Головна » Українська література

Народні казки. Казка «Про правду і кривду»

Мета:

поглибити знання учнів про казку як фольклорний жанр, розглянути будову, особливості та різновиди казок; 
ознайомити школярів зі змістом казки “Про правду і кривду”, допомогти осмислити її;
розвивати латеральне мислення,  вміння висловлювати власні судження про  зміст тих чи інших уривків казки;
виховувати моральні чесноти, бажання творити добро, жити чесно.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: виставка збірок народних казок, ілюстрації до казок, кольорові капелюхи, картки "Знати-Вміти", презентація до уроку.

Хід уроку

І. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності учнів

         1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

Гра “Палітра настрою”. Завдання - визначити колір, який найбільше подобається та відповідає настрою, пояснити, чому саме.

         Більшість із вас обрали яскраві кольори. І якщо їх скласти разом, то утвориться веселка. Цією яскравою, різнокольоровою доріжкою ми з вами вирушимо в чарівний світ української народної казки.

         2. Актуалізація суб'єктного досвіду й опорних знань

Робота з опорною схемою"Народна казка"

Що ви знаєте про казки з початкових класів?
Хто є героями казок?
Які особливості має народна казка?
Назвіть відомі вам види казок.

Конкурс-змагання «Точно у ціль».

На дошці намальовано три мішені. Дітям необхідно впізнати за ілюстраціями казки та  розподілити їх відповідно до типу: 1) Казки про тварин, 2) Чарівні казки, 3)  Побутові казки.

         Відповіді: "Лисиця та Вовк" (1), "Лиса й Журавель" (1), "Івасик-Телесик" (2), "Вовк та семеро козенят" (1), "Царівна-жаба" (2), "Солом'яний бичок" (3), "Курочка Ряба" (3), "Ріпка" (3), "Зайчикова хатка" (1), Солдатська каша (3), "Котигорошко" (2), "Котик та Півник" (1).

ІІ. Цілевизначення та планування роботи за темою на уроці

Слово вчителя

         "Казка вчить, як на світі жить," - каже народна мудрість. І не випадково. Народна казка має величезне значення в житті кожної людини. Саме в цих творах усної народної творчості передається з покоління в покоління життєвий досвід народу, його мрії та почуття.

         Вдома ви прочитали  українську народну казку  "Про правду і кривду". Як ви думаєте, про що ми будемо розмовляти на уроці? Для чого це нам потрібно?

Визначення учнями разом з учителем цілей уроку (за картками з цілями вивчення теми)

         Знати: зміст казки "Про правду і кривду", розуміти особливості побудови казки, роль фантастичного елементу.

         Уміти: уявляти прочитане, розповідати про враження, переказувати епізоди казки; на основі змісту казки з’ясувати народне розуміння добра і зла та розповідати про власні погляди на ці поняття; пояснювати роль фантастичних елементів у казці; характеризувати казкових героїв, давати власну оцінку їхнім рисам, вчинкам; проводити аналогію із сучасним життям.

Обговорення плану уроку (вчитель озвучує план роботи на уроці й пропонує внести зміни)

           План уроку

1. Словникова робота.

2. Гра "Шість капелюхів".

3. "Казка вчить, як на світі жить" - мудрі поради казки.

4. Метод "Прес" - довести твердження.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу

Словникова робота

                   Небіж – племінник.

                   Обривок – шмат мотузки.

                   Верста – давня назва міри великих віддалей (1,06 км).

                   Гребля - гідротехнічна споруда, що перегороджує річку або

                    інший водотік  для створення водосховищ.

Опрацювання змісту казки  з використанням методу шести капелюхів Едварда де Боно.

Довідка

            Доктор Едвард де Боно створив концепцію «латерального мислення», він є автором методу шести капелюхів мислення. Цей метод економить час і скорочує довгі дискусії. Капелюх використовується, щоб вказати напрям обговорення проблеми. Отже, існує шість капелюхів: білий – нейтральний і об’єктивний, він оперує фактами і цифрами; червоний – діє у сфері емоційної оцінки і почуттів, він надає можливість кожному висловити свої почуття  стосовно певної ситуації, робить почуття очевидними, так що вони стають частиною мисленнєвої карти, а також частиною системи цінностей, яка відповідає за вибір напряму на цій карті; чорний – це капелюх застереження, він звертає увагу на недоліки, помилки у роздумах, він використовується, щоб окреслити проблеми, труднощі і небезпеки (чорний капелюх використовується тільки у сприятливий для критичних роздумів момент, не слід зловживати використанням цього капелюха, критика повинна супроводжуватись альтернативним варіантом); жовтий – позитивний, сонячний, оптимістичний, він шукає переваги, таким чином навіть непривабливим, на перший погляд, ідеям приділяється увага, мислення у жовтому капелюсі пов’язано з позитивною оцінкою, надягнувши цей капелюх, кожен повинен запропонувати свій власний план чи ідею; зелений-  це творчість і нові ідеї, він розглядає вирішення проблеми з іншої точки зору, вивчає можливості,  кожен повинен запропонувати ідею або зберігати мовчання, якщо не в змозі це зробити (ідеї висловлені тими, хто одягнув зелений капелюх, потім оцінюються з точки зору жовтого і чорного капелюхів, потім  можливе  використання  білого капелюха для виявлення незалежних фактів та інформації, щоб підкріпити ідею або оцінити її, та червоного, мислення з точки зору якого можливе у руслі: чи достатньо нам подобається ця ідея, щоб прийняти її); синій – він контролює та організовує  процес мислення, використовує інші капелюхи, цей капелюх одягає модератор, наприкінці обговорення мислитель у синьому капелюсі закликає озвучити висновки, він спостерігає за тим, що відбувається, намічає план, за яким діють всі інші в групі. Синій капелюх використовується на початку і по завершенні зустрічі. На початку синій капелюх пояснює причини зустрічі, окреслює проблему, мету і результати, яких необхідно досягти, а також схему послідовності використання капелюхів,  наприкінці синій капелюх повинен показати результати, висновки, методи вирішення і подальші кроки.

            Учні  мають дійти висновку про необхідність керуватися в житті правдою, жити чесно, творити добро. З цією метою діти об’єднуються в 5 груп за кольором капелюхів.

         Ті, що «носять» білий капелюх, на основі фактів, наведених у казці, розповідають про небожа.

         Група у чорних капелюхах розкриває негативні риси вдачі героя, показує, які можуть бути наслідки його необдуманих дій.

         Група у жовтих капелюхах повинна знайти позитивні риси в образі та життєдіяльності героя.

         Група у червоних капелюхах висловлює почуття, які викликав у них образ головного героя.

         Група в зелених капелюхах знаходить ідеї іншого закінчення казки.

         Кожна група отримує на виконання завдання 5-7 хвилин, після чого йде обговорення. Синій капелюх на цьому уроці належить учителю, який координує роботу груп і підводить підсумки.

"Казка вчить, як на світі жить" - мудрі поради казки

Визначення найважливіших порад казки “Про правду і кривду”.

Метод ПРЕС

Довести, що даний твір – побутова казка.

         Я вважаю,...   Тому що...     Наприклад,...   Отже,...

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап

Бесіда

-       Що найбільше сподобалося на уроці?

-       Що вдалося, а над чим варто ще попрацювати? Оцініть свою роботу.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів

V. Домашнє завдання

         1. Дібрати прислів'я і приказки про правду і кривду (за бажанням).

         2. Прочитати казку "Мудра дівчина", вміти переказувати її.

         3. Подивитися мультфільм за мотивами російської народної казки "Мудра діва", порівняти його зміст із українською казкою.


Теги: народні казки, Попова Л.Л.
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 1538/102


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar