Головна » Алгебра

Логарифмічні рівняння

Мета: 

узагальнити та систематизувати знання  й навички учнів з теми «Логарифмічні рівняння»;
розвивати логічне мислення, навички колективної та самостійної роботи, уміння розраховувати свої сили і оцінювати свої можливості, спонукати до самоконтролю, взаємоконтролю;
виховувати культуру математичної мови, наполегливість, самостійність, контролювати увагу на всіх етапах уроку.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

Обладнання:

презентація;
 вислови;
 таблиця-стенд;
 завдання для самостійної роботи;
бланки для відповідей

Х І Д  У Р О К У

І. Мотивація навчання.

         Сьогодні на уроці ми повинні узагальнити та систематизувати знання з теми «Логарифмічні рівняння», а саме повторити логарифм числа, основні властивості логарифмів, логарифмічні рівняння, здійснити діагностику знань і розглянути застосування логарифмів в інших галузях та природі. І.Хіксон говорив: «Якщо відразу не має успіху, то спробуйте ще і ще». І тому, обчислюйте, міркуйте, міркуйте раціонально, пам’ятаючи, що «швидкість потрібна, а поквапливість – шкідлива». «Ті люди, що засвоїли принципи математики, мають на один орган чуття більше, ніж інші смертні». Кожен з вас має бланк відповідей, який треба заповнити протягом уроку.

ІІ. Актуалізація навчальної діяльності учнів.

Чи є запитання по домашньому завданню? (Якщо є, то вчитель відповідає на них разом з учнями)

Повторення теоретичного матеріалу  - інтерактивна технологія несправний мікрофон:

Логарифмом деякого числа називається …
Підлогарифмічний вираз набуває тільки …
Основа логарифма є … і не дорівнює …
При розв’язанні вправ з логарифмами ми використовуємо їх основні…
Щоб звести логарифми до однієї основи треба використати формулу …
Рівняння називається логарифмічним, якщо  воно містить змінну …
Логарифмічні рівняння поділяються на …

 Інтерактивна технологія «навчаючи – учусь» - повторення основних властивостей логарифмів (робота в парах)
Виконання усних вправ за презентацією.

Обчисліть ; 

Які з поданих рівнянь є логарифмічними?

    

Скільки коренів має рівняння?

ІІІ.  Узагальнення й систематизація знань, вдосконалення вмінь.

Виконання тестових завдань з занесенням у бланк відповідей – І ряд, ІІ і ІІІ ряд працює колективно (завдання ЗНО): розв’язати рівняння

На деякому етапі розв’язання працюємо коментовано (розвиваємо слухову пам'ять).

 

Виконання завдання з відкритою відповіддю – ІІ ряд. Розв’яжіть рівняння  - варіант 1

 - варіант 2

 І і ІІ ряд працює колективно з вчителем (завдання ЗНО) .

Презентація завдання ЗНО(поглиблений рівень). 

         На думку Т.Г.Шевченка математичні здібності визначаються двома основними рисами: умінням мислити логічно і умінням мислити нешаблонно. Поєднання одних і інших рис необхідні для розв’язання завдань поглибленого рівня, а саме параметричних рівнянь, які зустрічаються на ЗНО.

         Знайти всі значення параметра а, при яких рівняння  2lg(x+3)=lg(ax) має єдиний розв’язок.

Застосування інтеграла (презентація).
Виконання  тестових завдань або завдань з відкритою відповіддю (всі ряди).

ІУ. Підсумок уроку.

Рефлексія.

Яке завдання було найскладнішим? Найлегшим? Найцікавішим?
Чого не вистачило для успішного розв’язання завдань?

Взаємоперевірка завдань самостійної роботи за готовими спроектованими відповідями.
Підведення підсумків уроку,  виставлення оцінок. «Зближення теорії з практикою дає найблаготворніше результати», в чому ми й переконалися сьогодні на уроці.

У. Домашнє завдання.

При яких значеннях параметра а  рівняння має єдиний корінь?

ВІДПОВІДІ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ВАРІАНТ  1

Логарифм добутку дорівнює…
Логарифм частки дорівнює…
Показник степеня підлогарифмічного виразу треба…
Показник степеня основи треба…

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Розв’яжіть рівняння  .

ЗАВДАННЯ З ВІДКРИТОЮ ВІДПОВІДДЮ

Розв’яжіть рівняння  

ВАРІАНТ  2

РОБОТА В ПАРАХ

Логарифм добутку дорівнює…
Логарифм частки дорівнює…
Показник степеня підлогарифмічного виразу треба…
Показник степеня основи треба…

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Розв’яжіть рівняння  .
ЗАВДАННЯ З ВІДКРИТОЮ ВІДПОВІДДЮ

Розв’яжіть рівняння   


Теги: Трусова О.М., логарифмічні рівняння
Навчальний предмет: Алгебра
Переглядів/завантажень: 577/89


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar