Головна » Українська література

Микола Вороний. «Євшан-зілля» - поема про необхідність повернення людині історичної пам'яті, усвідомлення своєї національної приналежності

Мета:

навчальна

формувати   предметні компетентності:

[*]     комунікативно-мовленнєву – удосконалювати вміння грамотно висловлювати свої думки, почуття  щодо певного кола питань, розповідати про враження, спостереження, виразно та вдумливо читати твір (актуальність поеми);

[*]     громадянську - виховання свідомого відповідального громадянина держави, який є соціально активною особистістю з усвідомленою громадянською позицією, почуттями національної свідомості, гідності;

[*]     ціннісно-світоглядну - формувати вміння визначати й аргументувати оцінне ставлення до прочитаного; знаходити в тексті найяскравіші моменти, коментувати їх;

[*]     - піднесення національної та формування соціальної самосвідомості; виховання поваги до народних символів, звичаїв і традицій;

[*]     власне читацьку -  сприяти формуванню вмінь вдумливого, виразного читання та коментування прочитаного,  визначення особливостей літературного твору сприяти розвитку вмінь давати особистісну оцінку прочитаному; добирати цитати з твору на підтвердження власних думок;

[*]     творчо–діяльнісну  - формувати інтерес до розв’язання проблеми творчо; навички образно-асоціативного мислення; розвивати образне  та логічне мислення, спостережливість, пізнавальну активність учнів;

[*]     інтелектуальна - формувати вміння працювати з різноманітною інформацією,  застосовувати здобуті знання в нестандартних ситуаціях;

[*]     особистісну – розвивати вміння виявляти творчу самостійність, організовувати власну діяльність, дотримуватися правил етики, співробітництва;

[*]     – формувати здатність здійснювати самоконтроль і самооцінку власної діяльності;

     розвивальна:   

розвивати ключові компетентності:

[*]     оціальну –  розвивати вміння працювати в групах, спілкуватися, висловлювати власні думки, чітко та послідовно, як усно, так і письмово.
[*]     – удосконалювати  прийоми самостійного здобуття нових знань; активізувати бажання й необхідність працювати в умовах постійного пошуку інформації - розвивати активність пізнавальних процесів у школярів.

[*]     самоосвіти та саморозвитку –  сприяти розвитку навичок самостійно   працювати з різними джерелами інформації; розвивати пошукову діяльність школярів.

[*]     здоров’язберігаючу - формувати й розвивати навички збереження здоров'я.

       виховна:

[*]       пробуджувати в серцях дітей патріотичні почуття:

 виховувати пошану та  любов до рідного народу,  краю; активну громадянську позицію; 
почуття патріотизму та     національної свідомості, інтерес до пізнання історії   свого народу, його    духовно-творчої спадщини.

Очікуванні результати:

        Учні повинні знати:

основні біографічні відомості про М.Вороного, цінність його творчого доробку, найвизначніші твори;
зміст поеми «Євшан-зілля»;
історичну основу(джерела) твору;
основну думку поеми;
рослинні символи України.

Учні повинні вміти:

виразно та вдумливо читати уривки з поеми;
визначати головну думку, своє ставлення до прочитаного, до рідного народу, країни;
зіставляти зміст поеми й літописної легенди про євшан-зілля;
досліджувати проблемні питання, міркувати;
добирати цитати на підтвердження власної думки;
давати власну оцінку діям і вчинкам персонажів;
презентувати результати навчальної діяльності;
формувати власне ставлення до прочитаного;
оцінити власну діяльність.

Учні повинні розуміти:

  місце та роль митця в суспільному житті;
актуальність поеми;
необхідність почуття патріотизму.

Місце уроку в системі уроків цього розділу: 6 клас. Розділ «Крокує осінь золота».

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни та поняття:  літопис, поема.

Міжпредметні зв’язки: історія, біологія.

Наочність та обладнання: записи на дошці, зошити, мультимедійний екран, підручник «Українська література» для 6 класу, презентація,  роботи учнів, мелодії.

Методи, прийоми й форми роботи: індивідуальна та групова форми, робота з текстом, підручником; слово вчителя, евристична бесіда, бліц-опитування, робота з епіграфом; презентація  міні-проектів (творчі роботи, повідомлення дітей).

Технології: проектна, «Мікрофон», «Мозкова атака», кросворд, асоціативний ряд.

Джерело інформації:

Гуйванюк Н.,  Бузинська В.,  Тодорюк С. Українська література: Підручн. для 6 клас. для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. – Львів: Світ, 2006. – С. 77-83.

 

 

ХІД УРОКУ                

                                          Епіграф уроку

                                     Вічні будьте, калина й верба,

    Мальви й ружі як спогад про матір стареньку.

                                                       Дух полину хай пробудить у нашій душі

                                                  Пам'ять про рідну Вітчизну – неньку.

І. Орієнтація, мотивація діяльності.

1) Організаційна частина (Забезпечення емоційної готовності до уроку)

Привітання вчителя (вітається з учнями, перевіряє їх готовність до уроку.)

Звучить фрагмент із пісні «Ти моя, Україно» у виконанні М.Баскова.

    Доброго дня, любі діти! Приємно бачити вас такими красивими, зосередженими, схвильованими.

Наш урок розпочався чарівним співом М.Баскова. Нехай же рядочки цієї пісні будуть своєрідним місточком до вивчення нової теми, подарують  гарний настрій та надихнуть на плідну роботу на уроці.

Сьогодні ми будемо вивчати творчість М. Вороного, його поему «Євшан-зілля». Працювати будемо в групах: «Біографи»;  «Історики»,  «Лінгвісти»;  «Мовознавці».

У ході підготовки до уроку  кожен із вас готував міні-проекти, які були випереджаючим завданням, саме вони й стануть основою нашої роботи на уроці. Як ви із ними впоралися, ми побачимо в процесі роботи.

На сьогоднішньому уроці я бажаю вам хорошого настрою, легкого засвоєння теми, активної праці та гарних оцінок за вашу роботу.

         

ІІ. Цілепокладання.

Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
Мотивація навчальної діяльності.

Сьогоднішній урок почнемо зі слів:

                                                        Вічні будьте, калина й верба,

      Мальви й ружі як спогад про матір стареньку.

                                                        Дух полину хай пробудить у нашій душі

                                                   Пам'ять про рідну Вітчизну – неньку.

-        Що ви відчули, коли почули ці рядочки?

Відкриваємо зошити, записуємо число, класна робота, тему.

Не випадково на початку уроку лунали рядочки  пісні «Ти моя, Україно». Сьогодні ми будемо говорити про те, що людина має завжди пам`ятати, звідки вона пішла в життя, де її коріння й чому не має права бути безбатченком.  

І допоможе  нам у роботі твір М.Вороного «Євшан-зілля».

Як ви вважаєте, що ми будемо робити  на уроці?

 Мета нашого уроку:

ознайомитись із життєвим шляхом М.Вороного;
визначати головну  думку, тему поеми «Євшан-зілля», особливості літературного твору;
добирати цитати на підтвердження власних думок;
визначати власне ставлення до прочитаного, до рідного народу, країни;
виховувати патріотизм.

3. Визначення очікуваних результатів.
   - Діти, а чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?

(Сьогодні на уроці я хочу......)

Учитель

- А я очікую, що ви будете  правильно, точно й красиво висловлювати свої думки, фантазувати, уявляти, злагоджено працювати; сподіваюсь, що після сьогоднішнього уроку ви зможете зрозуміти  значимість цього твору серед літературної  творчості  М.Вороного.

 

ІІІ. Цілереалізація.

1. Актуалізація й корекція опорних знань, навичок, умінь.


Життя кожної людини по-своєму особливе. Воно нагадує сплетіння червоної і чорної нитки – радість переплітається з горем. Що ж особливого було в житті Миколи Вороного? Про це ви дізналися вдома, коли читали матеріал підручника (стор.78), а деякі учні більш детально вивчали біографію поета, саме вони  нам і розкажуть. Слухайте уважно.

( Група «Біографи».)

Життєвий і творчий шлях письменника (коротка розповідь).

Учитель

А зараз ми перевіримо, як ви підготувалися до сьогоднішнього уроку, як уважно слухали «Біографів».

 Бесіда:

-  Що нового, про що не було ще сказано,  ви дізналися під час читання вдома?

Слово вчителя.


Рідна земля додає великої сили та наснаги людині. Особливо це відчуває той, хто опиняється за її межами, під час відрядження, подорожі, й переходить у тяжку тугу, коли довгий час доводиться жити на чужині. Така людина дуже часто сумує, їй властиве почуття ностальгії. А що таке ностальгія?

 

Що для кожної людини є найріднішим? ( Метод «Мікрофон»)
Що в житті будь-яка людина не може вибирати?
А що для вас Батьківщина, які асоціації виникають, коли ви чуєте це слово?

Створення асоціативного ряду до слова «Батьківщина».

 

  Яка країна є для вас Батьківщиною?
Чому так важливо для людини пам’ятати свою Батьківщину, рідний дім, батьків, куди б тебе не закинула доля?

  Сьогодні ми познайомимося з таким твором, де автор показав, як важливо для людини пам’ятати ту рідну землю, звідки ти вийшов у світ.

           

2. Вивчення нового матеріалу, його сприйняття, усвідомлення й осмислення.

Вам удома потрібно було познайомитися із текстом поеми М.Вороного «Євшан-зілля».

Подумки перенесімося в ХІ століття, пригадуючи зміст твору.

Подорож у минуле:

Слово учителя:

Да луче єсть на своєй земли

костю лечи,

иже ли на чюже славну быти

     Такий епіграф бере до своєї поеми Микола Вороний. Дослідити походження епіграфа, зв’язок  зі змістом твору, пояснити ці рядки, повинна була група  істориків.

Група «Історики»

Учитель: А як ви зрозуміли слова юного половця?

Подорож у степи України: (інформація про євшан-зілля)

Що це за зілля таке євшан?

У цьому нам допоможе група «Лінгвістів», прошу вам слово.


Група «Лінгвісти»

 

3. Фізкультпауза.

Психоемоційна релаксація.

    А зараз давайте трохи перепочинемо й на хвилинку перенесемося до літнього степу, напоєного пахощами полину. Заплющіть, будь ласка, очі…

   Застосування навичок і умінь на готовому матеріалі в стандартних умовах.

Робота з текстом поеми.

Учитель: Читаючи твір, вам зустрілися слова, значення яких ми з'ясуємо зараз(словникова робота).

Зацурали - ……….( занедбали)

Гудець - ………….( співак і музикант)

Пустка - …………( порожнеча)

Ясир- …………….( полонені)

Сірома - …………( бідолаха)                         

Блукати манівцями - ………( ходити без дороги)

Бесіда за прочитаним

Аналіз змісту (під час аналізу зачитуються з тексту уривки твору)

Діти, отже, давайте підсумуємо, чому поет звертається до легенди з літопису?

На які частини можна поділити твір?

Як жилося сину половецького хана в князя Володимира?

3.А як жилося батькові? Чому половецький хан вважав себе зрадженим?

 

Послухайте мелодію. Які почуття вона у вас викликала?  Як ви думаєте, яке  далі буде питання?  (Звучить спочатку бурхлива мелодія, а потім ніжна колискова)

4. Яким був спів гудця? Якими словами автор змальовує цей спів?

(зачитати цитати, пояснити)

5.Чому він не пробудив ніяких почуттів? Навіть колискова пісня не зворушила його!

6. Засмутився гудець, опустив голову на груди. Чому?

7. А як зреагував хлопець на євшан-зілля? Які картини постали в його          уяві? Що він відчув? Що зробив? Чому?(зачитайте опис хлопця, його почуттів, передайте словами, в якому душевному стані він був?(цитати з тексту)

Учитель. Висновок: Так, мабуть, є щось більше за слова. Якийсь невидимий зв'язок з землею. Відчуття цього зв’язку повернуло й пам'ять роду.

А в мене для вас є сюрприз, візьміть обережно конверти, які лежать у вас на партах, подивіться, що в них лежить (сюрприз: на столах у конвертах приховане євшан-зілля).

8. Зачитайте останні рядки поеми. До кого із заключним словом звертається автор поеми? А як автор сам ставиться до того, що розповідає?

Назвіть основні образи персонажі у творі.
 Яким постали у вашій уяві образи героїв поеми?

Учитель: А тепер з’ясуємо тему та основну думку твору:

(Тема: розповідь про почуття людини, яка забула свій рідний край, своїх батьків.

Головна думка: у рядках: Краще в ріднім краї милім

Полягти кістьми, сконати,

ніж в землі чужій, ворожій

в славі й шані пробувати!(ст.82)

( записи в зошити)

Учитель: Чи можна  почуту історію якось пов’язати з  сьогоденням? Чи перегукуються давно минулі події, описані в  поемі, з сучасністю? Спробуйте висловити власне  почуття патріотизму.

Практикум з теорії літератури.( Робота з підручником( с. 85)

За жанровою формою твір, який ми з вами вивчали….

А що таке поема? (поема(з грец.- твір, творіння) – це невеликий за обсягом віршований, ліро-епічний твір, у якому зображуються  видатні події минулого й сучасного, уславлюються люди з незвичайною долею, сильним, героїчним характером.

Ознаки поеми:

Час дії нетривалий;
Основних персонажів 2-3.

   2)Запис у зошити.

Самостійна робота: творче застосування знань, навичок і умінь, перевірка результатів роботи.

Учитель: А чи можна закінчити розмову, не звернувши увагу на мову твору? Слово групі «Мовознавців»,  яка досліджувала художні засоби мови, зокрема, якими автор характеризує пісню, рідну землю, стан героїв.


Група  «Мовознавці»  

 

Учитель: Окрім того у творі є крилаті вислови:

-Там, де пустка замість серця, порятунку вже не буде.

 - Краще в ріднім краї милім

Полягти кістьми, сконати,

ніж в землі чужій, ворожій

        в славі й шані пробувати.

Такі висловлювання підкреслюють головну думку твору.

Поясніть, як ви їх розумієте?

(Диференціація)

- А зараз має  слово …,  йому потрібно було вибрати з-поміж запропонованих прислів'їв та приказок, саме про Батьківщину, про любов до неї.

Всюди добре, а вдома найліпше.

За одного вченого дають десять невчених.

У чужій сторонці навіть не звідти сходить сонце.

Пташка красна своїм пір'ям, а людина — своїм знанням.

За рідний край життя віддай.

Мудрим ніхто не вродився, а навчився.

ІV. Рефлексивно-оцінюючий.

Підведення підсумків уроку.

( Усна саморефлексія. Аналіз досягнення цілей.)

Отже,

1)    Чи сподобалася вам  поема М.Вороного «Євшан-зілля»?

2)    Що вас найбільше вразило у змісті поеми? Що запам’яталося?

3)    Який момент у творі здався найбільш напруженим, хвилюючим?

4)    Як ви вважаєте чи є актуальним вивчення цього твору в наш  час?

2. Рефлексія.

1.Технологія «Мікрофон».

Наш урок добігає кінця.

- А тепер узагальнимо вивчений на уроці матеріал. Дайте відповідь на такі питання:

1. Час перевірити, чи здійснилися ваші очікування від сьогоднішнього уроку?

2. Чи задоволені результатами своєї роботи на уроці? (оцінка власної діяльності та взаємооцінка).

3.  Чи досягли ми запланованої мети? (слайд)

4. Над чим примусив вас замислитися наш урок?

3. Інформування про  домашнє завдання.

А що ж нам залишилося?

Правильно,  домашнє завдання, запишемо його в щоденники:

Стор. 84-85 опрацювати, вивчити  терміни;

Достатній рівень  – відповісти письмово на вправи та завдання: І або ІІІ ст. ( на вибір) – стор. 83;

Високий рівень -   написати міні-твір  про любов до рідної землі на тему «Там, де пустка замість серця, порятунку вже не буде!»(стор. 83 пит.6).

За бажанням: створити ілюстрації до твору.

Цінування, оцінювання.

Заключне слово вчителя


Теги: вороний, Гетало С.В.
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 742/34


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar