Головна » Геометрія

Розв’язування задач. Узагальнення теми "Подібність трикутників"

Мета: узагальнити, систематизувати знання учнів про зміст та схе­ми застосування означення та ознак подібності трикутників. Відпрацю­вати навички застосування набутих знань. Провести діагностику рів­ня засвоєння учнями навчального матеріалу з теми «Подібність три­кутників».

Тип уроку: комбінований.

Наочність та обладнання: конспект «Подібність трикутників».

Хід уроку

I. Організаційний етап

 

II. Перевірка домашнього завдання

Перевірка домашнього завдання проводиться за допомогою карток, 1 картка на дві парти до карток додаються нарізані трикутники. Необхідно  правильно скласти подібні  трикутники, положивши зверху на картці подібні. Після перевірки запропонувати  перевернути картки і прочитати девіз сьогоднішнього уроку: Те,що не може геометрія, не можемо й ми.

 

Трикутники до таблиці для нарізки

 

III. Формулювання мети і завдань уроку

Вчителю слід наголосити на тому, що на практиці під час розв'язування задач, які передбачають застосування ознак подібності трикутників, вибір певної ознаки слід робити самому учневі, виходячи з умови задачі та своїх знань. Тому для успішного розв'язування задач на подібність трикутників учням, крім сталих знань змісту окремих оз­нак подібності трикутників та наслідків із них, слід оволодіти вміння­ми вибирати ознаку чи наслідок відповідно до умови задачі.

Отже, мета уроку — закріплення та систематизація знань учнів про ознаки подібності трикутників та відпрацювання навичок їх вико­ристання під час розв'язування задач на подібність трикутників.

 

IV. Актуалізація та систематизація опорних знань

Усвідомлення, повторення та систематизація знань учнів про зміст означення та ознак подібності трикутників можна провести в такій формі: до уваги учнів пропонується рис, за яким вони — до кожного з рисунків скласти відповідне твердження (означення чи якусь із ознак подібності трикутників

 

V. Відпрацювання навичок

Застосування знань у нестандартних ситуаціях

У трикутник ABC вписано ромб AKLM (рис 7) Знайдіть периметр ромба, якщо ВК = 4 см,    МС = 9 см.
Діагоналі трапеції точкою перетину діляться у відношенні 3: 7. Знайдіть основи трапеції, якщо її середня ліня дорівнює 10см

 

VI. Діагностика знань та вмінь

Учням пропонується з вчителем  розв'язати завдання як на знання і розуміння ознак подібності трикутників, так і на застосування цих знань у комплексі із набутими раніше знаннями

Задачі виводяться на екран.

Знайдіть на рис  8 подібні трикутники і доведіть їхню подібність.

 

За даними рис 9 доведіть, що ΔАВС ~ ΔMBN.
Знайдіть на рис 10 подібні трикутники і доведіть їхню подібність.

 

Точка перетину діагоналей трапеції ділить одну з них на відрізки завдовжки 5 см і 9 см Знайдіть основи трапеції, якщо їх сума дорів­нює   70 см.

VII. Підсумки уроку

По закінченні виконання  завдань проводиться  математичний диктант.

Чи подібні два рівносторонні трикутники?

1.Чи можна вважати подібними два прямокутні рівнобедрені трикутники?

Трикутники АВС і KML подібні. Кут А дорівнює 40°. Чому дорівнює кут К?

2.Чи подібні трикутники, якщо їх сторони мають довжини 2см, 4см, 3см і  10см, 15см, 20см?

Чи подібні два прямокутні трикутники, якщо один із них має гострий кут 30°, а другий-60°?

3.У подібних трикутників АВС і А1В1С1 АВ=6см, ВС=8см, А1В1=12см. Чому дорівнює В1С1?

У рівнобедрених трикутників кути при основі рівні. Чи подібні ці трикутники?

4.Чи подібні трикутники зі сторонами 2см, 6см, 7см і 3 см,  9 см, 14 см?

М, N, K –середини сторін трикутника АВС. Чи подібні трикутники АВС і MNK?

5.У подібних трикутників АВС і LMN, <А=37°, <М=44°. Знайти кут С.

Сторони трикутника 3см, 5см і 7 см. Знайти сторони подібного йому трикутника, периметр якого 75 см.

6.Сторони даного трикутника 8см, 6см і 5см. Менша сторона другого трикутника, подібного даному дорівнює 2,5см. Знайти дві інші сторони цього трикутника.

Після диктанту учні обмінюються зошитами і проводять самоперевірку.

VIII. Домашнє завдання Задачі за готовими малюнками ст. 98, А(3,4),В(2,3).

Повторити зміст: означення, ознаки подібності трикутників та опорні факти для доведення подібності трикутників; зміст поняття перпендикуляра до прямої; означення та властивості прямокутного трикутника.


Теги: Бойко А.М., Трикутник
Навчальний предмет: Геометрія
Переглядів/завантажень: 429/43


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar