Головна » Українська література

Іван Котляревський „Енеїда”. Історія створення. Національний колорит. Зображення життя усіх верств суспільства в „Енеїді”

Мета:   розкрити історію написання поеми  І.Котляревського «Енеїда», її ідейно-тематичну спрямованість; охарактеризувати героїв твору, що уособлюють самодержавство, панів, чиновників, духовенство, дати поняття про травестію, бурлеск, пародію; розвивати креативність, логічне мислення, вміння учнів аналізувати прочитане, розмірковувати над змістом твору, характеризувати його героїв, виділяти головне, суттєве, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; виховувати високі патріотичні почуття, інтерес до історичного минулого рідного краю, родинних звичаїв і обрядів, прищеплювати любов до рідної мови.

Тип уроку:     засвоєння знань і формування вмінь

Обладнання: портрет І. Котляревського,  ілюстрації  до поеми, ІКТ

 

ХІД УРОКУ

 

І. Організаційний момент («Посмішка»).

(Доброго дня, шановні. За допомогою посмішки давайте привітаємо наших гостей, один одного та розпочнемо урок).

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Слово учителя. Веселим та відчайдушним, як Еней, благородним і чесним, як Петро, добрим і мудрим пророком запам’ятався українцям І. П. Котляревський. Його люблять і шанують до сьогодні. Заслуги першого бояна нової української літератури оспівані поетами.

Перед вами 30 кружечків з літерами. Починаючи з виділеного кружечка «Бу»  і пропускаючи щоразу однакову кількість кружечків, за ходом годинникової стрілки ви прочитаєте рядки з вірша « На вічну пам'ять Котляревському». Хто їх написав?

(Спочатку треба читати на більшому колі, пропускаючи щоразу по три кружечки, а потім на меншому.)

Відповідь:

Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди;

Поки сонце з неба сяє,

Тебе не забудуть! (Т. Шевченко). (Слайд)

 

Чи справдилися слова Кобзаря? (Великий Кобзар напророкував йому безсмертя, бо за ним пішла ціла плеяда письменників, які писали українською мовою. Завдяки «Енеїді» та «Наталці – Полтавці» Котляревський популярний і в наш час).

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

       В епоху Відродження, коли з’явилося багато бурлескно-травестійних переробок найвидатніших творів часів середньовіччя,  найбільшою увагою користувалася «Енеїда» Вергілія (славнозвісний римський поет). Кілька переробок її здійснено письменниками різних країн. Навчаючись у семінарії,

І. Котляревський, можливо, замислив і свою переробку. Що із цього вийшло, ми дізнаємося зараз на уроці. Тож починаємо гортати сторінки «Енеїди», у якій, на думку І. Франка, «стільки сердечного тепла, тонкого гумору і живих барв своєї батьківщини».

ІІІ. Оголошення теми, мети, епіграфу уроку  (слайди).

«Енеїда» - знаменита пародія.

Т. Шевченко

 

                                                                                       Будеш, батьку, панувати,

                                                                       Поки живуть люди;

                                                                            Поки сонце з неба сяє,

                                                                         Тебе не забудуть!

                                                                                                                     Т. Шевченко 

ІV. Слово вчителя.                                        

       «…Поема Котляревського – самобутній і глибоко національний твір, де стародавніх троянців і латинян переодягнено в жупани й кобеняки українського козацтва ХVІІІ ст., в каптани й мундири тодішнього чиновництва, у підрясники й ряси «халтурного роду»,..де широко пензлем змальовано побут тогочасного панства, що замінило собою Вергілієвих олімпійців», - писав М. Рильський.

Ця поема настільки колоритна, що її люблять читати і в наші дні.

 В чому секрет популярності твору? На це запитання ми спробуємо дати відповідь наприкінці уроку.

Над «Енеїдою» письменник працював майже упродовж усього свідомого життя: з перервами близько 30 років. А краще про історію створення поеми нехай вам розповість сам митець.

V. Рольова гра. «Підготовлений учень розповідає про історію створення «Енеїди»).

Доброго дня. Хочу сказати, що усе своє свідоме життя я вірив у ідеали справедливості, рівності, добра. Тому і прагнув у питаннях моралі заперечувати зло, викриваючи суспільні пороки.  Ще в семінарії я детально вивчав твори, римського поета Вергілія, знав про бурлескно – травестійні пародіювання «Енеїди», тому поставив перед собою завдання – переосмислити проблематику римського оригіналу, наблизити твір до української дійсності, надати йому народно – національного колориту. Саме тому за основу і взяв реальне життя, побут і звичаї українців.

Дивно, але перші три частини вийшли друком  без мого відома. У цей час я перебував на військовій службі. Залюбки перечитував перші частини «Енеїди» своїм знайомим. Усі були у захваті, дехто переписував. Напевне, один із таких списків потрапив до багатого конотопського поміщика Максима Парпури, який видав їх за свій кошт. А його приятель Йосип Каменецький, що був на той час редактором, уклав невеличкий російсько – український словничок до твору. Так у 1798 році у Петербурзі побачили світ перші три частини «Енеїди». А в повному обсязі поема вийшла друком у Харкові лише у 1842 році.

Хоч козацтво я і зобразив під масками троянців, але ні грецькі імена героїв, ні те, що Січ названа Троєю, хай не введе вас в оману – усе зрозуміло, про що і про кого йдеться:

Еней був парубок моторний

І хлопець хоть куди козак…

VІ. У запису звучить уривок з поеми «Енеїда».

(Супроводжується  слайдами  ).

Еней та козаки змушені були покинути рідну землю (стрілки на карті вказують шлях.) Витримав не одне випробування, аж доки досягли мети.

                                                                                                                             

VІІ. Робота над текстом.

 «Енеїда» Вергілія, з якою ви знайомилися на уроці світової літератури,  розповідає у піднесеному та урочистому тоні про доблесть і мужність Енея, прославляє завойовницьку політику Риму. Що спільного й відмінного з цим твором має «Енеїда» Котляревського»?

( Спільне: основа сюжету – канва, імена героїв. Відмінне: показано реальні мандри запорозьких козаків після зруйнування Запорізької Січі. Автор змальовує життя українського суспільства кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. Висміює українське панство, їх паразитичне життя).

 - Кого нагадують вам Еней і троянці, боги, земні герої - царі? ( В образах Енея і троянців Котляревський змальовує українських козаків – запорожців з їх хоробрістю, завзяттям, веселими звичаями. Боги – феодально – поміщицька верхівка з усіма її негативними рисами – хабарництво, інтриганство, зневажливе ставлення до простих людей. Царі – поміщики – феодали, їх взаємини і побут).

- Посилаючись на текст, спробуємо підтвердити наші здогади.(Учні наводять приклади з тексту, де автор прозоро натякає на тогочасні « порядки» - супроводжується слайдами).

За допомогою гронування давайте запишемо негативні явища тогочасного суспільства, що так влучно висміяв І. Котляревський.

 

Теорія літератури (слайди).

Тарас Шевченко називав «Енеїду» «знаменитою пародією».

- Ви, напевне, неодноразово чули слово пародія? Що воно означає? Чи точно підмітив  Т. Шевченко, що «Енеїда» - це знаменита пародія?

За жанром  «Енеїда» - травестійно – бурлескна епічна поема. Давайте з’ясуємо, що означають ці поняття і чому жанр твору Котляревського визначають саме так?

З поняттями поема, епічний твір, бурлеск ви вже знайомі. Хто нам нагадає, що вони означають. Давайте з’ясуємо, що значить травестійна. (Слайд)

- Доведіть, посилаючись на текст, що поема бурлескно – травестійна? (Наводять приклади з тексту).

 

Якщо Еней і троянці нагадують українських козаків, то які історичні паралелі напрошуються? (Після зруйнування  Запорізької Січі козаки заснували Задунайську)

Такий літературний прийом називається алюзією. (Слайд)

Отже, «Енеїда» - це твір про Україну, українців, українську історію. Досить національний колорит у змалюванні Енея і троянців влучно підкреслює О.Білецький: «…Це ті самі люди, сильні, відважні, невтомні в походах, яким не потрібне багатство, а потрібна перш за все воля, свобода, без якої і життя для них немає… Вони умруть, але не стануть рабами».

- Що мав на увазі Білецький, коли говорив, що «потрібна перш за все воля»?

     Найважливішою рисою епохи Котляревського було кріпацтво, але в поемі не дано розгорнутих картин кріпосницької дійсності, тільки в окремих місцях автор виступає проти неподобства цієї системи. Найгостріший, хоч і непрямий виступ знаходимо в описі пекла: Панів за те там мордували / І жарили зо всіх боків, / Що людям льготи не давали / І ставили їх за скотів.

Чому Еней потрапив у пекло?

Яким був його шлях прослідкуйте за допомогою ілюстрацій (Демонструю розгортку з ілюстраціями та зачитую уривки з поеми).

Доведіть, що пекло зображено таким, яким його уявляв народ.
З якою метою автор так докладно зображує пекло?

   «Енеїду» називають енциклопедією українського життя ХVІІІ століття. Легко і невимушено вплів митець  у сюжет поеми аспекти народного буття. Подивимося, як дослідила це питання…(Учнівська презентація).

 

VІІІ. Підсумок уроку. 

У чому ж секрет популярності твору?                                                                                           

(Після відповідей учнів створюємо сенкан до слова ЕНЕЇДА. (Слайд)

Які проблеми розкриває автор на сторінках «Енеїди» (Зачитую уривки з поеми, що допоможуть учням визначити проблеми)  - Слайд.

 

ІХ.  Домашнє завдання (на слайді).

            Підготуватися до характеристики образів. Опрацювати с.114 – 128.

            Додаткові завдання:

Значення поеми І. Котляревського «Енеїда».

     2.  Написати твір «Духовна велич українця  в «Енеїді» І. Котляревського». 

              

Х.   Висловлювання про І. Котляревського та безсмертну поему.  - Слайд.


Теги: Бобровицька І.М., Котляревський
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 945/56


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar