Головна » Алгебра

Розробка уроку «Вірогідність випадкової події» з математики в 6-му класі

Мата: навчити учнів визначати вірогідність випадкової події. Сприяти розвитку розумової активності учнів, навичок колективної і індивідуальної роботи. Розвинути логічне мислення учнів, культуру математичного мовлення. Закріпити у свідомості дітей зв'язок математики з навколишньою дійсністю; сприяти вихованню інтересу до отриманих знань, словесного викладу думки.

Компетентності: інформаційна, соціальна, комунікативна.
Тип уроку : пояснення нового матеріалу.

Форми організації учбової діяльності: фронтальна, індивідуальна.


Хід уроку

 

І.Організаційний момент

Вступне слово вчителя, вітання учнів, націлювання їх на плідну, активну діяльність в процесі навчання.

Упродовж декількох уроків ми з Вами вивчали тему “Відношення і пропорції. Випадкові події”. Познайомилися з новими математичними термінами і визначеннями: пропорція, відношення, вірогідність, випадкові події, неможливі події, достовірні та рівноімовірні події. Навчилися словесно визначати ту чи  іншу подію. Перш ніж перейти до нової теми, давайте повторимо з Вами раніше вивчене.

 

1.1.Усне опитування учнів:

- Що називається відношенням двох чисел?
- Що показує відношення?
- Сформулювати основну властивість відношень.
- Як замінити відношення десяткових дробів відношенням натуральних чисел?
- Як замінити відношення звичайних дробів відношенням натуральних чисел?
- Що вивчає новий розділ математики "Теорія вірогідності"?
- Яку подію називають випадковою?
- Навести приклади випадкових подій.
- Яку подію називають достовірною?
- Навести приклади достовірних подій.
- Яку подію називають неможливою?
- Навести приклади неможливих подій.

 

1.2.Перевірка домашнього завдання (№635, 637, 619).


1.3.Самооцінювання домашнього завдання (учні виставляють самі собі оцінку з розрахунку 4 бали за кожен правильно виконаний номер). Учитель здійснює моніторингове відслідкування кількості учнів по отриманих рівнях.


ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

2.1.Робота з картками (3 учні).

Картка №1

1) Перевірити вірність пропорцій:      а) 8: 36 = 0,2: 0,9     б) 0,1: 0,5 = 2: 10.

2) Найти невідомий член пропорції:   а) 17: 51 = х: 6         б) (2 + х): 5 = 1: 2

3) Замінити відношення дробових чисел відношенням натуральних:

    а) 0,5: 0, 25 =       б) 0,06: 6,6 =

 

Картка №2

1) Перевірити вірність пропорцій:      а) 1: 3 = 6: 18           б) 0,2: 0,4 = 1: 5.

2) Найти невідомий член пропорції:   а) 7: 14 = х: 16         б) (х - 2): 8 = 1: 5

3) Замінити відношення дробових чисел відношенням натуральних:

    а) 0, 4: 0, 16 =       б) 0, 4: 0, 16 =

 

Картка №3

1) Перевірити вірність пропорцій:      а) 2: 5 = 4: 10           б) 0,2: 0,7 = 4: 14.

2) Найти невідомий член пропорції:   а) 8: 16 = х: 30        б) (х + 2): 4 = 1: 3

3) Замінити відношення дробових чисел відношенням натуральних:

    а) 0, 5: 0, 17 =       б) 0, 9: 0, 25 =

 

2.2.Усна робота
а) Замінити відношення десяткових дробів відношенням натуральних чисел:

 

б) Прочитати відношення. Вибрати ті, які показують, у скільки разів одне число більше від іншого. Вибрати ті відношення, які показують, яку частину складає одне число від другого.

 

2.3.Письмова робота (математичний диктант)
Вказати, які події будуть неможливими, достовірними, випадковими:

Завтра буде сонячний ранок.
Кішка мені промуркотіла “З добрим ранком!”.
До школи мене підвезли на автомобілі.
Завтра 15 грудня 2012 року.
За січнем буде червень.
Сьогодні два уроки математики.
Через 5 хвилин до класу зайде класний керівник.
Урок закінчиться через 55 хвилин.
Сьгодні у 6-Б класі шість уроків.
Новий рік будемо зустрічати 5 вересня.
Після середи буде четвер.
Сергійко за урок отримає 15 балів.

 

2.4. Взаимопроверка письмової роботи

(Учні обмінюються зошитами, виставляють один одному оцінки).

 

2.5.Перевірка робіт за картками

 

ІІІ. Пояснення нового матеріалу. Тема: Вірогідність випадкової події

3.1.Записуємо число, класна робота. Повідомлення учителем теми, цілей і задач уроку.

Формулювання цілей уроку самими учнями, що від уроку чекають діти?

 

3.2.Постановка нового домашнього завдання: вивчити п.22, повторити п.21, розв'язати

 №648, 651;  для дітей з високим рівнем навчальних досягнень додатково №652.

 

3.3.Пояснення нового матеріалу


План 

1.Визначення вірогідності випадкової події. Позначення вірогідності (Р), позначення подій (А, В, С,...), кількості сприятливих подій (m), кількості можлтивих подій (n)/

 

2.Правило знаходження вірогідності випадкової події : Р=

3. Приклади:


№1. На столі 10 зошитів, із них 1 в клітинку, інші - в лінію. Знайти вірогідність подій:

а) випадково взятий зошит буде в клітинку;

б)  випадково взятий зошит буде в лінію?


Розв'язання:
1) 10 - 1 = 9 (шт) - кількість зошитів в лінію.        
2) Р(А) =   - вірогідність події А.
3) Р(В) =  - вірогідність події В.

Відповідь: , .

 

№2. Для гри в лотерею було випущено 1000 квитків. З них 50 виграшні. Знайти вірогідність події А, що навмання придбаний квиток буде виграшним.

 Розв'язання:

1) Р(А) = .

Відповідь: .

 

№3.У букеті 5 червоних і 4 білих троянди. Яка вірогідність того, що навмання вибрана троянда беде білою (А), червоною (B), синьою (С)?

Розв'язання:

1) 5 + 4 = 9 (шт) – всього троянд (усі можливі події).

2) Р (А) =  - вірогідність події А.

3) Р (В) =  - вірогідність події B.

4) Р (С) = = 0 – вірогідність події С.

 

4.Визначення вірогідності достовірної події А. Наведення прикладів, висновок.

Приклад: а)Зараз урок математики. Р (А) = 1.

б) Після понеділка буде вівторок. Р (А) = 1.


5.Визначення вірогідності неможливої події (B). Наведення прикладів, висновок.

Приклад: а) Після понеділка буде субота. Р (В) = 0.

б) Після натуралльного числа 6 іде число 10. Р (В) = 0.

 

ІV. Закріплення вивченого на практиці
Розв'язання номерів №646, 647, 649.

Розв'язання усно №1099.

 

V. Підсумок уроку
1.Яку подію називають: неможливою, достовірною, випадковою?                      
2.Як визначити вірогідність випадкової події?
3.Як позначають вірогідність, кількість можливих подій, кількість сприятливих подій 
4.Чому дорівнює вірогідність достовірної (неможливого) події?
 

VІ.Оцінювання

 

Література:

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С., «Математика. 6 клас», Харків, «Гімназія», 2005.
Депман А.Г., Віленкін Н.Я., «За сторінками підручника математики», Москва, «Просвещение», 1989.
Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Рабінович Є.М., Якір М.С., «Збірник задач і контрольних робіт для 6 класу», Харків-Київ, «Гімназія», «А.С.К.», 1998.


Теги: випадкові величини, Бондаренко В.Л.
Навчальний предмет: Алгебра
Переглядів/завантажень: 238/38


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar