Головна » Українська література

Панас Мирний „Хіба ревуть воли, як ясла повні”. Образи роману. Чіпка Вареник - протестант, борець проти соціальної неправди

Програма з української літератури загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин передбачає, що українська література є обов’язковим навчальним предметом. Якість знань з літератури, яку отримають учні, є проявом загальної культури та зрілості людини.

При вивченні літератури учні засвоюють основи літературної культури, яка є не лише передумовою їх подальших духовних потреб читання та естетичного самовиховання. А також чинником виховання особистості із толерантними реалістичними поглядами на життя.

Саме тому українська література покликана розвивати естетичні смаки, пізнавальні інтереси учнів та формувати духовно розвинену, високоморальну особистість. Література не просто вводить у чарівний світ твору, утверджує високі ідеали добра та справедливості, аналіз літературного твору викликає в учнів усвідомлення дотику до прекрасного, збуджує патріотичні почуття, формує стійкі переконання та розвиває творче самостійне мислення.

Оскільки у старшій школі на уроках літератури відбувається вироблення поглибленої мотивації до вивчення предмета, вироблення вміння орієнтуватися в потоці різноманітної інформації та виокремлювати дійсно вартісні, з високим художнім та естетичним потенціалом творів, нами було обрано для представлення тему «Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

Представляємо виписку із чинної «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин», яка містить зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

 

10 клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Панас Мирний (Панас Рудченко)

(1849-1920)

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

 

Теорія літератури: поняття про роман Учень:

формулює тему та основну думку твору, визначає новаторство роману;
описує історичні події;
аналізує образи роману, порівнює їх, пояснює, чому Чіпку названо «пропащою силою»;
пояснює життєву позицію Грицька;
визначає особливості художньої майстерності роману, зокрема художньо – смислову роль пейзажів;
розповідає, які роздуми викликало прочитання твору.

 

Представляю два спарених уроки з цієї теми.

 

У Р О К № 2 – 3

ТЕМА: ПАНАС МИРНИЙ «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?». КОМПОЗИЦІЯ, СЮЖЕТ, ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ. ОБРАЗИ РОМАНУ. ЧІПКА ВАРЕНИК - ПРОТЕСТАНТ, БОРЕЦЬ ПРОТИ СОЦІАЛЬНОЇ НЕПРАВДИ.

МЕТА: ознайомити учнів із своєрідністю композиції та багатоплановістю сюжету роману, його проблематикою; розвивати творчі здібності учнів при роботі з текстом, закріпити вивчене про сюжетні лінії, композицію; виховувати реалістичні погляди на життя, вміння шукати вихід з тяжких життєвих ситуацій, не здаватися обставинам.

ТИП УРОКУ: комбінований.

ОБЛАДНАННЯ: підручники, портрет письменника, тексти роману.

 

ХІД УРОКУ:

І. Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми, мети, завдань уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Самостійна робота на картках.

1. Хто написав роман «Хіба ревуть воли…»? Що можете розказати про авторів роману?

2. Хто такі співавтори? Де вперше побачив світ роман Панаса Мирного та Івана Білика?

3. Історію написання роману, починаючи з нарису Панаса Мирного «Подорож з Полтави до Гадяча».

4. Визначити жанр твору (соціально-психологічний роман). Який твір ми називаємо романом? Які основні риси роману є в творі?

5. Назвати головних персонажів роману. Чим подібний Василь Гнидка до Чіпки? Що таке прототип?

ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Робота з композицією роману. (Основні положення учні записують у зошит). Міні – лекція вчителя.

Кожен твір має свою будову — композицію. Композиція — побудова літературного твору, розміщення і співвідношення його складових частин, порядок розгортання подій і розстановка персонажів. У поняття «композиція твору» входять описи подій, зовнішнього вигляду (портрети героїв), діалоги, монологи, описи природи (пейзажі), обстановки, авторські відступи. Взаємодія різних компонентів твору, що у своїй сукупності становлять єдине ціле, є його композицією.

КОМПОЗИЦІЯ РОМАНУ: роман складається з чотирьох частин.

1. Дитинство і юність Чіпки.

2. 100-річна історія села Піски ( в основному писав Іван Білик). Розповідається про закріпачення козацького села Піски Катериною ІІ, про завзятого січовика Мирона Гудзя, який виборов своєму родові волю, а також про життя внука Мирона — Максима, який поступово скочується на хибний шлях.

З. Складна доля селянина-бунтаря. Це вже боротьба добра і зла, правди і кривди, це невміння Варениченка відстояти своє, заробити грошей, щоб купити землі, як це зробив Грицько, і повільне, але неухильне скочування в прірву розбишацтва.

4. Трагедія Чіпки. Автор підсумовує пройдений життєвий шлях Чіпки, Максима, Пороха, Василя Семеновича Польського і дає можливість нам зробити повчальні висновки стосовно долі цих людей.

2. Робота над змістом твору.

1. Твір починається розділом «Польова царівна», в якому ми зустрічаємося з уже дорослим Чіпкою, знайомимося з його першим коханням. Такий початок нас заінтриговує. Але чому перша частина роману закінчується розповіддю про Грицька Чупруненка? (автор протиставляє Грицька Чіпці, показує, що чесною працею можна доробитися набагато більше, ніж злодійством).

2. Які проблеми автор підняв у творі? У яких епізодах роману це видно?

Народна мораль.
Батьки і діти.
Добро і зло.
Земля і достаток.
Кріпацька неволя.
«Пропаща сила».
Становище жінки в сім’ї.
Любов і сімейне щастя.

З. СЮЖЕТ: це складні конфлікти, взаємини між персонажами та події, в ході яких розкриваються зміст твору, характери персонажів, авторське ставлення до них. В основі сюжету завжди лежить якийсь життєвий конфлікт, який має зав’язку, кульмінацію та розв’язку.

СЮЖЕТНА ЛІНІЯ: це ряд подій та вчинків, через які розкрито формування характерів, історія життя персонажів.

 

3. Робота над сюжетними лініями роману. Групова робота (клас ділиться на 5 груп)

- Назвати сюжетні лінії роману.

ОСНОВНІ:

1. Рід та життя Чіпки.

2. Рід та життєвий шлях Максима Гудзя.

З. Історія життя Грицька та Христі.

4. Життєпис панів Польських, історія села Піски.

ДРУГОРЯДНІ:

1.Мотрі Жуківни. (Матері Чіпки).

2. Івана Вареника (Батька Чіпки).

З. Явдошки.

4. Василя Пороха.

4. Робота над образами роману.

- Чому Чіпка — головний герой роману?

- Які риси характеру Чіпки розкриваються у виписаних вами вдома цитатах?

- Що, на вашу думку, рухало вчинками Чіпки: розум чи почуття?

Чіпка — головний герой, бо весь сюжет і композиція твору спрямовані на розкриття тих чи інших рис його характеру. В його душі жила злість на особистих кривдників, і вона рухала всіма його діями. Навіть після бунту, коли Чіпка змінив спосіб життя, він зробив це лише з однією метою — мстити ще дошкульніше. Його можна назвати стихійним, неусвідомленим

протестантом. Краще сказати, що він — трагічна, морально роздвоєна особистість, яку життя зробило стихійним бунтарем. А поряд з ним були люди, які вірили йому або зневірювалися в ньому: баба Оришка, мати, Галя, Грицько, Христя та інші. Як же вони ставилися до Чіпки, як спілкування з ними вплинуло на формування Чіпчиного характеру? Відповіді обов’язково підтверджувати цитатами з тексту.

(Читання розмови Чіпки з бабою Оришкою).

Чому Чіпка тепло і прихильно ставиться до баби Оришки, а не до матері?
Чому стосунки між матір’ю і Чіпкою були недобрими?
Кого з героїв твору, крім баби Оришки, любив Чіпка?
У чому суперечливість характеру головного героя?
Чому Чіпка став пиячити і вести розгульне життя?
Що в Чіпці ви схвалюєте, а що заперечуєте?

5. Презентація роботи у групах: робота над етапними моментами сюжетних ліній персонажів твору. (Приблизні презентації)

 

ЛІНІЯ ЧІПКИ ВАРЕНИЧЕНКА

Небажане народження дитини, постійні знущання матері, відсутність страху та мук совісті хлопчика ( виколупані очі намальованому Богові, ненависть до матері, однолітків, до Бородая, до панів, які відправили батька в солдати, до громади, яка не погодилася, щоб Чіпка пастушив замість діда Уласа). Перевиховання землею: спроба Чіпки стати господарем, почуття власної гідності ( розмова з багачкою Галею в полі); втрата землі (зав’язка ) пошуки правди, деградація, скочування до злочинності (пиятика, вбивство сторожа, знущання над матір’ю); проблиски свідомості, намагання оборонити правду ( захист діда Уласа, каяття); утворення банди, життя заради наживи; повернення до моральних устоїв ( шлюб з Галею); пошуки справедливості для всієї громади (служба у земстві); кривда, повна деградація, злочин (кульмінація,), Чіпка — невиправний каторжник (розв’язка).

 

ЛІНІЯ МАКСИМА ГУДЗЯ

Дитинство під опікою діда Мирона, дитячі ігри й мрії, «війна» з генеральшею — сила чи буйність? Шалена юність (зав’язка). Армія. Знайомство з гулящою Явдошкою і вплив цієї жінки на Гудзя, нереалізований подвиг під час війни ( подвигові завжди передують великі душевні зусилля і моральність) (кульмінація), страх перед смертю, повернення додому, неспроможність жити за законами села, Максим-хуторянин, банда, ганебна і страшна смерть (розв‘язка).

 

ЛІНІЯ МОТРІ ЖУКІВНИ

Мотря — вільна дівчина, не кріпачка, злидні, ледарство, байдужість до себе і до старенької матері; пізній шлюб (зав’язка). Ставлення до чоловіка, важке випробування статусом дружини двужона, ненависть до Чіпки, безгосподарність ( вигляд хати, спалена взимку підлога, злиденні харчі для дитини); невміння виховати сина, спроба якнайшвидше відправити його в найми, небажання відстояти право на землю, перекладання спільних проблем на незміцнілі Чіпчині плечі, байдужість до всього, невміння дати добру пораду синові; буденні погляди на світ, невістку, господарство; розпач, викликаний злочином сина (кульмінація), донос на Чіпку (розв’язка).

 

ЛІНІЯ ГРИЦЬКА ЧУПРУНЕНКА

Круглий сирота, безрадісне дитинство, вміння поставити мету й до неї йти (зав’язка), довготривалі найми; Грицько-господар, шлюб з Христею, вплив жінки на Грицька; страх перед кривдою ( епізод з побиттям діда Уласа) (кульмінація), щасливе сімейне життя, благородство Грицька стосовно старої Мотрі (розв’язка).

 

ЛІНІЯ ІВАНА ВАРЕНИКА

Панське байстря, служба коло паненяти, помста за кривду, спроба самогубства, втеча з села (зав’язка ), довгі роки на Дону, повернення в Піски під чужим іменем, друге одруження, туга за дітьми від першої жінки, повернення на Дон, розкриття таємниці, що є ні Притикою, ні Хрущем, а кріпаком, який в дитинстві втік від пана Польського, а тому за це мусить бути покараний (кульмінація), солдатчина, подвиг (розв’язка).

 

ІV. Закріплення вивченого, підсумок уроку.

1. Бліц – опитування на картках.

- Яка різниця між сюжетом і композицією?

- Які складові частини композиції?

- В чому особливості композиції роману?

- Назвіть кращі риси характеру Чіпки (Розсудливість, працьовитість, любов до землі, добра, прагнення послужити громаді)

- Чим пояснити складність характеру головного героя? (Чіпка – психологічно складна, вразлива натура. В ньому поєднується добро і зло. Тому ставлення до нього двояке: симпатія до скривдженого, обдарованого від природи і розумного хлопця – осуд його недобрих вчинків та злочину.)

 

2. Оцінювання.

V. Домашнє завдання: Вивчити теоретичний матеріал. Проаналізувати одну з проблем роману (письмово). Скласти складний план однієї частини роману.


Теги: Мирний, Вартанян Л.В.
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 2504/39


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar