Головна » Українська література

Леся Українка „Давня казка”

Мета: підготування учнів до поглибленого сприйняття твору як ліро-епічної   поеми;  поглибити знання учнів про поему; допомогти учням з'ясувати та засвоїти зміст поеми Лесі Українки; розвивати в учнів навички роботи з художнім текстом, уміння виразно читати та аналізувати  ліро-епічний твір, висловлювати власні думки щодо прочитаного; формувати в дітей високі моральні якості - гуманізм,щирість,ненависть до зла, грубості, несправедливості.

Обладнання:текст поеми,ілюстрації до неї,таблиця "Поема як ліро-епічний жанр".

   ________________________Хід  уроку____________________________

 I. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми й мети уроку. 

II. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

             1. Слово вчителя.

             Леся Українка протягом свого творчого життя крім багатьох віршів,драматичних творів, оповідань,статей написала й 9 ліро-епічних поем:"Русалка", "Самсон", "Місячна легенда", "Давня казка", "Роберт Брюс, король шотландський", "Одно слово", "Се ви питаєте за них...", "Віла-посес-тра", "Ізольда Білоручка".

              Майже всі вони пройняті ідеями визвольної боротьби проти соціального і національного гніту. Сюжети для більшості поем поетеса брала або з усної народної творчості, або з історичного минулого різних народів, або з біблійних легенд. Але на основі цих сюжетів Леся Українка порушувала проблеми, які й нині хвилюють людство.

              Однією з найкращих поем поетеси є "Давня казка",яка дула вперше опублікована  у львівському журналі "Життя і слово"(1896), а пізніше в другій збірці віршів Лесі Українки "Думи і мрії". У ній порушено питання про роль поета і поезії у суспільному житті. Зі сторінок твору постає образ вільнолюбного співця, який своїм словом здатен підняти дух людей для визвольної боротьби.

            2. Відомості з теорії літератури.

             Поема - віршований ліро-епічний твір, у якому розвинутий сюжет поєднаний з ліричними відступами. Це може бути віршована повість або оповідання, з напруженим  динамічним розвитком події, характери розкриваються досить повно,широта охоплення життєвих явищ - від однієї до великої кількості подій.

            Ліро-епічний жанр

          - Наявність розгорнутого сюжету;

          - використання ліричних та епічних засобів у відтворенні дійсності;

          - розкриття внутрішнього стану героїв;

           - паралельно з образами, які входять в розвиток сюжету, є образ ліричного героя,не згадуючи про події його життя; вчинки героя.

             3. Виразне читання поеми Лесі Українки "Давня казка".

             4. Словникова робота.

                  Обмін враженнями щодо прочитаного.

              5. Евристична бесіда.

           - Що найбільше вразило в поемі?

           - Чому твір названий"Давня казка"? Яке значення тут має слово "казка" - фантастичний твір чи казання,розповідь,легенда?

            - Яка роль портрета в поемі?

            - Який конфлікт покладено в основу твору? Як згруповано персонажів?

            - Яку ж оцінку дає поетеса зображеним в поемі явищам, образам?

            - Який художній засіб, прийом найпомітніший у поемі?

            - Який епізод найбільше вас вразив? Чому?

               6. Аналіз поеми

          1. Визнач елементи сюжету поеми( робота в зошитах).

           Експозиція:________________________________________________________________

           Зав'язка:___________________________________________________________________

           Розвиток дії:________________________________________________________________

           Кульмінація:________________________________________________________________

           Розв'язка:__________________________________________________________________

           2. Мовно-виражальні засоби:

             1)поетичний синтаксис:

                                  - антитеза____________________________

                                  -  інверсія____________________________

                                  -  фразеологізми_______________________;

          2) лексика твору:

                                  -  загальновживані слова________________

                                  -  архаїзми____________________________

                                  -   фольклор____________________________;

            3) тропи:

                                   - епітети______________________________

                                    - метафори____________________________

                                    -  порівняння___________________________;

             4) особливості вірша:

                                      в його строфах заримована лише половина рядків.

                                     Н - д:   На обличчі у поета

                                                  Не цвіла урода гожа,

                                                  Хоч не був він теж поганий,-

                                                  От собі  -  людина Божа!..

Такі вірші називаються напівбілими або римованими віршами з холостими рядками.

 Чотиристопний хорей,яким написано"Давню казку",з одного боку, сприяє стрімкому розгортанню сюжету, з другого - наближає вірш до розмовної мови,казки,передає ритм часу,протягом якого наростає конфлікт між групами людей.

                7.  Літературна гра "Чи уважний ти читач?"

         ( Проводиться у формі літературного диктанту із взаємооцінюванням )

У тексті поеми "Давня казка"знайти слова, які показують:

1) як розуміє щастя людини поет, а як лицар;

2) хто врятував військо від ганьби і загибелі,як саме;

3) як висловлена думка про нескореність народу,натхненного поетовою піснею;

4) хто називав поета отаманом;

5) як помстився Бертольдо поетові;

6) яка роль поетової пісні в житті суспільства.

III. Закріплення вивченого.

1. Створення висловлювань за ілюстраціями "Давньої казки" художників С.Караффи-Корбут,  В.Касіяна, В.Панфілова ( альбом "Леся Українка").

 2. Інтерактивна вправа "Мікрофон".

  -  Продовжіть речення.

"Щодо проблеми вдячності, піднятій у творчості Лесі Українки, я думаю..."

IV. Домашнє завдання.

1. Вивчити напам'ять уривок з поеми (за вибором учителя).

2. Складіть план порівняльної характеристики Поета і Бертольдо (письмово).


Теги: Данілевська С.П., Леся Українка
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 926/49


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar