Головна » Алгебра

Звичайні дроби. Додавання й віднімання звичайних дробів

     Мета: узагальнити та систематизувати  знання учнів з теми  „Звичайні дроби. Додавання і віднімання звичайних дробів”. Підготувати учнів до тематичної контрольної роботи. Створити умови для успішної  продуктивної праці всіх учнів класу. Розвивати логічне мислення, навички самостійної  розумової діяльності, співпраці, швидкої лічби, міжпредметні  зв’язки, навички самоконтролю. Виховувати культуру усного мовлення, культуру спілкування у малих навчальних групах,  вміння швидко і правильно  приймати відповідальні рішення.

     Тип уроку. Урок узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок учнів.

     Форма проведення: урок-подолання математичних перешкод.

     Обладнання: кросворд „Звичайні дроби”, картки  самооцінки членів груп,  мікрофон, картки із завданнями, математичний вірш.

Девіз:

     Сім разів подумай, один раз розв’яжи.

Епіграф:

     Упевненість – наймогутніша творча сила.

                                                        М.Горький

Хід уроку

 До уроку створюються 4 гетерогенні групи по 4 учня, визначаються консультанти груп, роздаються картки самооцінки.

І. Організаційний момент. ( 1 хв. )

       Учитель.  Всі на місці, всі здорові? (учні відповідають: «так»)

                      Навчальні групи до роботи готові? (учні: так)

       Запишіть у зошити дату, «Класна робота».

                                                            (Учні записують у зошити.)

ІІ.  Мотивація навчальної діяльності.( 3 хв. )

     Учитель. Сьогодні ми проводимо узагальнюючий урок з теми „ Звичайні   дроби.    Додавання і віднімання звичайних дробів”.

     Це урок незвичайний – урок подолання математичних перешкод.

     Моя мета – до контрольної роботи вас підготувати,

     Ваша – всі перешкоди подолати.

    Для того, щоб він був ефективним, ми поставимо собі такі завдання: узагальнити і систематизувати всі ваші знання з даної теми і уміння розв’язувати вправи різних типів.  Працювати будемо у групах  під девізом

 „ Сім разів подумай, один раз розв’яжи ”. Бали, набрані кожним членом групи,  виставляються ним  у картку самооцінки. А епіграфом до нашого уроку будуть слова М. Горького «Упевненість – наймогутніша творча сила».

Запишіть тему уроку у зошити. А перед тим як ми розпочнемо долати перешкоди я хочу запитати вас:

     «Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?». (Технологія «Мікрофон», відповідає по одному  члену від  групи.)

ІІІ. Узагальнення та систематизація знань учнів з теми „Звичайні дроби.  Додавання і віднімання звичайних дробів ”.( 38 хв. )

   Учитель. То ж налаштуйтесь на навчання,

                   щоб справдилися всі ваші сподівання!

(3 б.) Перша перешкода.

Розгадування кросворда „ Звичайний дріб ”.

  Учитель.  Перша перешкода – теоретична.

                   Якщо теорію всю знаєш –

                    Кросворд цей вмить ти розгадаєш.

Знання теоретичного матеріалу з теми ми перевіримо у процесі розгадування кросворда, який знаходиться перед вами на дошці. Питання задаються по черзі кожній групі. Кожен раз відповідає інший член групи. Консультанти відповідають на питання в тому випадку, якщо жоден учень з групи не назвав правильну відповідь. Максимальна кількість балів – 3.

       (Учитель називає запитання кросворда і вписує відповіді у кросворд на дошці. Після кожної відповіді вчитель пропонує членам групи, учень якої відповідав на питання, поставити бали до своєї картки самооцінки: 1 бал за правильну відповідь. 1 бал ставлять і ті учні групи, які не відповідали але знали відповідь на питання.)

     По горизонталі. 1.Як називається ділення чисельника і знаменника дробу на їх спільний дільник? (Скорочення.) 3. Як називається дріб у якого чисельник і знаменник взаємно прості числа? (Нескоротний.) 5. Звичайний дріб – це... (Частка.) 7. Як називається властивість дробу, коли чисельник і знаменник множимо на одне й те саме число? (Основна.) 8. Що потрібно зробити з чисельником і знаменником  неправильного дробу, щоб виділити цілу частину? (Поділити.) 10. Як називається число, записане над рискою дробу? (Чисельник.)

     По вертикалі. 2. Як називається дріб, у якого чисельник більший від знаменника? ( Неправильний.) 4. Як називається число, записане під рискою дробу? ( Знаменник.) 6. Як називається чисельник і знаменник дробу? (Члени.) 9. Як називається дріб, у якого чисельник менший від знаменника? (Правильний.) 11. Як називається знаменник, до якого зводяться дроби при додаванні або відніманні? (Спільний.) 12. Як називається  лінія, що розділяє чисельник і знаменник? (Риска.)  

 

     Учитель. Першу перешкоду подолали. Підсумуйте бали у картках самооцінки. Кожна група відповідала на запитання 3 рази, тому загальна кількість балів у кожного члена групи повинна бути не більше 3.

2. (1 б.) Друга перешкода.

             Учитель. Другу перешкоду природа створила,

                              Запис дробів вода змила.

                              Відновити вам під силу.

Відновити запис:

   (кожна група одержує картку із записом)

 

Відповіді:

 

Учитель. (Перевіряє роботи груп.) За це завдання 1 бал одержують учні, які знали як потрібно виконати і брали участь у розв’язанні, 0,5 бала – учні, які помилялися в ході розв’язання, 0 балів – учні, які зовсім не знали як потрібно розв’язати і їм пояснював консультант. Поставте бали в картки самооцінки.

3. (2 б.) Третя перешкода.

             Учитель. Третя перешкода – спортивна пригода.

                              У математичній естафеті візьміть участь.

                              Швидкість та уміння покаже кожен учень.  

Математична естафета.

    Беруть участь всі члени груп. Шикуються у два ряди по 8 учнів так, щоб поряд не були два члени однієї групи.(1ряд починає учень з 1-ої  групи, а 2ряд – учень з 4-ої групи.) На дошці відкриваються написані  завдання. Учасники по черзі записують поряд відповіді.

                        Завдання І ряду                                         Завдання ІІ ряду

1). Який з поданих нижче дробів

                        правильний?                                                    дорівнює 1?

а).        б).       в).       г). ?      

  Відповіді.                          (в.)                                                       (б.)                                                        

2).У вигляді якого мішаного числа можна записати дріб  

                             ?                                                               ?

Відповіді.                        (г.)                                                           (в.)

3). Яке з чисел    

                      найменше?                                                      більше 1 і менше 2?

Відповіді.               (г.)                                                                     (д.)

4). Який знак треба поставити замість зірочки у записі 

                         1,25 * ?                                                                      * 2,25?                                                                                                                                     

    Відповіді.        (<).                                                                              (>).

5).Який вигляд матиме дріб 

                   після скорочення?                                         після скорочення?

     Відповіді.       ( .)                                                                                ( .)

6). Розв’яжіть рівняння

                                                                                                 

Розв’язання.

                                                                                               

7). При якому значенні  х  рівність 

                      правильна?                                             правильна? 

 

  Відповіді.    (Х =18.)                                                                     (Х=7.)

8). Який найменший спільний знаменник мають дроби 

                      ?                                                                             ?

Відповіді.      (72.)                                                                                  (96.)

   Учитель. Перевіримо, як ви справилися із завданнями математичної естафети. (Кожна група аналізує роботу своїх членів). Поставте бали в картки самооцінки. Учень, який правильно справився із завданням ставить в картку самооцінки 2 бала, решта – 1 бал).

4. (3 б.) Четверта перешкода. (Завдання 4 – 11 виконують всі групи).

Учитель. Четверту перешкоду подолайте:

                  Всі дроби на їм рівні поміняйте.

                  Той, хто знає правила –

                  Скорочує правильно.

   За кожний правильно скорочений дріб одержуєте 1 бал. Загальна кількість балів – 3.

Скоротіть дроби (всі групи):

                          

  Учитель. (Перевіряє роботи груп.) Поставте бали до карток самооцінки.

5. (2 б.)П’ята перешкода.

              Учитель. Зведення до спільного знаменника пригадай,

                              Дроби швидко порівняй.

                              П’яту перешкоду подолай.

 Порівняйте дроби   

Розв’язання.

 

Учитель. Поставте бали до карток самооцінки. Максимальна кількість балів – 2.

6. (1 б.) Шоста перешкода.

               Учитель. Шоста перешкода.

                                Числа десяткові перед вами.

                                Перетворіть їх у дроби звичайні.

 Запишіть у вигляді звичайного дробу число а) 0,4; б) 2,5.

Розв’язання.

Учитель. Поставте бали до карток самооцінки. Максимальна кількість балів – 1 бал.

7. (3 б.) Сьома перешкода.

               Учитель. Сьома перешкода.

                               Додавати й віднімати дроби вміємо,

                               То ж покажемо себе в ділі.

 Обчисліть

Розв’язання.

Учитель. Поставте бали до карток самооцінки. Максимальна кількість балів – 3.

8. (3 б.) Восьма перешкода.

             Учитель. Восьма перешкода.

                              Невідомий  х у вас,

                              Розв’яжіть рівняння враз.

 Розв’яжіть рівняння  а).      б).    

Розв’язання.          

    

Відповіді.

Учитель. Поставте бали до карток самооцінки. 1-ше рівняння – 1 бал, 2-ге –2 бала.

9. (4 б.) Дев’ята перешкода.

               Учитель. Дев’ята перешкода.

                               А до всього на додачу

                               Ми розв’яжемо задачі.  

а). Маса порожньої банки кг, а наповненої медом - кг. Скільки кілограмів меду міститься в банці? 

Розв’язання.

    

Відповідь.

б). Даринка в перший день прочитала  книжки, а в другий день -  на   менше. Яку частину книжки вона прочитала за другий день? Чи встигла вона за два дні прочитати всю книжку?

Розв’язання.

1).  частини книжки прочитала Даринка за другий день.

2).  частини книжки прочитала Даринка за два дні.

Відповідь. не встигла.

Учитель. Прокоментуйте розв’язання другої задачі. Поставте бали до карток самооцінки. Перша задача – 1 бал, друга – 3 бала.

     (Завдання 3 – 10 взято з підручника с.73 – 75.)

10. (1б.) Десята перешкода.

     Учитель. „Не можна бути математиком, не будучи водночас і поетом у душі.” (К. Вейєрштрасс.)

  Перед вами математичний вірш, в якому не вистачає кількох дробів. Замість зірочок вставте необхідні дроби. Варіантів відповідей може бути безліч.

                             Відповідь.                  (   )

Учитель. Поставте до карток самооцінки 1 бал за це завдання. Я пропоную вам виразно прочитати мій варіант вірша який ви бачите на дошці. 1-ий рядок читає І група, 2-ий – ІІ, а 3-ій – разом ІІІ і IV групи. Дотримуйтесь культури мовлення.

 11. (1 б.) Одинадцята перешкода.                                                 

Учитель. Одинадцята перешкода – піснею насолода. Немає такого вірша, який не можливо заспівати. А тепер заспівайте свої вірші! (Кожна група співає на свій мотив, за словами свого вірша.) Поставте до карток самооцінки 1 бал за це завдання.

ІV. Підсумок уроку. (3 хв.)

      Учитель. Підсумуйте бали в своїх картках самооцінки. Максимальна кількість балів – 24. Ділимо на 2 і визначаємо оцінку кожного учасника групи.(Учитель з учнями  називають оцінки за урок.)

Перевірка очікуваних результатів:

Якщо ви були впевненими протягом уроку, то підніміть праву руку.
Якщо ви працювали творчо, то підніміть ліву руку.
Якщо ви вважаєте, що підготувалися до контрольної роботи, сплесніть у долоні.
Якщо вам було цікаво долати перешкоди, сплесніть ще раз.
Якщо ви щиро раді за свої успіхи та успіхи товаришів, покладіть руку на серце.
Якщо хочете йти разом до вершини знань, візьміть один одного за руки і підніміть їх угору.
Якщо вам було приємно співпрацювати у групі, посміхніться один одному і скажіть: «Дякую за співпрацю!».

               А я скажу вам: «Дякую за плідну співпрацю!». Урок закінчено.

Картка самооцінки

Прізвище та ім’я учня.

1  перешкода –                                            2  перешкода –   

3  перешкода –                                             4  перешкода –   

5  перешкода –                                             6  перешкода –   

7  перешкода –                                             8  перешкода –   

9  перешкода –                                            10 перешкода –   

11 перешкода –   

 Загальна кількість балів –  _______                Оцінка ______

 

Література

Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика. Підручник для 6 класу. – Київ: Ґенеза, 2006.
Про математику і математиків / Упор. А.С. Зоря, С.М. Кіро. – К.: Рад., шк., 1981.


Теги: Труш Г.А., дроби
Навчальний предмет: Алгебра
Переглядів/завантажень: 745/72


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar