..» )

Погляньте, скільки пісень Котляревський увів у драму – авторських та народних  ( на слайді висвітлений перелік пісень )

 

«Калиновий кущ українського фольклору»

Ви бачите на дошці великий кущ калини.  Як думаєте, навіщо  я його приготувала?  Що символізує калина в українському фольклорі?  З чим ми можемо порівняти калину?
Саме на калиновий кущ ви будете розміщувати калинові грона, на яких записані приклади фольклорної творчості українського народу, які використав І.П.Котляревський у своїх творах.
Беріть  калину і розміщуйте на калиновий кущ.  Але перед тим кожен з вас прочитає, що записано на зворотному боці.
Чи про це ми сьогодні говорили?

( кожен учень бере калинову грону, які роздає їм вчитель, зачитує записане і прикріплює на калиновий кущ на дошці).

 

Клоуз -  тест  ( резервне завдання)

( на аркушах 4 тестових завдання)

 

V   Рефлексія

Підсумкове слово про письменника

( на слайдах записані слова видатних діячів )

Хто ж він – І.П.Котляревський? ( діти читають вголос)
Письменник, військовий командир, капітан, директор благодійних закладів, дипломат, учитель.
Просто поет, що  любив «усе благородне»,  «коперник українського слова»

Читання вголос напам’ ять  «Еней був парубок моторний..»

( вчитель починає розповідати, потім пропонує продовжувати учням )

( на екрані в цей час ідуть уривки з мультфільму «Енеїда»)

Вирішення проблемного питання, поставленого в епіграфі уроку.

Чи стали пророчими слова Т.Шевченка?  Чи дійсно  покоління довго ще будуть називати Котляревського «Батьком української літератури»?

 

Твори Котляревського засвідчили перед усім світом зрілість української нації, високу самобутність її культури і право нашого народу на самостійний розвиток.

Оцінювання учнів. Домашнє завдання.


Теги: Котляревський, Назаренко М.С.
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 782/261


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar