Головна » Алгебра

Множення десяткових дробів

ЦІЛІ: 

навчальна: засвоєння учнями вмінь множити два десяткових дроба і множити десятковий дріб на натуральне число, знаходити значення виразів та розв’язувати текстові задачі, дані яких подано у вигляді десяткових дробів;
розвивальна: формувати вміння застосовувати знання в нових ситуаціях;
виховна: виховувати старанність, наполегливість.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

                                                         ХІД УРОКУ.

І. Організаційний етап.

Перевірка готовності учнів до уроку, ознайомлення з планом вивчення теми, кількістю годин, переліком умінь і навичок, яких учні повинні набути у процесі вивчення теми.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Консультанти або чергові на перерві перевіряють наявність роботи і доповідають вчителеві.
На уроці учні здійснюють взаємоперевірку домашнього завдання. Зразки написані на дошці.
За потреби вчитель коментує розв’язки.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Учитель проводить бесіду, під час якої обговорює питання про те, які дії з десятковими дробами учні вже вміють виконувати. Далі усно розв’язують задачу: як знайти відстань, яку проїхав автомобіль за 3 години зі швидкістю 60 км/ год? Діти швидко дають відповідь 60 3=180 км. Потім пропоную таку задачу: знайти відстань, яку проїхав автомобіль за 3,2 годин зі швидкістю 60,5 км/год. Діти відповідають 60,5 3,2. А як це зробити?

Отже мета уроку навчитися виконувати множення десяткових дробів та застосовувати набуті знання на практиці.

Пояснювати правила множення десяткових дробів краще на конкретних прикладах, розглянувши різні випадки.

Випадок 1. Кількість знаків після коми в добутку більша за кількість знаків після коми в обох множниках разом:

1) 8,35 1,7 = 14,195                            2) 1,42 2,5 = 3,55.

Звертаю увагу учнів на той випадок, коли в результаті множення вийшла відповідь, яка закінчується нулем. Застерігаю учнів, що не можна закреслювати нуль до того, як буде поставлена кома у відповіді.

Випадок 2. Кількість знаків після коми в добутку дорівнює кількості знаків після коми в обох множниках разом:

1)0,3 0,4 = 0,12                                   2) 0,275 1,63 = 0,44825.

Звертаю увагу учнів на той випадок, коли один із множників менший від одиниці, то добуток буде меншим від другого множника.

Випадок 3. Кількість знаків після коми в добутку менша кількості знаків після коми в обох множниках разом:

1)1,08 0,056 = 0,06048                        2) 0,03 0,02 = 0,0006.

Випадок 4. Множення десяткового дробу на натуральне число:

1)42,25 7 = 295,75                               2) 17,8 5 = 89,0 = 89.

Разом з учнями робимо висновок.

Щоб перемножити два десяткові дроби, треба:

1) незважаючи на коми, виконати множення цих чисел, як натуральних;

2) у добутку відокремити справа комою стільки десяткових знаків, скільки їх    мають обидва множники разом.

Знаходимо це правило у підручнику (А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський,

М. С. Якір.  Математика, 5 клас. Харків « Гімназія», 2013 р.)

ІV. Формування вмінь.

Усні вправи.

Обчислити:

1,3 2;    1,5 0,3;   8 0,04;

4,8 20;  0,5 3;      0,14 6.

Збільшити десяткові дроби:

а) у 3 рази:     0,3;  0,02;  0,03;

б) у 0,5 разів: 0,3;  0,02;  0,03.

Письмові вправи.

Пригадати властивості множення натуральних чисел та записати на дошці ці властивості у буквеному вигляді.

Перевірити виконання властивостей множення для десяткових дробів на прикладах:

а) 1,3 0,4 = 0,4 1,3;

б) 0,5 ( 2  3,5) = ( 0,5 2 ) 3,5;

в) 0,3 ( 2,7+3,8) = 0,3 2,7 + 0,3 3,8

Завдання доцільно пропонувати виконати в парах.

Обчислити зручним способом:

а) 0,25 0,4 4;

б) 1,25 5 0,8;

в) 0,24 36,7-0,24 16,7;

г) 3,6 0,8+0,8 6,4.

3. Скласти задачу, для розв’язання якої треба перемножити числа 4,6 на 2,3. Учні пропонують приклади задач. Найцікавішу із пропонованих записати в зошити і розв’язати.

Додаткове завдання.

Обчислити значення виразів у першому стовпчику даної таблиці і за їх допомогою записати значення виразів у наступних стовпчиках.

 

V. Підсумок уроку.

Усне опитування:

1.Пояснити правило множення десяткових дробів. Наводимо приклади.

 2. Що потрібно робити, якщо в добутку менше цифр, ніж треба відокремити комою?

3. Під час множення десяткових дробів отримали добуток, який закінчується нулем. Що ви зробите спочатку: відокремите комою від кінця числа потрібну кількість знаків чи відкинете нуль?

4. Скільки знаків потрібно відокремити комою в добутках наступних прикладів:

    а) 15,6 16;                         б) 0,87 5,2;                      в) 0,053 0,08?

VІ. Домашнє завдання.

№ 919 (непарні), № 924( 1), № 931( підручник  А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. Математика, 5 клас. Харків

 « Гімназія», 2013 р.).


Теги: Богданцева В.А., дроби
Навчальний предмет: Алгебра
Переглядів/завантажень: 297/41


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar