Головна » Українська література

Поема „Давня казка” як поетичний маніфест Лесі Українки. Проблематика твору

Мета: з’ясувати основні мотиви, що звучать у творі, познайомити учнів із поняттям „поема”, розвивати навички роботи із літературним матеріалом, уміння синтезу та аналізу,  роботи співпраці у групі, розвивати пам’ять, увагу, зв’язне мовлення, прищеплювати почуття любові до рідного краю та бажання присвятити своє життя на благо рідного народу.

Обладнання: портрет Лесі Українки, тексти поеми „Давня казка”, пам’ятка „Композиція твору”, „Художні засоби мови” (таблиця), посібники „Українська література у схемах і таблицях. 5-11 клас” (автор Противенська О. та інші)

Тип уроку:   засвоєння нових знань

 

Хід уроку:

І.  Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1.  Робота в парах.

  Інтерв’ю: репортер-письменник (учні-репортери ставлять запитання – беруть інтерв’ю – за змістом поезій Лесі Українки).

 2. Учні за власним бажанням читають і коментують творчі роботи („Поезії Лесі Українки і ми, діти ІІІ тисячоліття”)

 

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.   Мотивація навчальної діяльності.

Підготовка до сприймання.

    Вступне слово учителя. Творчий доробок Лесі Українки багатий як на тематику, так і на жанри літературних творів: вірші, драматичні твори, оповідання, статті, навіть підручник з історії стародавнього світу.  Крім цього поетеса написала 9 ліро-епічних поем: „Русалка”(1885), „Самсон” (1888), „Місячна легенда” (1892), „Роберт Брюс, король шотландський” (1893), „Давня казка” (1893), „Одно слово” (1903), „Се ви питаєте за тих” (1904), „Віла-посестра” (1911), „Ізольда Білорука” (1912) .

Майже усі вони пройняті ідеєю визвольної боротьби проти національного та соціального гніту. Сюжети для більшості поем поетеса брала або із усної народної творчості, або із історичного минулого різних народів, або із біблійних легенд. Але на основі цих сюжетів поетеса вирішувала проблеми, які і нині хвилюють людство.

2. Довідкове бюро. Ліро – епічна поема.

3. Літературознавці. Із історії написання поеми „Давня казка”.

   Ліро-епічна поема „Давня казка” була надрукована вперше у журналі „Життє і слово” у 1896 році, а потім і збірці поезій Лесі Українки „Думи і мрії”. Поштовхом до написання твору була дискусія про призначення мистецтва; побутувала одна думка, що мистецтво потрібне лише для розваги, а інша -  що історію вершать царі, королі, володарі трудящих, що гнобительський лад – непорушний., вічний. Поемою „Давня казка” авторка дала гостру відповідь – відсіч носіям цих теорій, розкриваючи роль поета і поезії у суспільному житті.

4. Слово учителя. Давайте ми з вами перенесемося думками у давні часи -  у казковий світ лицарів і співців серенад під вікнами коханої, світ королів, що йдуть „звоювать чужеє царство”.

5. Ознайомлення із змістом поеми шляхом виразного коментованого читання учителем та учнями. 

     Інсценізація уривка (діалог поета і Бертольдо після полювання – І розділ)

6. Робота у групах:

 І – визначення ролі поетичного слова у житті суспільства;

 ІІ – визначення теми та ідеї твору;

ІІІ – визначення елементів, що відносять твір до поеми та до казки;

ІV – елементи композиції поеми;

V – роль головних художніх засобів – антитези, іронії та сатири.

ІV.  Підсумок.    Мікрофон:

 1. Які проблеми порушує поетеса у творі?

2. Як визначає Леся Українка роль поета і поезії у житті народу, суспільства  за поемою „Давня казка”?

3. Чи перегукується тема поеми і поезії „Слово, чому ти не твердая криця”?

V . Домашнє завдання.

1. Прочитати поему „Давня казка”.

2.   -  скласти план розгортання сюжету поеми;

     - малюнки до окремих епізодів твору, які найбільше запам’яталися, вразили або сенкан за змістом поеми;

     -  підібрати 6 питань тестового характеру за  творчістю Лесі Українки;

     -  вивчити напам’ять уривок із поеми від слів: „Золотих не хочу лаврів...” до слів „...золоті надіть кайдани”.

 

Проблематика поеми „Давня казка”

Мета: поглибити уявлення учнів про погляди поетеси на призначення мистецтва і митця; вчити школярів сприймати твір у єдності змісту і форми; повторити теоретичний матеріал про композицію і сюжет твору; розвивати увагу, пам’ять, зв’язне мовлення, навички виразного читання поетичних творів;формувати в учнів високі моральні якості: гуманізм, щирість, ненависть до зла, грубості, несправедливість.

 

Обладнання: тексти поеми „Давня казка”, посібник „Українська література у схемах і таблицях. 5-11 класи” (автор Противенська О. та інші)

Тип уроку:   комбінований

 

Хід уроку:

 І.Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1.  „Учень-учень”:  тестова взаємоперевірка знання змісту поеми (учні підібрали 6 питань тестового характеру );

2.  Презентація малюнків до окремих епізодів твору, які найбільше запам’яталися, вразили за змістом поеми      або сенкану.

ІІІ.  Сприймання та засвоєння навчального матеріалу.

1. Актуалізація опорних знань. Поняття „композиція” та „сюжет твору”. Елементи сюжету.

2. Аналіз поеми за планом:

- тема твору: роль поетичного слова у житті суспільства;

 - головна думка: поетичне слово нерозривно зв’язане з народними інтересами і повинно служити народу, його боротьбі за краще життя;

- жанр твору: ліро-епічна поема-казка;

- особливості композиції. Розгортання сюжету: План розгортання сюжету поеми (перевірка домашнього завдання); експозиція, зав’язка, розгортання подій, кульмінація, розв’язка  (учні визначають ці елементи за змістом поеми);

- художній прийом , використаний у поемі – антитеза та сатира. Навести приклади антитези;

- який конфлікт покладено в основу поеми? Як згруповано персонажів?

3. Проблеми, порушені у поемі:

   - роль поета і поезії у житті суспільства (учні читають напам’ять вивчений уривок з поеми – домашнє завдання);

   - проблема людського щастя.

Учні з’ясовують епізоди, у яких ці проблеми порушені, та образи, за допомогою яких розв’язуються проблеми. Складання колективної узагальнюючої таблиці „Проблематика поеми „Давня казка”

 

Проблематика поеми

епізоди

образи

1. Призначення митця – служіння музі та народу

 

2.Проблема людського щастя

 

4. Головні персонажі поеми – поет та лицар Бертольдо.

    Характеристика образів.

ІV. Підсумок. Коло рішень:

-тема твору: роль поетичного слова у житті суспільства;

- який конфлікт покладено в основу поеми?

- як згруповано персонажів?

- які проблеми, порушені у поемі.

 

V. Домашнє завдання.

Підібрати цитати  до характеристики образу поета.


Теги: Сорочинська С.К., Леся Українка
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 1332/33


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar