Головна » Українська література

О. Назарук „Роксоляна”. Незалежна вдача, щирість у стосунках з людьми, природний розум і врода Роксоляни

Мета:

опрацьовуючи ідейно-художній зміст твору, охарактеризувати образ головної героїні твору, зосередити увагу на окремих деталях;
розвивати культуру зв'язного мовлення та синтетико-аналітичного мислення; виховувати інтерес до історичної прози, присвяченої минулому українського народу.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: дидактичний матеріал, текст твору, учнівські малюнки-портрети Роксоляни

 

Хід уроку

I. Організаційна частина

II. Перевірка засвоєних знань

1. Бліц опитування <<Впізнай літературного героя>>. Кому з героїв повісті О.Назарука <<Роксоляна>> належить фраза:

* <<В перлах ходити будеш...І адамашки під ногами будеш, а горючий камінь у волоссю твоїм, а біленькі шовки на ніжках твоїх, а червона крівця на рученьках твоїх... А їсти будеш дорогий циамон...А мати будеш двох синів, як Єва... і два весілля, а одного мужа!>> ( Циганка-ворожка)

* <<Благословенне хай буде ім'я твоє, хатун, і нехай Аллах внесе через тебе добро і ласку свою в ясний дім падишаха!>> (Кізляр-ага)

* <<Ти володар великої держави, а я никла квітка, як казав учитель Абдуллаг. Таких, як я, багато, таких, як ти, нема...>> (Роксоляна)

* <<Ти не служниця, ти будеш найулюбленіша жінка моя!..>> (Сулейман)

* <<Відкрий свої очі й дивися. Бо що побачиш тепер, того вже ніколи не уздриш!>> (Купець Ібрагім)

2. <<Екскурсія галереєю>> ( учні створюють до уроку виставку малюнків-портретів Роксоляни та коментують своє бачення цієї жінки-правительки).

ІІІ. Актуалізація опорних знань

* Проблемно-пошукове дослідження. Робота з картками ( заповнити рядки)

Назва

Автор

Жанр

Тема

Ідея

Історична основа

Образи

Художні прийоми

 

* Бесіда

- Хто ж така Роксоляна?

 

(Українська дівчина-бранка Анастасія Лісовська з Рогатина, яка потрапила в полон до турецького султана Сулеймана Пишного, згодом стала його дружиною і понад сорок років успішно правила Османською імперією, не забуваючи про Україну та допомагаючи їй).

 

- Чому дівчину назвали Роксоляна?

(У стародавню добу вважали, що Роксолянія - це Русь, або Рутенія, територія між Доном та Дністром. А мешканців її, азовсько-чорноморських сарматів, називали Роксолянами (рокс - аланами), тобто українцями).

 

ІV. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів

V. Основний зміст уроку

 

1. Розповідь вчителя

Епіграфом уроку нехай стануть слова Лесі Українки:

Хто раб? Хто подоланий?

Тільки той, хто самохіть

Несе ярмо неволі...

 

Тема відступництва, яничарства в українській літературі не нова. Ще Іван Франко зазначав: <<Чому відступництва у нас так много і чом відступництво для нас не є страшне?>>. Цю проблему розкривали Леся Українка у поемі <<Бояриня>>, Іван Нечуй-Левицький у романі <<Князь Ієремія Вишневецький>>, Павло Загребельний у романі <<Роксоляна>>, Сергій Плачинда у повісті <<Роксоляна>>. Про полонянок матір і дочку, молодшій з яких судилося стати дружиною татарського хана Гірея, розповідає сучасний визначний письменник Роман Іваничук у творі <<Яничари>>, який пізніше назвав <<Мальви>>.

У коментарях до повісті <<Роксоляна>> О.Назарук писав: <<Жила вона на переломі Середньовіччя і Нових часів... В ті часи виступає на історичній арені Європи багато славних і діяльних жінок. Український народ переживав тоді якраз найглибший упадок. Державність його зруйнована...Він був тоді майже тільки безпросвітно темною масою, яка в тяжкій неволі коротала свій вік і не мала змоги видати з себе навіть славних мужів, не то що славних жінок. Але немов на знак, які великі спосібності криються в народі нашої землі, видвигнула з нього Божа воля якраз в тім часі одну жінку як найбільшу жіночу постать світової історії тієї епохи. Тією жінкою стала Анастасія Лісовська, дочка священика...Присвячую українським дівчатам сю працю про велику українку, що сяяла умом і веселістю, безоглядністю й милосердям, кров'ю і перлами. Присвячую на те, щоб вони у найтяжчих хвилях свого народу і соїх не тратили бодрості духу і були опорою своїх мужів і синів та діяльними одиницями свого народу>>.

В європейській історії жінки-правительки держав були явищем доволі поширеним. У мусульманському ж світі за всю історію налічується лише кілька десятків. Серед жінок, яким вдалося керувати державою, є й ім'я Хуррем, відомої нам Роксоляни.

В Османській імперії правовий статус жінки був найнижчим в усьому мусульманському світі. У сурі четвертій корану <<Жінки>> сказано: <<Мужі стоять над жонами за те, що аллах дав перевагу одним над другими...>> Та наперекір цьому всьому Настя Лісовська, зовсім юна дівчина з Рогатина, попала до гарему турецького султана Сулеймана Пишного, стала його улюбленою дружиною і майже сорок років була фактичною правителькою безмежної Османської імперії.

Отже, спробуємо дослідити, якою ж була ця загадкова жінка, яка стала символом мужності, надзвичайного розуму і краси українок.

2.Робота з текстом твору

За поданим планом розкрийте тему: <<Вдача, щирість, розум і врода - основні ознаки, які притаманні головній героїні твору>>

1. Роксоляна - загадкова жінка, яка стала символом мужності, надзвичайного розуму і краси українок.

2. Врівноважена вдача, далекоглядність, розсудливість, здоровий глузд, сміливий і незалежний розум Роксоляни у заплутаному лабіринті придворних інтриг.

3. У чому ж виявилась щирість Роксоляни?

4. Як поводила себе Настя-Хуррем у стосунках з людьми?

5. Захоплення Роксоляною і щира любов до неї султана за духовне багатство, іскристий гумор, гострий дотеп, українську пісню, вишукану ніжність, палку чутливість.

6. Негативне ставлення консервативних турків до Роксоляни за нові порядки на лад західного світу.

7. Опис негоди на Афоні - зображення внутрішнього неспокою і невизначеності героїні.

8. Образ Анастасії Лісовської - втілення в Роксоляні останньої могутньої володарки часів Середньовіччя.

9. Моє ставлення до Роксоляни, героїні однойменної повісті О.Назарука.

 

3.Робота в групах

* І група: опишіть першу зустріч українки з Сулейманом, на основі тексту повісті доведіть, що раптове кохання виявилося великим і взаємним.

* ІІ група: яким уявляємо Сулеймана Пишного - десятого султана Османської імперії?( можна скласти цитатну характеристику героя)

* ІІІ група: назвіть художні деталі в повісті <<Роксоляна>>, які мають особливе змістовне навантаження й чому?

4. Міні-диспут

(Учні дискутують на тему: <<Чи варта Роксоляна на повагу і визнання українців?>>)

5. Інтерактивна вправа <<Займи позицію>> (проводиться за темою диспуту з обґрунтуванням)

Так Не визначився Ні

VI. Закріплення вивченого

* Тестовий контроль

1. Колишня назва міста Феодосія

А) Царгород;

Б) Константинополь;

В) Кафа.

2. Батьківщина Анастасії Лісовської

А) Рогатин;

Б) Царгород;

В) Бахчисарай.

3. Як звали подругу Насті?

А) Марія;

Б) Катерина;

В) Ірина.

4.Що означало слово <<Хуррем>>?

А) спокійна;

Б) весела;

В) вірна.

5. Хто купив Настю у Бахчисараї та відправив до Кафи?

А) Ібрагім;

Б) Абдуллаг;

В) Річчі.

6. Хто навчав премудростей Корану Настю Лісовську?

А) Річчі;

Б) Абдуллаг;

В) Сулейман

7. Що таке гаддж?

А) підняття духу;

Б) паломництво, подорож до святого місця;

В) титул монарха у мусульман.

Правильні відповіді:

1-В; 2 - А; 3 - В; 4 - Б; 5 - А; 6 - Б; 7 - Б.

* Інтерактивна вправа <<Незакінчене речення>>

Продовжить речення:

<<Мені здається, що такі твори...>>

<<Роксоляна - зрадниця, відступниця чи...>>

<<Найбільше я ціную в Роксоляні...>>

VII. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення на тему: <<Чи актуальні проблеми, порушені в історичній повісті О.Назарука <<Роксоляна>>, сьогодні?>>

2. Перечитати розділи ХV-ХVІІІ, дати відповіді на запитання після розділів.

3. За бажанням скласти синквейн <<Роксоляна>>

 

Методичний коментар:

 

Синквейн - це один із прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів. Слово походить від французького <<п'ять>> і означає <<вірш, що складається із п'яти рядків>>. Отже, синквейн - це такий вірш, що написаний у відповідності до особливих правил:

1 рядок - заголовок, у який виноситься ключове слово, поняття, тема синквейну. Це має бути іменник.

2 рядок - два прикметники.

3 рядок - три дієслова.

4 рядок - фраза, в якій закладено головний зміст.

5 рядок - резюме, висновок, одне слово, іменник.


Теги: Назарук, Дуфала В.М.
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 291/20


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar