Головна » Українська література

Модернізм як мистецьке явище

Модернізм як мистецьке явище

Модернізм — загальна назва літературних напрямів та шкіл XХст., яким притаманні формотворчість, експериментаторство, тяжіння до умовних засобів, антиреалістична спрямованість.

Криза об’єктивізму (релігійного , раціоналістичного). Криза пошуків об’єктивних законів дійсності. Їх зумовили два чинники: Гносеологічний(мала ефективність раціонального пізнання , спростування попередніх уявлень про будову світу) Психологічний( заперечення свободи людини, психологічний дискомфорт, пасивність, фаталізм,) Причини виникнення напряму

Проникнення крізь матеріальну оболонку в духовну; Визнання інтуїтивного поряд з логічним шляхом пізнання. Індивідуалізм, зосередження на «Я» автора, героя, читача. Удосконалення психологізму. Символобачення,ліризм. Серцевинний естетизм. Визначальні риси модернізму

Найбільш цілісна й стійка філософсько-естетична система модернізму. Екзистенційні мотиви проймають весь наш фольклор, творчість Г. Сковороди, Т.Шевченка, В.Винниченка, Т.Осьмачки, В.Барки, В.Шевчука, С.Процюка,О.Забужко, Ю.Андруховича, І.Андрусяка. Екзистенціалізм

Етапи модернізму Декаданс( кін.ХІХст.-поч.ХХст.) Завершив добу класичного реалізму , підготував грунт для модернізму. Власне модернізм(поч.ХХст –до 60 років) Авангардизм. Виник у роки Першої світової війни, продовжує існувати досі.

Основні течії модернізму Неоромантизм. Неокласицизм. Символізм. Імпресіонізм. Експресіонізм. Неореалізм. Футуризм. Сюрреалізм. Соцреалізм. вложенный пункт 3

Неормантизм Основні риси течії: Опанування здобутків філософії волюнтаризму Шопенгауера- Ніцше, фрейдизму. На першому місці- чуттєва сфера людини. Відмова від типізації ,повернення до символізму. Дослідження внутрішнього світу людини. Акцентування на провідній ролі інтелігенції. вложенный пункт 3

Неоромантизм у музичному мистецтві Борис Кудрик (1897-1952) Серед галицьких митцiв, визначних i своєрiдних постатей, значне мiсце належить композитору i музикознавцю, педагогу i диригентовi Борису Кудрику, iм'я якого замовчувалося майже пiвстолiття, а його твори були знищенi. I лише в 1988 роцi з'явилась про нього згадка.

Представники неоромантизму Ольга Кобилянська «Царівна»,«Людина», новели. Іван Франко«Зів’яле листя»,”Мойсей”, “Украдене щастя” Леся Українка «Лісова пісня» О.Олесь, М.Вороний, В.Сосюра, Н.Лівицька-Холодна.

Неокласицизм Основні риси течії Орієнтація на класичну норму(строга досконалість форми, пошук гармонії духу, повагу до вічних цінностей людської душі. Віддалення від скороминущих сторін життя. Творення неомонументального стилю(увага до композиції , до використання художніх засобів)

Символізм Для символістів були характерні: бунт проти надто консервативної та регламентованої суспільної моралі; загострений волюнтаризм; захоплення витонченою поетичною формою і недооцінка змісту; посилена увага до позасвідомого; культ екзотичних і заборонених тем.

Символізм « Найперше — музика у слові», — цей рядок з верленівського «Поетичного мистецтва » стає девізом поетів-символістів. «Музика ідеально виражає символ, — писав А. Бєлий, — ...із символу бризкає музика. Вона проминає свідомість... Символ пробуджує музику душі». Представники симвлоізму: О.Кобилянська “Земля” М.Вороний, О.Олесь С.Черкасенко, П,Карманський

Символізм у образотворчому мистецтві Білим і чорним хотів би я бути: В нічку, щоб ясно світить, В день же стояти, мов велетень скрути,- В кожному серці боліть. Михайло Жук “Біле і чорне”

Імпресіонізм Характерні риси Аідеологічність-максимальне наближення до правди дійсності; Відмова від ідеалізації; Своєрідність хронотипу; Специфіка психологізму (герой – колекціонер вражень); Використання жанру новели; Втрата сюжету як ланцюжка зовнішніх подій.

Імпресіонізм в образотворчому мистецтві Олександр Мурашко «Карусель» «Зима» Гордість українського образотворчого мистецтва, чудовий живописець, вправний портретист. Один з небагатьох українських художників, що зумів органічно поєднати кращі надбання французького імпресіонізму, елементи модерну.

Імпресіонізм в музичному мистецтві Василь Барвінківський « Імпресіоністичні твори: «Жаб’ячий вальс» для фортепіано, солоспів“В лісі ” романс и “Ой люлі, люлі” , “Вечором в хаті”, . сонет “ Благословенна будь» . “Барвінківський прислухався до української музичної творчості, стараючись охопити найбільш суттєві її прояви” Музикознавець В.Витвицький

Експресіонізм Основні риси течії Увага до простих характерів. Прагнення віднайти першопочатки людського зла, відхід від традиційного психологізму. Дослідження сенсу страждання і смерті людини. Оригінальне висвітлення опозиції «потворне-прекрасне». Захоплення ідеєю екології - загального взаємозв’язку усього сущого у світі. вложенный пункт 3

Представники експресіонізму В.Стефаник, Т.Осьмачка М.Куліш , О.Довженко Лесь Курбас .Театр «Березіль» "Геть умовність реальної можливості логіки життя, геть умовність вимог старих понять про стиль! Про себе говорять дух і д умка. Нове відчування. І це єдино істотне". Лесь Курбас

Експресіонізм в образотворчому мистецтві Олекса Новаківський «Гірська ріка» «Рання весна» « «Космач»

Неореалізм Основні риси Поглиблення психологізму. Поєднання пізнавально- аналітичних та естетико-творчих настанов. Перетворення типу на характер. Боротьба двох антитетичних «Я». Показ особливого, виняткового як наближення конкретної реальності до ідеалу, а ідеал - до реальності. Представники:В.Винниченко, В.Підмогильний, Б.Антоненко-Давидович, І.Сенченко.

Футуризм Основні риси Заперечення попередніх суспільно-культурних і естетичних традицій. Агресивний урбанізм. Перенесення уваги з людини на механізми, індустріальне середовище міста. Експериментування з формою. Переплітається підкреслено-волюнтаристичний, ніцшеанський культ надлюдини. Представники: М.Семенко, В.Поліщук, Гео Шкурупій, О.Слісаренко, Ю.Яновський, М.Бажан. вложенный пункт 3

Футуризм в образотворчому мистецтві Василь Єрмилов « Піраміди» «Натюрморт із кактусом і цвяхами» вложенный пункт 3

Сюрреалізм Основоположна настанова сюрреалістів - звільнити мистецтво від знедуховленої дійсності через царину «надреального»і цим оновити як мистецтво, так і саме життя. Представники: Ю,Яновський, В. Барка, Б.Рубчак, Ю.Тарнавський, Е. Андієвська, В.Вовк. Сучасні представники: М.Воробйов, В.Голобородько, В.Кордун. вложенный пункт 3

Сюрреалізм в образотворчому мистецтві Іван Марчук вложенный пункт 3

Соцреалізм У системі соцреалізму реалістична манера-лише засіб матеріалізування не існуючої, а тільки бажаної автором ілюзорної реальності. З падінням комуністичної системи він поступово відійшов у небуття. Представники: І.Микитенко, П.Панч, Ю.Збанацький, І.Ле.

Модернізм в архітектурі України Будинок вдови, яка плаче (Київ) Будинок з химерами (Київ)

Фастівський костьол Прем’єр Палац (м.Київ) Будинок страхової компанії “Дністер” (Львів)

Адміністративна будівля з іллюзіоном Зейлера(Херсон) Полтавський краєзнавчий музей

Використана література: Пахаренко В.Основи теорії літератури:навчально-методичний посібник/В.Пахаренко-К.:Генеза, 2009.-296с. 

Автор: Шабаш Любов Леонідівна, вчитель української мови та літератури , заступник директора з навчально - виховної роботи Павлівської ЗОШ І-ІІІст .Жашківської районної ради Черкаської області


Теги: Шабаш Л.Л., модернізм
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 153/35


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar