Головна » Українська література

Народне уявлення про добро і зло в казці „Ох”

Мета:

- Навчальна:  опрацювати ідейно-художній зміст казки «Ох», з'ясувати її тему та ідею, проаналізувати казку, на прикладі головних героїв зрозуміти,  хто з них втілює добро, а хто — зло; заохочувати учнів до творчості, навчити отримувати задоволення від роботи, що виконується, оцінювати вчинки казкових героїв з позицій гуманізму, розрізняти добро і зло як у казках, так і в сучасному житті, формувати навички знаходити описи зовнішності фантастичних істот, аналізувати їх, допомогти зрозуміти повчальність казок, пишатися досягнутими результатами;виховувати любов до рідної мови, бажання бути добрим, щирим, служити людям.

-Виховна:  прищеплювати любов і повагу до свого народу – творця невичерпного джерела мудрості. Виховувати в учнів позитивні риси характеру, любов і повагу до природи рідного краю, не залишатися байдужими до біди інших людей, прищеплювати бажання робити добро.

- Розвивальна: розвивати уяву, логічне мислення, навички виразного читання, мовлення, пам'ять.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання, наочність: опорний конспект, учнівські малюнки, тлумачні словники, ілюстрації до казки «Ох», таблиця «Добро і зло»

 

                                      Перебіг уроку

1.Організація класу. Корекція емоціонального стану.

  - Подивіться мені в очі. У ваших очах я побачила інтерес, зацікавленість, радість від зустрічі, а в деяких -  хвилювання, тому я пропоную з’єднати руки, через тепло своїх  долонь передати тепло своїх сердець іншим. Дякую.

2.  Виберіть одну із букв на парті та підберіть відповідно на цю букву слово,  „Яким я хочу бути на уроці, в житті”.

А  - акуратним, авторитетним

Б  - благородним, безкорисливим, бережливим

В –ввічливим, вихованим, великодушним, веселим, вільним,вольовим

Г- гостинним, геніальним, героїчним, гуманним, гордим

Д – добрим, дружелюбним, дотепним, добродушним

П – привітним, правдивим, пречудовим, працьовитим, пильним

Л – ласкавим, люблячим, логічним

Н – найрозумнішим, найуважнішим, найшвидшим.

3.. Вправа « Очікування».

-Що ви очікуєте від уроку? (  припущення  дітей)

-А я очікую, що ви будете правильно, точно висловлювати свої думки; фантазувати і уявляти; мислити і працювати творчо; підтримувати один одного.

4. Передбачення теми заняття.

Розсипанка( з деформованого речення  скласти прислів'я)

 

міцне людина трудовим корінням, а  – трудовим Дерево  горінням.( Дерево міцне корінням, а людина – трудовим горінням.)

 

б охота  — знайдеться  робота     Була      всяка          (Була б охота — знайдеться всяка робота)

- Скажіть,про що сьогодні  піде  мова?

5. Оголошення теми уроку

-Так, сьогодні  ми поговоримо про працю та добро, адже  ці два поняття дуже  пов'язані  між собою. На прикладі головних героїв кахки «Ох» зрозуміємо,  хто з них втілює добро, а хто — зло, спобуємо доказати, чи важлива  в  нашому житті  праця, адже вона  все може – за її допомогою перемагають труднощі, знаходять рішення проблем, які здавалися тупиками, досягають добробуту. Праця насправді творить, удосконалює людину, а людина – про це казали мислителі всіх часів – за своєю природою жадає вдосконалення.

  А девізом нашого уроку будуть слова  Шалви  Амонашвілі, давайте прочитаємо їх разом.

«Незалежно від того, чекають від тебе добро чи не чекають –Твори добро.

Незалежно від того, помітять твоє добро чи не помітять –Твори добро.

Незалежно від того, приймають твоє добри чи відкидають –Твори добро.

Незалежно від того, чим будуть платить тобі за добро: добром чи злом –Твори добро.

Твори добро і ні у кого не питай дозволу, бо ніхто не може бути володарем твого добра».

6. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу.

1.  Проблемна ситуація. «Мозковий штурм».

-Давайте на кілька хвилин замислимось, що ж таке добро, як ви розумієте поняття добро, зло, праця, ледарство?

2.Словникова робота

(учні  шукають визначення  самостійно за допомогою тлумачного словника)

Добро - корисна справа, учинок.

Доброта - чутливість, стан душі людини, що спонукає творити добро.

Добро – одне з понять  моральної свідомості, учинок, що приносить людям щось корисне.

Зло – те, що завдає комусь болю, викликає страждання. Поняття, що є протилежним добру.

Праця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

3. Читання казки учнями комбіновано: учень — вчитель — учень.

4. Аналіз казки «Ох»

Тема: зображення праці як шляху самовдосконалення людини.

Ідея: уславлення працьовитості та кмітливості, засудження та покарання хитрості та підступності.

4.1 Бесіда  за питаннями

- - Що вам найбільше сподобалося в казці? Чому?

-- Назвіть дійових осіб казки.

--- Хто головний герой казки?

--- Де відбуваються події?

--До кого на навчання  віддавав сина  батько?( зачитати уривок  з тексту)

--Як Оху  вдалося  перевиховати парубка ( зачитати уривок  з тексту )

--Хто допоміг батькові  врятувати сина  від Оха

Чим закінчується казка?

(Цар довго морщився: "Як то за простого парубка оддати свою дочку?!" А далі порадилися-та взяли та й одружили їх, та таке весілля справляли, що увесь мир скликали!)

4.2 Вибіркове читання казки в особах з використанням засобів виразного читання для передачі поведінки та вдачі своїх героїв:

- епізод розмови батька з охом;

-епізод, коли батько зустрів  у  лісі  діда у  білому  одязі;

- епізод розмови батька  і  цигана

-- інсценізування розмови царівни і Оха

4.3) Характеристика дійових осіб.

Якими ви уявляєте зовнішність героїв казки? За якими деталями? (Зовнішність передається через мову та вчинки героїв казки: в уяві постають типові образи селян, пана, української дівчини)

Якими рисами характеру наділений  Ох, батько, син,царівна? Як про це сказано у тексті?

 

4.4  Створення таблиці  у зошитах за варіантами.

Герої

Зовнішність

 Риси характеру

 Вчинки

Ох

Батько

Син

 

4.5 Художня галерея.

-Шановні діти, вдома  ви створювали малюнки до епізодів казки. Ось вони знаходяться  на дошці. Розташуйте  їх послідовно, щоб, дивлячись на малюнки, ми змогли переказати текст (Учні розташовують малюнки  послідовно. Спершу  епізод навчання парубка, потім зустріч з Охом і т.д)

- Стисло переказати кожний епізод

4.6 Гра «Моя порада»

-- Уявіть себе  на місці головних героїв твору, дайте один одному  поради, які допоможуть у житті.

4.7 Проблемно – пошукове завдання.

Знайди у  тексті підтвердження  або заперечення  таких прислів'їв: Від лихого поли вріж та тікай.  Добре говорить, а зле творить. Добре роби, добре й буде. За науку — цілуй батька й матір у руку. Без діла жить — тільки небо коптить. Без охоти нема роботи. Щоб рибу їсти, треба в воду лізти. Працює, як чорний віл. Добре роби - добре й буде.

4.8 Творча робота

-За одним  із поданих прислів'їв  скласти міні –твір ( 5-7 речень)

5. Закріплення знань, умінь та навичок учнів.

5.1 Гра «Магніт». (за варіантами)

    - Які слова «притягуються» до слова «добро»?

    (З поданих слів діти вибирають необхідні і прикріплюють до слова

«добро». )

    Допомога, уважність, ненависть, співчуття, злість, байдужість, піклування, заздрість,  вдячність, милосердя, жадібність, любов, чуйність.)

    - Які слова «притягуються» до слова «праця»?

    (З поданих слів діти вибирають необхідні і прикріплюють до слова«праця»)

 Корисна, радісна, активна, безкорислива, безсмертний, вдячна, продуктивна, важка, виснажлива,  марна, даремна.

5.2 Тести

1. Убогий чоловік з жінкою жили:

а) у великому  містечку;    

б) умаленькій хатинці;

в) колись-то давно, не за нашої пам'яті;

г)на берегу річки.

2. Подружжя  мало:

а) двох синів;

б) сина і доньку;

в) одну доньку;

г)одного сина.

3.Батьки  оддали сина вчитися:

а) у кравці;

б) у малярі;

в) у гончарі;

г) у пекарі.

4.Що промовив батько, присівши на пеньок:

а) ой;

б) ах;

в)ох;

г)еге.

5.  Як звали діда, що раптово з'явився з-під пенька? 

а) Ох!;                                          

б) Ах!;

в) Ух!;

Г) Ой!

6. Ким представився лісовий дід:

а) лісовиком;

б)водяником;

в)гномом;

г)лісовим царем.

 7.Що запропонував Ох батьку?

А Знайти сину гарну роботу в іншому царстві;

Б повернутись додому;

В найняти його сина;

Г одружити хлопця.

8. Скільки разів Ох підпалював парубка:

А) 1;

Б) 2

В)3;

Г)4.

9.Хто допоміг батькові  визволити сина  від Оха:

а) старенька бабуся;

б) мати хлопця;

в) старий дідусь;

г) товариш  хлопця.

10. У кого перекинувся Ох, щоб обдурити батька? 

а) удівчину;                                      

б) у пана;

в) у діда;                                      

г) у цигана.

11. Щозробила  царівна   з перснем:

а)віддала  купцю;

б) подарувала батькові;

в)загубила;

г)кинула  на землю.

12  Чим закінчилася казка?

а) Ох зачарував юнака навічно залишатись у подобі тварини;

б) хлопецьутік додому й щасливо почав жити із батьками;

в) парубок навічно залишився у наймитах в Оха;

г) парубок одружився з царівною.

6.Підбиття  підсумків уроку

7.Домашнє завдання

1. Скласти план тексту і підготувати за ним переказ (для сильніших учнів).

2. Навчитись виразно читати за особами уривок казки.

3. Прочитати і дати відповіді на запитання після тексту.


Теги: народні казки, Дробенчук О.В.
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 910/60


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar