Головна » Українська література

Лірика Т. Г. Шевченка крізь призму кохання

Мета:

навчальна

формувати предметні компетентності:

● комунікативно-мовленнєву – удосконалювати вміння висловлювати власну думку щодо інтимної поезії Т.Г.Шевченка, а також його особистого життя;

● власне читацьку – сприяти розвитку вмінь  давати особистісну оцінку прочитаному на основі читацьких вражень та авторської позиції;

● інтелектуальну - формувати вміння працювати з різноманітною інформацією,  застосовувати здобуті знання в нестандартних ситуаціях; удосконалювати прийоми самостійного здобуття нових знань, активізувати прийоми роботи в умовах пошуку, дослідження;

● ціннісно-світоглядну – формувати вміння й навички, визначати й аргументувати оцінне ставлення до прочитаного; аналізувати та робити висновки; розрізняти інтимну лірику серед інших видів; з’ясовувати різні погляди на одну проблему;

● творчо-діяльнісну – формувати інтерес до розв’язання будь-якої навчальної задачі творчо; формувати асоціативне та логічне мислення,  пізнавальну активність учнів;

● особистісну – формувати вміння виявляти  самостійність щодо аналізу поезії, організовувати власну діяльність, дотримуватися правил етики, співробітництва.

розвивальна:

розвивати ключові компетентності:

● соціальну - сприяти вмінню спілкуватися в парах, розвивати навички висловлювати власні думки, чітко та послідовно;

● інформаційно - пізнавальну – удосконалювати прийоми самостійного здобуття нових знань, активізувати роботу в умовах пошуку, дослідження; розвивати активність пізнавальних процесів учнів;

● самоосвіти та саморозвитку – сприяти розвитку навичок самостійно працювати з різними джерелами інформації;

виховна:

● виховувати усвідомлення того, що любов – найвеличніше із людських почуттів, яке необхідно берегти й цінувати в житті кожній людині.

Цілі уроку:

учні  повинні знати:

факти з особистого життя   Т.Г. Шевченка;
ідейно-художній зміст поезій;
послідовність аналізу ліричного твору.

учні повинні вміти:

виразно читати поезії;
висловлювати судження з приводу почутого й прочитаного;
працювати з літературно-критичними джерелами й монографічними дослідженнями;
 проводити паралелі між почутим, зображеним у творі та реаліями сучасного життя;
презентувати результати навчальної діяльності;
досліджувати проблеми, міркувати.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Методи й форми роботи: розповідь учителя, презентація  випереджувальних завдань-досліджень, бесіда, робота в парах, мозкова атака, дерево рішень, незакінчене речення.

Обладнання: ноутбук, мультимедійний екран, підручники, зошити, портрети

Т.Г. Шевченка та його коханих жінок.

Випереджувальні завдання:

1. Підготуватися до декламування інтимної лірики Т.Шевченка.

2. Опрацювати літературно-критичні джерела  та дослідити особисте життя письменника (робота в парах).

 

 

 

                                 Я розгортаю томик Кобзаря, і мені здається, що я кладу руки

                                                    на трепетне гаряче серце, що так багато пережило.

                                                                                                                       М.Бажан.

                                                      Хід уроку

І. Орієнтація, мотивація діяльності

1. З’ясування емоційного стану школярів

    Спробуйте передати ваш настрій. Визначити його за допомогою 2-3 прикметників.

2.Слово вчителя.

    Розмова наша сьогодні піде про почуття, про яке здебільшого мовчать, а коли   говорять, - то напівголосно. На світі не знайдеться людини, яка б не була байдужою до нього,  не пережила його солодких і гірких мук.

Любов … Кохання... Такі хвилюючі слова. Скільки навівають вони думок, переживань. Що ж означає любити? У вас усе попереду, і кожен знайде відповідь на це питання у своєму серці. А сьогодні ми звернемося до поезій Шевченка, які являють собою «тихе зітхання», «незагоєні рани», «невтишні жалі», завмерле в серці кохання».

ІІ. Цілепокладання.

1. Повідомлення теми  уроку, мети, цілей уроку.

Слово вчителя.

Про кохання  Тараса Шевченка написано чимало, але, певна річ, далеко не все сказано. Автор шукав у коханні жіночий ідеал, прагнучи виходу з самотності особистої та суспільної. Отже, тема нашого уроку «Лірика Шевченка крізь призму кохання».

2. Визначення очікуваних результатів.

   Діти, а чому ви повинні навчитися? Сформулювати мету сьогоднішнього уроку зможе кожен із вас. Учні повинні закінчити речення  « На сьогоднішньому

уроці я…»

3.Технологія «Озвучення очікуваних результатів».

 

4. План уроку.

1. Світлий ангел дитинства.

2. Написані пером печалі та смутку поезії автора (1843 рік).

3. Гостра душевна драма (1860 рік).

4. Біль і розчарування останніх років життя.

5. Мотивація навчальної діяльності  

Епіграфом  нашого уроку є слова  Миколи Бажана: «Я розгортаю томик Кобзаря, і мені здається, що я кладу руки  на трепетне гаряче серце, що так багато пережило»

 Яка головна думка вислову?

Що так хвилює серце поета?

ІІІ. Цілереалізація.

1.Актуалізація й корекція опорних знань.

Слово вчителя.

Діти, ми з вами познайомились із творчістю Кобзаря.

 Які ви знаєте жанри лірики?

 Міні-дослідження.

Громадянська лірика                            Інтимна лірика

«Заповіт»                                                  «Ликері»

Поховайте та вставайте,                          Моя ти любо, усміхнись

Кайдани порвіте                                       І вольную святую душу,

І вражою злою кров’ю                             І руку вольную, мій друже,

Волю окропіте.                                         Подай мені…

Як можна відрізнити інтимну лірику від громадянської?

Які асоціації у вас виникають із автором?

А з «поняттям» особистість поета?

2.Сприйняття й первинне усвідомлення навчального матеріалу, осмислення зв’язків і співвідношень в об’єктах вивчення.

 

 

Слово вчителя.

   Так, дійсно Тарас Шевченко ще й тонкий лірик. Вічна тема кохання знайшла яскраве втілення в  його поезії та житті автора. Отже, протягом уроку ми будемо працювати над проблемним питанням:

Проблемне питання

Чи був Шевченко щасливою людиною?

Презентація домашнього завдання-дослідження.

Робота в парах.

Слово вчителя.

Далека і гірка була Тарасова любов,

Одвічні протилежності в житті,

Кружила заметіль навколо доль,

Заплуталось кохання в крижаній імлі,

Але серед снігів, снігів, снігів…

Ішла у мрії ти, зоря весни…

Повідомлення учениці про перше кохання Т.Г.Шевченка. Світлий ангел дитинства.  

Виразне читання поезії учнем напам'ять «Ми вкупочці колись росли…»

Бесіда з учнями.

Який настрій у вас викликає поезія?

Про що розповідає нам автор?

Яка тема поезії?

Які автор вживає художні засоби?

Діти, ваша думка стосовно кохання? Яке його визначення?

Повідомлення учениці про написані пером печалі та смутку поезії автора 1843 року.

Інсценізація зустрічі  Ганни Закревської та  Тараса Шевченка.

Виразне читання  напам'ять поезії «Якби зустрілися ми знову…»

Бесіда з учнями.

Чому,  читаючи поезію, Г.Закревська й Т.Шевченко стоять далеко один від одного?

Що стає на перешкоді щастя?

Які почуття переповнюють ліричного героя?

Які художні засоби використовує автор, щоб передати почуття героїв?

Слово вчителя. А ми йдемо далі шляхами долі Кобзаря. Вона  готувала йому нову зустріч із жінкою.

Повідомлення учениці про зустріч із Варварою Репніною. Гостра душевна драма (1860 рік).

Виразне читання напам'ять учнем поезії «Тризна».

Бесіда з учнями.

Що вразило вас у вірші?

Чи кохала Варвара його по-справжньому?

Чия провина в цьому нещасливому коханні?

Якби на шляху вашого кохання стояли батьки, щоб ви зробили?

Слово вчителя.

   О, як він хотів раю! До останньої миті свого непростого життя шукав той рай і хотів, але… Рай так йому й не трапився.

Повідомлення учениці про біль і розчарування останніх років його життя.

Виразне читання поезії «Л»

 

Бесіда з учнями.

Який настрій ліричного героя?

Чому в заголовку зазначено лише одну літеру л?

Які художні засоби використовує поет, щоб передати страждання героя?

У житті часто буває, що велике кохання, змінюється гіркотою розчарування. Що робити, якщо зустрілися зі зрадою?

3. Релаксація

4. Узагальнення й систематизація знань. Застосування їх у різних ситуаціях, наближених до життєвих

1.Мозкова   атака

Прослухавши поезію Т.Г Шевченка, сформулюйте риси  ідеалу кохання для поета?

Які  провідні мотиви та джерела інтимної лірики Т.Шевченка ви знаєте?

Діти, а який ваш ідеал кохання?

2. Повідомлення домашнього завдання.

А) Написати  твір-мініатюру на  тему:

 «Т.Шевченко – поет-лірик».

«Трагедія закоханого серця в поезії Т.Г.Шевченка»

Б) Знайдіть зразок інтимної лірики в поемі «Гайдамаки». Аналіз уривку поезії.

ІV. Рефлексивно-оцінюючий.

1.Підведення підсумків уроку.

Метод «Дерево рішень»

Повернення до проблемного питання    

Чи був Шевченко щасливою людиною?

2.Рефлексія.

  Діти, щоб дізнатися чи досягли ми мети уроку, давайте використаємо технологію «Незакінчене речення».

Технологія«Незакінчене речення».

Завдяки уроку дізнались про…

На цьому уроці навчилися…

Найбільший  успіх - це…

Найбільші труднощі  відчули…

На наступних заняттях  хочу…

Настрій на уроці був..

3. Цінування. Оцінювання.

Заключне слово вчителя.

    Кохання може подарувати велике щастя! Але воно може бути й осміяним і відкинутим, і тоді стане важким, болючим. Слід мати сили, щоб його подолати, бо життя неодмінно компенсує страждання. А ще треба берегти свої почуття та чужі, щоб не зламати чиюсь долю.

Тож  нехай доля буде прихильною до вас і подарує кожному найвищу оцінку життя – вірне та щасливе кохання. Бережіть і цінуйте це найвеличніше людське почуття.


Теги: Шевченко, Тімченко О.І.
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 303/56


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar