Головна » Алгебра

Розв’язування раціональних рівнянь. Урок з алгебри для 8 класу

Мета: удосконалити вміння розв’язувати раціональні рівняння; розвиток уваги і вміння чітко та математично грамотно висловлювати власну думку.

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь

Обладнання та наочність: картки для усного рахунку,

правила проведення інтерактивної технології “Акваріум”, “Доповни речення”

 Хід уроку
І. Організація уроку. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Корекційна вправа (розвиток уваги)


Розв’язати рівняння усно:

 

Учні самостійно розв’язують раціональні рівняння. Знаходять відповіді на картці зворотного зв’язку, з’єднують точки з відповідями і отримують характерний малюнок. Учитель відразу фіксує їхні помилки.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

На дошці записано розв’язання домашнього завдання. Учні перевіряють правильність виконання один в одного. Учитель відповідає на запитання, що виникли під час перевірки.

ІV. Актуалізація опорних знань

Інтерактивна технологія “Доповни речення”

Рівнянням називається рівність, яка містить... (змінну).
Коренем рівняння називається значення змінної, при якому рівняння перетворюється у ...(правильну рівність).
Розв’язати рівняння – означає знайти всі його корені або довести,...(що їх немає).
Рівняння, які мають одні й ті самі корені, називаються ...(рівносильними).
Рівняння, ...(які не мають коренів), також вважають рівносильними.
Якщо в рівнянні перенести доданок з однієї частини в другу,...(змінивши його знак), то дістанемо рівняння, рівносильне даному.
Якщо обидві частини рівняння помножити або ...(поділити) на одне й те саме відмінне від нуля число, то дістанемо рівняння, рівносильне даному.
Значення змінних, при яких вираз має зміст, називають...(допустимими) значеннями змінних.


Знайдіть ОДЗ виразів:

Дріб дорівнює нулю, якщо його чисельник...(дорівнює) нулю, а знаменник...(не дорівнює) нулю

V. Удосконалення знань і вмінь


Виконання усних вправ


1. Укажіть спільний знаменник і додатковий множник до кожного з дробів:

2. Виконайте дії:

 

Інтерактивна технологія “Акваріум”

Учні об’єднуються у три групи. У кожній групі є учні різного рівня навчальних досягнень. Кожна з груп отримує завдання розібрати по підручнику один із методів розв’язування дробових раціональних рівнянь. Одна з груп сідає у центрі класу й починає обговорення запропонованого вчителем завдання вголос. Інші учні спостерігають за дискусією. Через 5хвилин один з учнів, який сидить у центрі, записує розв’язання на дошці, інші записують у зошитах. Учні класу, які спостерігали за роботою групи, оцінюють та аналізують пошукові дії учнів. Далі місце в “акваріумі” займає інша група.

Завдання для груп
І група

[Вертикальный свиток: 1). за допомогою тотожних перетворень звести рівняння до виду а/b=0 2). прирівняти чисельник а до нуля і розв’язати утворене ціле рівняння. 3). виключити з його коренів ті, при яких знаменник дробу b дорівнює нулю.]


Розв’язати рівняння: (використання умови рівності дробу нулю)

 

ІІ група

Розв’язати рівняння: (використання основної властивості пропорції)

[Вертикальный свиток: 1). за допомогою тотожних перетворень звести рівняння до виду а/b=c/d; 2). використовуючи основну властивість пропорції, дістати ціле рівняння ad=bc та розв’язати його. 3). виключити з його коренів ті, при яких знаменники дробів b або d дорівнюють нулю.]

 

ІІІ. група

Розв’язати рівняння: (метод множення обох частин рівняння на спільний знаменник)

 

[Вертикальный свиток: 1). розкласти на множники знаменники дробів, якщо це можливо; 2). знайти найменший спільнийзнаменник дробів, що входять у рівняння; 3). помножити обидві частини рівняння на цей спільний знаменник; 4). розв’язати утворене ціле рівняння; 3). виключити з його коренів ті, при яких спільний знаменник дробів перетворюється на нуль.] 

 

Учитель оцінює навчальні досягнення окремих учнів.


3. Додаткові завдання:


VІ. Підбиття підсумків уроку

Обговорення методів розв’язування дробово - раціональних рівнянь за заданими алгоритмами.

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати §8. Вправа 221(1). Розв’язати рівняння, використовуючи основну властивість пропорції:

Вправа 228(1) Розв’язати рівняння:


Теги: Василик А.І., раціональні рівняння
Навчальний предмет: Алгебра
Переглядів/завантажень: 677/55


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar