Головна » Українська література

Історична правда про Марусю Чурай

Мета:

·        розкрити історичну правду про Марусю Чурай за однойменним романом Л.Костенко та дослідити художні особливості роману у віршах,

·        активізувати пізнавально-дослідницьку діяльність учнів,

·        розвивати громадянську самосвідомість одинадцятикласників та формування здатності до групової та колективної праці.

Завдання уроку:

Освітні

·        формувати основні групи компетентностей: комунікативну, соціальну, творчу;

·        охарактеризувати образи головних героїв: Марусі Чурай, Гриця Бобренка, мандрівного дяка;

·        створити умови для комунікативного спрямування навчання;

·        залучити учнів до активної мовленнєвої діяльності шляхом використання інтерактивних технологій;

Розвивальні

·        формувати практично необхідні знання, уміння, навички, раціональні прийоми мислення й діяльності ( аналіз, синтез, перенос знань, використання знань інших дисциплін та власного життєвого досвіду)

·        розвивати вміння лаконічно та послідовно висловлювати власну думку;

·        стимулювати нові морально – цінносні зміни у розвитку одинадцятикласників;

Виховні

·        формувати життєво необхідні якості, а саме: відповідальність, самостійність, колективізм, патріотизм;

·        розвивати та вдосконалювати навички переконання співрозмовника, висловлювання думок і надання аргументів;

·        виховувати толерантне ставлення до співрозмовника.

 

Тип: урок-дослідження

 

Обладнання: портрети козаків-героїв, ілюстрації до роману «Маруся Чурай», картки для роботи в парах, таблиці для порівняльної характеристики персонажів роману, аудіо записи пісень на слова Марусі Чурай.

 

Хід уроку

I.                  Організаційний момент. (1хв)

1.     Привітання.

2.     Формування робочого настрою.

·       З яким настроєм ви прийшли сьогодні на урок?

·       Перевірте, щоб на парті у вас лежали текст твору «Маруся Чурай», зошити, щоденник, ручка.

ІІ Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми і мети уроку.(2хв.)

Вступне слово вчителя

Людина – унікальна, неповторна особистість, здатна переживати, вболівати, любити і ненавидіти. Суспільство, у якому ми живемо, повинно цінувати кожну людину. Цей принцип закладено в основу такого поняття, як гідність. Література – велике мистецтво, яке завдяки художнім властивостям слова зображує гідних людей, справжніх патріотів. Література відтворює дух часу, передає весь колорит епохи, відтворює події, які мали місце в історії, змалювати людей, які цю історії творили.

 

 

Епіграф (на дошці, на окремому аркуші)

Ця дівчина не просто так, Маруся,

Це - голос наш. Це - пісня. Це — душа.

- Чи знайомі вам ці рядки?

-          Сьогодні на уроці ми розглянемо історичну основу написання Ліною Костенко роману у віршах «Маруся Чурай» це наша тема. Мета нашого уроку дослідити, чому Маруся Чурай стала головним героєм роману. Які моральні якості характеру Марусі були вищими, ніж у Грицька. Чому образ Марусі за інтелектуальністю перевищив образ мандрівного дяка. Визначимо роль митця в суспільстві. Запишіть тему та епіграф до уроку.

 

IIІ. Актуалізація опорних знань.

1)    «Хвилина теорії». Продовжить речення:

- Ліна Костенко є представником (шістдесятників).

- З-під пера поетеси народився твір «Маруся Чурай на початку ( 80-х років).

- Жанр твору «Маруся Чурай» (історичний роман у віршах).

- Роман «Маруся Чурай» названий літературними критиками (енциклопедією середини 17 століття).

1)Пазл(4хв.)

Вам треба скласти пазл, підібравши відповідність між початками речень та їх логічним закінченням так, щоб у нас вийшло слово «Проща»

 

-         Про що вам говорить це слово?

-         Саме цей розділ стане основою для нашої роботи на уроці.

 

2)Альтернатива. (2хв)

(Учні висловлюють свої думки до поставленого питання. Один учень узагальнює висловлене і дає відповідь на поставлене питання)

·        Чому Ліна Костенко обрала своєю героїнею Марусю, а не когось з героїв національно-визвольної війни 1648-1654 рр?

( - Ліна Костенко – поетеса шістдесятниця, якій були близькі теми національно-патріотичного характеру. Як письменниця епохи відродження національного самопізнання, їй була близька тема ролі митця і народу, повернення до історичного минулого українського народу. Легенди про Марусю Чурай жили в УНТ, їх розглядали письменники, драматурги в різні історичні часи. Ліні Костенко хотіла описати історію жінки-митця, бо вона теж жінка-митець, хотіла привернути увагу читачів через особисту трагедію жінки до трагедії України)

- Хто зможе узагальнити вислухані версії і зробити короткий висновок?

(Ліна Костенко обрала головною героїнею Марусю Чурай щоб показати становлення жінки-митця, яка, переживши особисту трагедію вболіває та переживає за долю України під час національно-визвольної війни 1648-1654рр.)

3)Висновок до етапу актуалізації.

Художній образ, створений автором, розглядається через поєднання авторського художнього вимислу та історичної правди. Твір називається «Маруся Чурай», отже головний герой роману – дівчина Маруся та історія її життя. Але сюжет твору розгортається на тлі широкомасштабних історичних подій. Отже ми маємо з’ясувати, навіщо автор наводить факти з історії України і хто ж є справжнім героєм роману «Маруся Чурай».

 

IV. Вивчення нового матеріалу.

1)    Робота в парах над розкриттям образів.(30хв)

-         Відомо, що главі «Проща» авторка відвела найбільшу частину в романі для передачі найтрагічніших подій. Ви дома розглядали уривки з цієї глави, зараз наше завдання визначити з цього уривку, які художні засоби використала Л.Костенко для розкриття образу Марусі та образу України в главі «Проща» і занести тези до таблиці.

(всі учні письмово заповню графи таблиці, перший усно коментує відповіді з питань картки, другий перевіряє після всіх виступів зміст записів );

 

(після заповнення карток обрані учні зачитують тези до образу Марусі, до образу України).

-         Як змінились погляди Марусі на власну трагедію після «Прощі»? Яка цитата підтверджує її погляди?

-         Якою постає Україна в очах Марусі?

Проблема історичної і художньої правди в змалюванні трагедії України.

 

Зразки карток, які отримали одинадцятикласники для роботи вдома.

1.     Картка: опрацюйте уривок із розділу «Проща» від слів «Бо тут чим далі о ночівлю важче» і до «його спалили в мідному бику» Виділіть лексичні одиниці, що підкреслюють трагічне обличчя того часу. З якою метою авторка накопичує їх? Поясніть значення метафори:

А у долині річки Солониці

Слізьми покути висох солончак.

Визначте мету, з якою Ліна Костенко використала в одному фрагменті події з різних історичних епох? Знайдіть у тексті й зачитайте вислів, котрий містить узагальнений погляд поетеси на українську історію.

2.     Картка: опрацюйте уривок із розділу «Проща» від слів «Тримав усе оружною рікою» і до слів «Накрило місто чорне вороння». Дайте історичну характеристику діяльності Яреми Вишневецького? Навіщо цього героя використовує Л.Костенко?

Схарактеризуйте настрій Марусі Чурай та мандрівного дяка в момент споглядання руїн. Зачитайте рядки, які підтверджують ваші висновки. Яку функцію в тексті виконує «душа Раїни», образ вороння?

Як ви розумієте слова: «І, як пола подертої сутани, накрило місто чорне вороння»?

Чому назва міста Лубни асоціюється для Чураївни з «вічним присмаком крові» на губах?

3.     Картка: опрацюйте уривок із розділу «Проща» від слів «Зайшли в село. І моторошно, й дивно» і до «Господа є… Господаря нема». Виділіть художні деталі спустошення села. Які емоції викликає в Марусі Чурай споглядання села? Доведіть свої висновки текстуально. Поясніть значення метафоричного порівняння:

Мов колодки, поцюкані в дровітні,

Гіркі обличчя в борознах думок.

Зробіть висновок про становище народу під час війни проти польських поневолювачів.

4.     Картка: опрацюйте уривок із розділу «Проща» від слів «Тут од Лубен до самої Волині» і до «бо все ж Панфил, Григорій та Семен». Знайдіть у фрагменті динамічні та статичні образи. Визначте їхнє смислове навантаження. Які зорові картини у вас викликає вислів «козацьких тіл кривавий живопліт»? Доведіть, що він є частиною характеристики Яреми Вишневецького. Яким чином Л.Костенко показує величезний розмах лиха?

5.     Картка: опрацюйте уривок із розділу «Проща» від слів «Уранці вийшли. Тиша серпанкова» і до «Сидить і жде наступних лихоліть». Яку функцію виконує опис природи в змалюванні національної катастрофи України? Зачитайте рядки, де виражене ставлення Марусі Чурай до Яреми Вишневецького. Як оцінює його поведінку Маруся? Знайдіть у тексті місця, де погляд Марусі Чурай спрямований в майбутнє України. Що бачить там героїня?

2)    Робота в групах (18хв)

Проблема нерівності душ ще одна проблема роману Ліни Костенко. Наше завдання визначити, у чому визначається нерівність душ Марусі та двох чоловіків, з якими звела її доля.

Зараз ми розділимось на дві групи, І група буде досліджувати моральні якості Марусі як жінки, а ІІ – як патріотки своєї Батьківщини.

(робота груп проходить під пісні Марусі Чурай)

Завдання для 1 групи (за всю групу відповідає один учень, він оцінить діяльність всіх членів групи)

Проблема нерівності душ Проблемні питання:

Чому проста селянська дівчина Маруся моральними якостями була вища ніж козак Грицько Бобренко?

Завдання для 2 групи. Навіщо Л.Костенко вводить в роман образ мандрівного дяка, і яку ідею несе собою цей персонаж? ( За всю групу відповідає один учень).

 

Питання для всіх учнів: Який образ Гриця чи мандрівного дяка є важливішим, щоб визначити основну ідею твору?

 

5) «Коло думок» - Маруся – жінка і Маруся – патріотка України (підібрати цитати до характеристики Марусі і розмістити їх навколо портрету Марусі Чурай таким чином, щоб цитати до образу героїні як жінки розміщувались зверху, я як патріотки - знизу ). (6хв)

- Отже Маруся – справжня жінка і справжня патріотка України, про це говорять рядки роману (зачитуються рядки роману, які характеризують патріотизм Марусі)

6) «Мікрофон» (надається можливість кожному учневі висловити думку)(6хв)

·        Якби Маруся Чурай сказала, що вона - щаслива людина, чи
погодилися б ви з нею?

Як ви вважаєте чи існувала Маруся насправді, чи це лише художній персонаж?
Яку основну проблему ставить Л.Костенко перед читачем, змальовуючи образ Марусі Чурай?

6) Висновок учителя до етапу уроку

- Чільне місце у творі займає інша "вічна" проблема літератури — проб лема митця і народу, митця і суспільства. Головна героїня роману Маруся Чурай цілком справедливо показана Ліною Костенко як геніально обдарований митець, як один із творців українських пісень, що здобули всесвітню славу нашому народу. В часи, коли жила Маруся Чурай, українська писемна література через певні причини була ще слабо розвинута. Проте народ мав своїх митців, які були його голосом, його душею. Маруся Чурай — одна з них. За Ліною Костенко, вона мала своє розуміння завдань власної творчості, її суспільного значення. Як митець, як людина незвичайна, виняткова, вона відчувала і глибоко переживала різне ставлення до себе з боку сучасників — від щирого захоплення і любові до повного нерозуміння і навіть агресивності до себе як до людини, що є "не такою, як усі."

В розмові я, сказала б, та не дуже, А в пісні можу виспівати все,— зізнається Маруся.

 

V Підсумок уроку.(6хв)

Заключне слово учителя

На основі спостереження, детального аналізу основної глави «Проща» роману у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай» можна впевнено констатувати, що цей твір, створений на національному ґрунті, продовжує фольклорні й літературні традиції, у ньому письменниці пощастило скласти неповторну, глибоку, психологічну, героїчну й романтично наснажену пісню про історію легендарної поетеси й піснярки Марусі Чурай, реально відтворити події в Україні середини XVII століття, змалювати низку яскравих образів лицарів-звитяжників, які боролися за її національне визволення.

Заземлюючись у рідний ґрунт, використовуючи історичний досвід рідного народу, письменниця проводить ідею невмирущості духовних цінностей народу, що надає її поетичним творам досить актуального звучання сьогодні, в час національного й культурного відродження України.

2.     Оцінювання

Протягом уроку учні проводять самооцінку за роботу над кожним етапом уроку. Вчитель таку таблицю заповнює сам, оцінюючи кожного учня

 

-         Який настрій у вас на кінець уроку?

VІ Домашнє завдання

Виписати з роману 5—6 афористичних висловлювань.

Напишіть міні-твір за темою «Роль митця в суспільстві» використовуючи знайдені афоризми.


Теги: Маруся Чурай, Долока Т.І.
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 670/53


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar