Головна » Українська література

П. Тичина „Гаї шумлять”. Психологія кольору у вірші

Мета. Ознайомити учнів з поезією П.Г.Тичини, удосконалювати навички та вміння виразного читання ліричних творів; розвивати навички аналізу поетичних творів, літературний смак, абстрактне мислення; виховувати почуття любові до рідного краю.

Обладнання. Портрет письменника, збірка поезій «Сонячні кларнети», магнітофон, музичний твір «Гаї шумлять» (музика Г.Майбороди), учнівські малюнки, таблиця значення кольорів.

Використана література:

Збірка поезій П.Тичини «Сонячні кларнети» - К.: Наук. Думка, 1996.

2.      Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1983.

Качуровський І. Павло Тичина — легенда і дійсність // Визвольний шлях.—1997.—№1.—С.87-97.
Д.Біда. Білий-білий, найбіліший. - Колосок. – 2011. - №1. – с.4-7.
Д.Біда. Колір вогню, енергії, життя. – Колосок. – 2011. - №2. – с. 12-14.
Д.Біда. Апельсиновий рай. – Колосок. – 2011. - №3. – с. 6-9.
Д.Біда. Зоря на ймення Сонце. – Колосок. – 2011. - №4. – с.30-36.

Хід уроку:

Діяльність учителя (викладання)

Діяльність учнів (учіння)

Діяльність учителя (організація та управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів на уроці)

І. Організаційний момент.

1. Перевірка готовності учнів до уроку.

2. Позитивне налаштування учнів на співпрацю.

 

Самоперевірка готовності до уроку.

 

Надання консультацій учням (за потреби).

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Виразне читання вірша «Де тополя росте»

 

2-3 учня виразно читають вірш.

 

Опитування за бажанням учнів.

Виправлення помилок під час читання.

2. Мозковий штурм.

- З якою лірикою П.Тичини ми познайомились на минулому уроці?

- Доведіть, що поезія «Де тополя росте» належить до пейзажної лірики.

- Чи можна цю поезію віднести до ліричних творів?

- Які почуття автор розкриває у ставленні до природи?

- Який художній засіб використано у вірші найбільше? З якою метою?

 

Учні озвучують відповіді на питання, аргументуючи їх.

 

Фронтальне опитування.

Корекція та узагальнення відповідей учнів з метою формулювання висновку:

-Поезія «Де тополя росте..» належить до пейзажної лірики, в ній автор показує єднання людини і природи.

 

3.Усне малювання.

Намалювати словесно картину, яка постає  в уяві після прочитання поезії.

Складання учнями розповіді.

Опитування за бажанням.

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

1.«Незакінчене речення» Продовжити речення:

«На уроці я сподіваюсь…»

«Від цього уроку я очікую…»

«На уроці я повинен поповнити знання про…»

«Сьогодні я буду розвивати…»

 

Учні записують тему уроку в зошити, прогнозують очікувані результати, висловлюють свої міркування.

 

Планування роботи. Визначення необхідного для повторення матеріалу.

Вчитель допомагає учням усвідомити власну мотивацію за допомогою технології незакінчених речень.

2. Рефлексія. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

Завдання: Звучить музичний твір. Намалювати настрій, який викликала ця музика, обґрунтувати вибір кольорів. (див. додаток 1)

Учні прослуховують аудіо запис, створюють свої малюнки та пояснюють їх. Пояснюють значення кольорів, користуючись  статтями з журналу «Колосок»

Опитування за бажанням учнів.

Пояснення значень кольорів.

Узагальнення відповідей учнів з метою формулювання висновку:

-Свій настрій можна передати не лише словами, але й за допомогою музики та фарб.

IV. Вивчення нового матеріалу.

1.Робота з підручником. (с. 193)

Виразне читання вірша.

-Який настрій викликає ця поезія?

-Чи схожий настрій викликаний віршем з настроєм викликаним музикою?

 

Учні виразно читають вірш, висловлюють свої міркування, порівнюють викликані емоції.

 

Опитування учнів, узагальнення їхніх міркувань. Вчитель зосереджує увагу учнів на тому, що людина, яка захоплюється красою природи, здатна відтворити всі свої почуття за допомогою будь-якого виду мистецтва.

2. Робота в групах.

Завдання для І гр.: опишіть настрій вірша і ліричного героя.

Завдання для ІІ гр.: назвіть слухові образи і поясніть, з якою метою автор використав їх у вірші?

Презентація результатів роботи

Учитель допомагає учням у формуванні груп, структурує завдання. Опитування за бажанням учнів.

Узагальнення відповідей.

3. Колективна робота.

Питання для обговорення:

- Який художній засіб автор найбільше використовує в поезії? З якою метою?

- Який час дня зображено в поезії? Доведіть.

- За допомогою якого художнього засобу змальовано захід сонця?

- Чи музикальні вірші П.Тичини? Чи можемо ми за допомогою слів почути музику гаю?

- Які засоби використав автор, щоб передати нам ці звуки?

 

Учні дають відповіді на питання, підтверджуючи їх текстом.

Висловлюють свої міркування.

 

Фронтальне опитування.

Вчитель корегує відповіді учнів.

Підводить дітей до такого висновку:

- Ліричний герой живе в гармонії з природою.

- Дієслова, зокрема їхнє лексичне значення, допомагають передати шум гаю.

4. Робота в парах. Укладання таблиці.

Завдання: Виділити і розподілити зорові і слухові образи, окреслити кольорову гамму, назвати емоції та почуття ліричного героя. (див. додаток 2)

 

Презентація результатів роботи.

Вчитель зосереджує увагу учнів на тому, що поезія насичена зоровими та слуховими образами, які допомагають створити насичений, динамічний пейзаж.

5. Творча робота.

Завдання: Уявіть, що вам запропонували зняти кліп на вірш «Гаї шумлять». Прокоментуйте, як ви «бачите» цей кліп, користуючись світлинами.(див. додаток 4)

 

Складання учнями розповіді.

Опитування за бажанням учнів.

Консультування за необхідності.

Коментар вчителя щодо міркувань учнів.

V.Підсумок уроку.

1.Колективна робота. Висновки.

- Усі ми – діти Природи, діти своєї землі. Що залишив і зберіг П.Тичина у своїй творчості від давніх дохристиянських вірувань наших предків?

 

Відповіді на питання, пояснення міркувань.

 

Пояснення слова «пантеїзм» за допомогою тлумачного словника.(див. додаток 3)

 

Колективне обговорення відповіді на питання.

Узагальнення міркувань учнів з метою формулювання такого висновку:

П.Тичина у своїх поезія одухотворював природу, обожнював її, був пантеїстом за світосприйняттям.

2. Оцінювання діяльності учнів на уроці.

Самооцінювання та взаємооцінювання діяльності на уроці.

Коментар вчителя щодо активної та результативної роботи учнів на уроці.

VI. Домашнє завдання.

1.Вивчити вірш «Гаї шумлять» П.Тичини напам’ять.

2. диференційоване завдання: для юних художників намалювати ілюстрацію за темою «Моя Україна»; для юних поетів – написати вірш на цю тему.

 

Самостійних вибір завдання для домашньої навчальної роботи

 У разі необхідності надання індивідуальних консультацій щодо виконання завдання.

 

Додаток 1.

 

Значення кольорів.

 

    Червоний .Ключові значення і символіка:  вогонь, спека, життя,енергія,активність,воля,боротьба,   пристрасть, агресія,гнів. Психологія і колір: Наділяє відчуттям безпеки, упевненістю в завтрашньому дні, допомагає простіше впоратися з неприємностями. Формує лідера.

    Помаранчевий. Ключові значення і символіка: рух,швидкість,ритм,радість,емоції,чуттєвість, життєрадісність,товариськість,лінь,залежність.Психологія і колір: Очищає від неприємних відчуттів, допомагає прийняти негативні події в життя (наприклад, розрив стосунків або втрата близької людини), допомагає пробачити іншу людину, відпустити нерозв'язну ситуацію. Якщо ви знаходитеся в безвиході і боїтеся змін, які відкриють нові горизонти в житті, зверніться до помаранчевого кольору.

    Жовтий. Ключові значення і символіка:  сонце,день,свобода,свято,веселість,терпимість,упертість, критичність,занепокоєння.Психологія і колір: Наводить відчуття в рух, звільняє від негативу, який підриває упевненість в своїх силах. Допомагає легше сприймати нові ідеї і приймати різні точки зору. Він сприяє кращій самоорганізації і концентрації думки. Для дітей: підвищує пізнавальний інтерес.

    Зелений. Ключові значення і символіка: природа, життя,віра,гармонія,доброта,м'якість,іпохондрія, егоїзм.Психологія і колір: є проміжним між чорним і білим кольорами, тому вважається нейтральним кольором. Коли ми думаємо про зелений колір, ми уявляємо ліс, дерева, траву. Внаслідок того, що зелений об'єднує нас з природою, він допомагає нам бути ближче один до одного. Коли вам бракує зеленого кольору, ви позбавляєтеся гармонії.

    Смарагдовий. Ключові значення і символіка: благополуччя,солідність,ізоляція,вимогливість,   послідовність.Це один з найпозитивніших кольорів спектру, він наділяє відчуттям матеріального благополуччя і відчуттям вдячності за все, що ми маємо. Співвідноситься з умінням брати і віддавати вільно, аби постійно знаходитися в гармонії. Як і останні темні відтінки зеленого смарагдовий сприяє заспокоєнню. Цей колір усуне будь-який дисбаланс в організмі.

    Бірюзовий.Ключові значення і символіка:  хвиля ,лагуна, дощ,очищення,еволюція,зміни,спокій,  стриманість,збентеження, пихатість.Психологія і колір: Містить в собі два кольори: зелений і блакитний. Як перший гармонізує, як другою створює відчуття чистоти.

    Блакитний.Ключові значення і символіка:  вітер,небо,холод,лід,чистота,щирість,тактовність, замкнутість,байдужість,маніпулювання.Психологія і колір: Цей колір пов'язаний з інтелектом і умінням утихомирювати за допомогою слів. Чесність і щирість також пов'язані з блакитним кольором.За допомогою блакитного можна відмовитися від зовнішнього світу і, залишившись наодинці зі своїми думками, споглядати і спокійно роздумувати. Сприяє креативності. 

   Індиго (синій).Ключові значення і символіка:  мир,глибина  бачення,мудрість,тиша,спокій,   пригноблення,занепокоєння, ідеалізм, фанатизм.Психологія і колір: розвиває психічні здібності. Очищає мислення, звільняє від тривог і страхів, дозволяє почути внутрішній голос і прийняти правильне рішення (інтуїція). З індиго простіше переходити на тонші рівні свідомості.

   Фіолетовий.Ключові значення і символіка: мудрість,духовність,містика,натхнення,артистизм, благородство,закон, влада,фанатизм,відчуження,смерть.Психологія і колір: Величний колір, завжди присутній в одязі королів і духівництва. Це колір натхнення, який властивий цілителям і творчим особам. Він допоможе навчитися приймати що все відбувається з вами із спокійним серцем, заспокоїти душу і наситити її енергією натхнення. Фіолетовий об'єднує тіло і мислення, матеріальні потреби з потребами душі. В людей з переважанням фіолетового кольору в аурі виходять умілі цілителі, а якщо вони займаються творчістю, то їх твори відрізняються природністю і мовою, яка зрозуміла кожному. Фіолетовий врівноважує два кінці спектру, і також врівноважує чоловічу і жіночу енергії в людському організмі.

    Пурпурний.Ключові значення і символіка:  інтуїція,вічність,королівський,багатство Повторює властивості фіолетового кольору.

   Маджента.Ключові значення і символіка: кохання,ніжність,дитинство,мрії,прагнення,ненадійність, ірреальність Психологія і колір: знаходиться між червоним і фіолетовим кольорами. Сила цього кольору - в потужності червоного і духовності фіолетового. Це колір змін. Якщо у вас з'являється бажання внести цей колір до свого життя, значить, ви готові змінити свій звичний спосіб життя і почати щось нове. Якщо ви хочете змінити щось в обстановці вашої кімнати, то вам досить поставити квітку фуксії. Цей колір утихомирює, допомагає впоратися з капризами, позбавляє від агресії і злості.

    Рожевий.Ключові значення і символіка:кохання,романтичність, дружелюбність, доброта, жіночність, легковажність, надмірна чутливість.Знижує агресію, розслабляє. Викликає відчуття комфорту, позбавляє від нав'язливих думок, допомагає в кризі.

   Чорний.Ключові значення і символіка:  ніч,спокій,пітьма, таємниця, виклик, печаль,придушення, 

смерть.Психологія і колір: Чорний обдаровує відчуттям власної гідності і влади, проте, може послужити перешкодою у відносинах між людьми. Його завжди краще доповнювати іншими кольорами.

   Білий. Ключові значення і символіка:  світло,спокій,безтурботність,чистота,порожнеча,невинність,  зосередженість,відчуженість,самота.Це позитивний колір, що містить в собі всі кольори спектру.Білий колір співвідноситься з духовністю. Психологи і цілителі часто удаються до допомоги білого кольору в роботі з пацієнтами.Білий заряджає енергією і очищає.

   Сірий.Ключові значення і символіка:  тінь,хмари,нерухомість,стабільність,розсудливість,реалізм,

Роздвоєність,нудьга,туга.Психологія і колір: є проміжним між чорним і білим кольорами, тому вважається нейтральним кольором.Сірий колір не депресивний, але і радощі з ним ми теж не випробовуємо. Сірий - це колір "сірої речовини", тобто мозку. Це колір інтелекту.

   Коричневий. Ключові значення і символіка: грунт, мати-Земля,осінь,надійність,відданість, витривалість,працьовитість,нудьга,консерватизм, страх.Психологія і колір: Застосуємо, коли потрібно на чомусь зосередитися і відчути грунт під ногами.Це колір надійності, міцності, практичності і здорового глузду.Допомагає не витрачати час і сили даремно в процесі досягнення поставленої мети.


Теги: Демченко В.В., Тичина
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 519/45


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar