Головна » Українська література

Михайло Коцюбинський «Дорогою ціною», Райнер Марія Рільке «Пісня про правду», В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»: діалог через століття

Мета уроку: залучати учнів до найвищих досягнень європейської літератури, зокрема української, австрійської, англійської; розвивати уміння і  навички компаративного аналізу прозових і драматичних творів, уміння виразного читання, логічного мислення і уміння аргументувати власні судження, сприяти вихованню національної гордості, патріотизму і поваги до інших культур.

Тип уроку: компаративний аналіз тексту.

Форма уроку: засідання клубу любителів літератури.

Обладнання: художні тексти «Дорогою ціною» М. Коцюбинського, «Пісня про Правду» Р.М. Рільке, «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра, портрети М. Коцюбинського, Р.М. Рільке, В. Шекспіра, пам’ятки – таблиці про особливості компаративного аналізу.

 

Епіграф: І не знецінюйте коштовне,

                  не загубіться у юрбі.

                  Не проміняйте неповторне

                   на сто ерзаців у собі!

                                     Ліна Костенко

 

Хід уроку

Мотивація навчальної діяльності.

Друже любий!

Візьми з собою в непросте життя

Найкращих друзів, що не зрадять.

Я знаю: мрієш про щасливе майбуття.

У ньому друзі ці не стануть у заваді.

Шевченко й Коцюбинський, Рільке і Шекспір,

Іван Франко і Леся Українка, Сосюра і Олійник

Вони з тобою будуть до тих пір,

Допоки треба буде допомога.

Вони мовчатимуть, Чекатимуть терпляче,

 Коли рука торкнеться обкладинки

 Розгорне книгу в перший раз неначе.

І вже не відірветься й на хвилину

Від світла й мудрості Живого Слова!

Учитель.

         Нині у нас незвичайний день. Ми проводимо відкрите засідання клубу літературознавців. Нас цікавитимуть вічні запитання життя і літератури (як мистецтва слова): «Що значить воля?», «Що значить Кохання?». «Що значить Істина?»

         На нашому засіданні працює декілька секцій: історики, екскурсоводи, текстологи, літературні критики.

         Методичний коментар.

         Для підготовки і проведення уроку клас було поділено на секції, в яких учні отримали індивідуальні і загальні завдання.

         1. Історики (історична секція): підібрати матеріал для історичної довідки «Соціально – історичні умови творчості М. Коцюбинського (Україна), Р.М. Рільке (Австрія),

 В. Шекспіра (Англія).

         2. Екскурсоводи: підібрати матеріал для екскурсії у творчу лабораторію письменників М. Коцюбинського, Р. М. Рільке, В. Шекспіра.

         3. Текстологи (секція дослідження художнього тексту): проаналізувати художні тексти повісті «Дорогою ціною» М. Коцюбинського, оповідання «Пісня про правду»

Р.М. Рільке, трагедію «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра і визначити характер людини, що є центром кожного досліджуваного художнього тексту.

         4. Літературні критики: знайти спільне і відмінне у художній канві творів, що досліджувалися.

 

Учитель.

         Прошу звернути увагу, учні,  що діалог  - це специфічний спосіб усвідомлення Всесвіту, мислення, розвитку й реалізації сутності людини, це вимога часу.

         Формування глобальної людської цивілізації, численні міжнаціональні, міжрегіональні конфлікти, потреба пошуку взаєморозуміння, співпраці зумовила саме актуальність такої форми спілкування.

         Діалог носіїв різних культур має відбуватися з позиції особистості, яка намагається не тільки зрозуміти, але й відчути внутрішній стан образів іншої культури, проникнути у світ письменника. За М.М. Бахтіним, «чужа культура лише в очах іншої культури розкриває себе повніше і глибше… За діалогічної зустрічі двох культур  вони не зливаються і не змінюються, кожна зберігає власну єдність і відкриту цілісність, проте вони взаємно збагачуються.

          Для прикладу порівняємо художні тексти «Дорогою ціною» М. Коцюбинського, «Пісня про Правду» Р.М. Рільке, «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра, застосовуючи елементи компаративного аналізу тексту.

 

         ІІ. Засвоєння нового матеріалу.

Знайомство з таблицею компаративного аналізу тексту.

 Компаративний від лат. Comparativus – порівняльний.

(Предметом компаративістики є генетичні, генетико – контактні зв’язки і типологічні збіги  (аналогії) в національних, регіональних і світових літературах. Вивчаються форми зовнішніх і внутрішніх контактів, впливів, між літературної рецепції, посередницької функції художніх перекладів. Більшість вчених поділяє думку, що компаративістика є аспектом літературознавчих студій, а порівняльно – історичне вивчення літературних явищ повинно лежати в основі різноманітних явищ жанрів історико – літературних і літературно – критичних праць. Компаративістика має свою специфіку і методику, видозмінюється залежно від естетичної концепції вченого).

Розглянемо таблицю.

 

Перевірка домашнього завдання.

Виступи завчасно підготовлених представників творчих груп щодо 1 етапу компаративного аналізу (відомості про авторів досліджуваних творів і тенденції суспільно – історичного розвитку країн в час написання досліджуваних творів (вводяться елементи рольової гри).

 

1. Історики (історична секція): підібрати матеріал для історичної довідки «Соціально – історичні умови творчості М. Коцюбинського (Україна), Р.М. Рільке (Австрія),

 В. Шекспіра (Англія). (Додаток 1).

         2. Екскурсоводи: підібрати матеріал для екскурсії у творчу лабораторію письменників М. Коцюбинського, Р. М. Рільке, В. Шекспіра. (Додаток 2).

 

ІІІ. Застосування набутих знань. Навчальна ситуація

 

Робота у трьох творчих групах. Кожна з яких здійснює ІІ етап компаративного аналізу (за таблицею) і порівнює такі твори:

 

         Перша група

          Текстологи (секція дослідження художнього тексту): проаналізувати художні тексти повісті «Дорогою ціною» М. Коцюбинського і оповідання «Пісня про Правду»

Р.М. Рільке та визначити характер людини, що є центром кожного досліджуваного художнього тексту.

         Друга група

         Текстологи (секція дослідження художнього тексту): проаналізувати художні тексти повісті «Дорогою ціною» М. Коцюбинського і  трагедію «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра та визначити характер людини, що є центром кожного досліджуваного художнього тексту.

 

         Третя група

          Літературні критики: знайти спільне і відмінне у художній канві творів, що досліджувалися.

Кожна група під керівництвом учителя порівнює прозові твори, добираючи приклади. Дітям надається можливість радитись одне з одним, відчувати себе дослідниками

Така форма роботи дає змогу проаналізувати велику кількість різнобічних явищ, знайти багато прикладів, опрацювати матеріал великого обсягу.

 

У кінці проводиться фронтальна бесіда. Заслуховуються виступи учнів із кожної групи, матеріал узагальнюється. Систематизується.

 

ІІ етап компаративного аналізу літературних творів

Запитання для порівняльного аналізу образів і сюжетів повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною» і  трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»:

Чому головних героїв творів М. Коцюбинського і В. Шекспіра можна вважати не тільки позитивними персонажами, але й особистостями?
В чому виявляються гуманістичні ідеали М. Коцюбинського і В. Шекспіра, які знайшли відображення у вищеназваних творах?
Які зовнішні обставини заважають щастю закоханих героїв цих творів? Чому ці обставини виходять за межі випадкових явищ і набувають соціального звучання?
В яку історичну епоху відбуваються події, описані М. Коцюбинським і В. Шекспіром?
Як змінюється характер головних героїв під впливом почуття кохання? Які вчинки героїв вказують на  їхню мужність у боротьбі за своє кохання і щастя?
Яка роль випадку в сюжетах творів М. Коцюбинського і В. Шекспіра? Які випадкові обставини складають сюжет цих творів?
Чому людині потрібна воля?

 

Таблиця.

 

ІІ етап компаративного аналізу літературних творів

Запитання для порівняльного аналізу образів і сюжетів повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною» і оповідання «Пісня про Правду»

 

1.Що таке національний колорит?

2.Які символічні та алегоричні образи знаходимо у порівнюваних творах?

3.Яка ідея єднає ці твори?

4. Які кольори і звуки можна спостерігати у порівнюваних творах?

5. Знайдіть описи природи. Доведіть, що описи природи допомагають нам зрозуміти характери героїв. Поясніть їхню композиційну роль.

6.Яким є шлях героїв порівнюваних творів до волі, до правди?

7.Як зображено Україну в порівнюваних творах?

 

ІУ. Узагальнення і систематизація знань.

       Висновки.

 

Порівняльний аналіз М. Коцюбинського «Дорогою ціною» і В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» та М. Коцюбинського «Дорогою ціною» і Е.М. Рільке «Пісня про Правду» дає нам змогу виявити при всіх відмінностях індивідуального стилю спорідненість авторів перш за все на духовному, світоглядному рівні. Порівнювані твори проникнуті життєвою філософією європейських народів, у центрі якої знаходиться вільна індивідуальність з колосальною силою волі і вис око розвинутим почуттям національної честі і особистої гідності, що не дозволяє коритися під ударами долі.

 

Інтерактивна вправа

 

Продовж речення

Воля – це  (життєва необхідність).

Правда – це (чарівний дар людині).

Кохання – це (взаєморозуміння).

Істина – це (розуміння власного «Я»)


Теги: Григоришин Г.І., Коцюбинський
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 402/19


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar