Головна » Українська література

Чарівний світ дитинства у кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна»

Мета. Простежити процес становлення особистості письменника, розкрити оригінальність дитячого світобачення і сприйняття світу, дати характеристику образам твору, з'ясувати проблеми твору і їх вирішення автором, розвивати вміння аналізувати твір, виховувати повагу до людей праці, здатність бачити красу у всьому, що нас оточує.

 Цілі уроку

Учні  знатимуть:

- зміст кіноповісті;

- джерела формування особистості письменника;

 - проблематику твору.

Учні  вмітимуть:

 - висловлювати враження від прочитаного;

 - виділяти ідею та проблеми, порушені у творі;

 - характеризувати образи та особливості мови кіноповісті;

- систематизовувати свої думки у вигляді таблиці, схеми, плану, сенкану, малюнка або в інший спосіб.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Епіграф. «Істинне те, що прекрасне»(О.Довженко).

Обладнання: портрет О.Довженка, фломастери, маркери, умовна кіноплівка (довгий суцільний папір з вирізаними дірочками), мультимедійний проектор, магнітофон.

Оформлення дошки: зліва - портрет О.Довженка, справа - епіграф, нижче - на всю дошку причеплена умовна кіноплівка.

 

                                          Хід уроку

I. Мотиваційний етап

1. Перевірка домашнього завдання.

Перегляд комп'ютерних презентацій творчості О.Довженка, коментар учнів.

2.Повідомлення теми та епіграфу уроку.

3. З'ясування емоційного стану учнів.

  Сьогодні чудовий день, а з яким настроєм ви прийшли на урок? Намалюйте символом, кольором, асоціацією.

  Відкиньте всі свої тривоги, бо на сьогоднішньому уроці ми потрапимо у чарівний, казковий, світлий світ дитинства письменника.

У кожного справжнього майстра є один чи кілька найдорожчих йому творів. Це те, чого митець не міг не сказати людству. Це його болі, найпотаємніші думки, виношені і пережиті, пропущені через серце. Саме таким твором для О.Довженка стала «Зачарована Десна». Пам'ятаєте вислів «Генії починаються змалку...» Геній Довженка теж почався змалку.

 

ІІ. Цілевизначення та планування діяльності.

Учитель ознайомлює учнів із цілями уроку, діти доповнюють їх власними.

 

ІIІ. Опрацювання навчального матеріалу

- Чим привабила вас «Зачарована Десна»? ( Метод «Мікрофон»)

- Що, на вашу думку, викликало у письменника потребу звернутись до теми дитинства? Чи не стала ця кіноповість втечею від проблем сучасності?

( «Усвідомити свою природу на ранній досвітній зорі коло самих її первісних джерел»,тобто з'ясувати витоки національної духовності; робота дала змогу письменнику спочити душею від тяжких ідеологічних перипетій, у яких він опинився у 1942 році. Завжди залишається актуальною точка зору на світ дитинства як на ключ до усвідомлення себе особистістю.)

- Хто головний герой кіноповісті? Які два плани розкриваються у характеристиці головного героя?

(У творі є два обличчя авторського «я»: малий Сашко як носій спогадів і зрілий письменник, який ніби пропускає ті спогади через свій життєвий досвід, страждання, синтезуючи, збираючи їх у художні образи, філософськи осмислює пережите.)

 

 Робота у групах

-А зараз ви будете працювати у групах, і в процесі роботи ми створимо свій словесно-документальний фільм. Ось у нас є плівка, але поки що вона чиста, у ході уроку ми її заповнимо. Кадрами нашого фільму будуть матеріали, які ви створите у процесі роботи у групах.

Завдання для І групи. Які ключові уривки з кіноповісті слід озвучити, щоб світ дитинства Довженка постав у всій красі і повноті?

Завдання для II групи. Скласти цитатний проект характеристики образів (або в інший спосіб) батьків Сашка так, щоб наймісткіше передати їх колорит.

Завдання для III групи. Створити цитатний проект (або в інший спосіб) характеристики образів баби Марусини і дідів Семена і Тараса так, щоб наймісткіше передати їх колорит.

Завдання для IV групи. Окресліть основні проблеми твору та викристалізуйте ідею.

Завдання для V групи. Дослідіть особливості мови кіноповісті й подайте цитатну опору на розсуд однокласників.

 

Додаткові питання для І групи:

- Як у дитячій свідомості відбиваються поняття святості і гріха?

- Яким було розуміння життя і смерті дитиною?

- Чи усвідомлювала дитина себе представником роду, нації?

- Чому Десна не стала ворогом для Сашка під час повені? Як гармоніює природа і дитина?

- З’ясуйте ставлення Сашка до тварин.

- Який же хлопчик Сашко? Які риси характеру йому притаманні?

-З маленького допитливого хлопчика Сашка виріс митець Довженко. Назвіть фактори, які впливали на формування особистості Сашка?

-А які фактори впливали на формування вас як особистостей?

 

Додаткові запитання для II групи

- Які риси своїх батьків возвеличив 0,Довженко?

- Про яку темноту говорить письменник, характеризуючи матір та батька?

- Довженко пише, що життя його рідних було нещасливе. Чому?

 

Додаткові за питання для III групи

- Що взяв від дідів Сашко?

- Чи можна стверджувати, що Сашко любив діда Семена і ненавидів бабу Марусину?

 

Презентація роботи груп. Представник кожної групи вивішує на умовну плівку напрацювання своєї групи, робить усний коментар. Перед виступом представників груп, які характеризують образи твору, вчитель вивішує на плівку малюнки батька, матері, дідів та баби Марусини, які учні підготували заздалегідь.

 

 Наступний кадр нашого фільму буде лірично-філософським.

Заздалегідь підготовлені учні читають напам'ять під музику Чайковського «Пори року» філософські уривки з кіноповісті.

І.Від слів «Я син свого часу...» до кінця абзацу.

2.Від слів «Ніколи не треба забувати про своє призначення...» до кінця абзацу.

З.Від слів «Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно...» до кінця твору.

Питання по закінченню слухання:

-Інтерпретуйте думки 0,Довженка, висловлені ним у філософських відступах.

- Як ви розумієте вислів «бачити зорі у буденних калюжах на життєвих шляхах»?

- Яка роль письменника творця у суспільстві за філософськими відступами?

(«Митець між правдою і красою повинен вибирати красу. І коли ми не збагнемо краси, то ніколи не зрозуміємо правди ні в минулому, ні в сучасному, ні в майбутньому. Краса нас всьому учить».)

- Чим була Десна для малого Сашка й митця Довженка? У творі описано багато нещасть: повінь, смерть дітей, тяжка праця, неписьменність людей, яка так гнітила батька, то чому Десна -  зачарована?

 

VІ.Рефлексивно-оцінювальний етап.

- Створюючи цей фільм, над чим ви задумались?

- Що вам видалось найважливішим?

- Чи справились ми з визначеними на початку уроку цілями?

- Чия відповідь вам видалась найкраща? Кадр фільму якої групи вдався найкраще?

- Які невдачі нашого уроку?

- Можливо, у когось є запитання, які залишились без відповіді?

 

 Домашнє завдання: прочитати кіноповість О.Довженка «Україна в огні»; на вибір: написати міні-твір «Роль ліричних відступів у кіноповісті «Зачарована Десна» або виписати цитати до характеристики другорядних персонажів кіноповісті «Зачарована Десна».


Теги: Єремейчук Н.М., Довженко
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 1024/75


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar