Головна » Алгебра

Конспект уроку алгебри в 11-му класі „Похідна та її застосування”

 Мета:   навчальна: узагальнити, систематизувати знання учнів з теми; продовжити формувати вміння та навички учнів застосовувати набуті знання до розв’язування задач з даної теми;

 розвивальна: розвивати логічне  мислення,  комунікабельність, увагу, пам’ять, здатність до самостійності мислення; усне та писемне мовлення; розвивати інтерес до математики;

  виховна:виховувати в учнів бажання мати глибокі й міцні знання, працьовитість та уважність; сприяти розвитку всесторонньо розвинутої особистості;

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Обладнання:мультимедійний проектор, комп’ютер, картки з завданнями

                                                                      

                                                                      Розум людський має три ключі, які все

                                                                      відкривають:знання, думка, уява. 

                                                                                                                 Віктор Гюго

 

Хід уроку

1. Організаційний момент уроку.

2. Повідомлення теми і мети уроку.

Похідна – фундаментальне поняття математичного аналізу за допомогою якого досліджують процеси і явища  в природних, соціальних і економічних науках. Тому вивченню цієї теми ми приділили особливу увагу.  Досягти успіху можна тільки тоді, коли є певна мета. Мета сьогоднішнього уроку для вас  така: узагальнити знання про похідну, використовувати ці знання при розв’язуванні задач.

3. Актуалізація опорних знань:

     - Усне опитування:

     Дайте відповіді на запитання:

     1) що називається похідною функції в точці?

     2)  який геометричний зміст похідної?

    3)   який механічний зміст похідної?

    4) запишіть правило знаходження похідної суми двох функцій;

 5) запишіть правило знаходження похідної  добутку двох функцій;

   6) запишіть правило знаходження похідної  частки   двох функцій;

   7) запишіть рівняння дотичної до графіка функції.

    4. Застосування здобутих знань.

    1) вправа «Розшифруй слово»

Щоб ефективно використовувати похідну при розв’язанні конкретних задач, необхідно, як таблицю множення, знати таблицю похідних елементарних функцій. Наступне завдання дасть нам змогу перевірити, як ви вмієте використовувати таблицю похідних.

 

Завдання для першої групи

      Обчислити значення похідної функції  f(x) в точці х0:

       1) f(x) = x4 – 2x3 + x,        x0 = - 1;               2) f(x) = ,  x0 =3;

       3) f(x) = ,      x0 = ;                4) f(x) = ,         x0 =0;

      5) f(x) = 3 sin x + 2,    x0 = ;                  6) f(x) = x2 – 4 ,       x0 = 4;

                                        7) f(x) = 3x3 – 4x – 1,  x0 = 1.

 

Відповідь: Лейбніц

 

Завдання для другої групи:

Обчислити значення похідної функції  f(x) в точці х0:

     1) f(x) = ,  x0 =1;            2) f(x) = 2x4 – 5x3 + 2x – 5,     x0 = 2;                                       3) f(x) = ,      x0 = 4;               4) f(x) =3x + cos 2x,    x0 = ;

 

Відповідь: Ньютон

 

Завдання для третьої групи:

Обчислити значення похідної функції  f(x) в точці х0:

  1) f(x) = 4x3 – 2x2 + x – 5,   x0 = - 2;      2) f(x) = x sin x,   x0 = ;

           3) f(x) = ,   x0 =1;                       4) f(x) = 3x tg x,  x0 =0;

          5) f(x) = ,  x0 =0;                         6) f(x) = ,  x0 =3;

                 7) f(x) = 0,25 x4 + x3+0,5x2 – 1,  x0 = 2.

 

Відповідь: Лагранж

 

Завдання для четвертої групи:

Обчислити значення похідної функції  f(x) в точці х0:

 

Відповідь: Ферма

2) історична довідка про походження похідної.    

До відкриття похідної незалежно один від одного прийшли два відомих вчених Ісаак Ньютон та Го́тфрід Вільгельм Лейбніц наприкінці 17 століття. Ньютон, означаючи похідну, виходив із задач механіки; Лейбніц - із геометричних задач. Але відкриттю похідної і основ диференціального числення передували роботи таких великих вчених як П’єра  Ферма та Рене Декарта. Так у "Початках" Евкліда описано спосіб побудови дотичної до кола,  Архімед побудував дотичну до спіралі, що носить його ім'я, Аполлоній - до еліпса, гіперболи і параболи. Однак давньогрецькі вчені не вирішили задачу до кінця, тобто не знайшли загального методу, придатного для побудови дотичної до будь-якої плоскої кривої в даній точці. Перший загальний спосіб побудови дотичної до алгебраїчної кривої був викладений у "Геометрії" Декарта. Більш загальним і важливим для розвитку диференціального числення був метод побудови дотичних Ферма. Хоча сам термін «похідної» і позначення ввів Жозеф Лагранж.

3) розв’язування задач за готовими рисунками

Уміння працювати самостійно є дуже важливим і в навчанні, і в житті. Але, крім того, для досягнення успіху в житті потрібно мати друзів, партнерів. Тому під час виконання наступної роботи дозволяється здійснювати взаємодопомогу.

На рисунку зображено графік функції y = f(x) та дотичні до нього в точках х1 та х2. Користуючись геометричним змістом похідної, знайти f'(x1)+f'(x2)

Відповідь: 1) ;  2) 1+ ;  3) ;  4)1.

 

4) розв’язування задач  з підручника

    № 11.16 (3).  Складіть рівняння дотичної до графіка функції

                           f(x) = 2x3+3x2 – 10x – 1, якщо ця дотична паралельна прямій

                            у = 2х + 1.

№ 11.26.  На графіку функції f(x) = -  знайдіть точку, дотична в якій   перпендикулярна до прямої  у – 2х + 1 = 0.

5) розв’язування задач на механічний зміст похідної (задачі із ЗНО)

          №1. Матеріальна точка рухається за законом s(t)=2t2 + 5t, де s вимірюється в   метрах, а t в секундах. Знайти значення t (у секундах), при якому миттєва швидкість матеріальної точки дорівнює 64 м/с. (ЗНО – 2011)

             Відповідь: t = 14,75 с

          №2. Тіло рухається прямолінійно за законом s(t)= (час t вимірюється в секундах, шлях s – в метрах). Визначити прискорення його руху в момент   t = 10 с  (ЗНО – 2008)

             Відповідь: а = 36 м/с2

№3.  Дві матеріальні точки рухаються за законами: s1(t)=12 + 15t – t2 і

         s2(t)=5 – 5t + 4t2. Яку відстань пройде перша точка з моменту, коли швидкості  цих двох точок стануть однаковими? (пробне ЗНО – 2008)

         Відповідь: s = 38 м

      № 4.  Матеріальна точка рухається за законом s(t)=t2 + 4t+2. У який момент часу швидкість точки дорівнює  7 км/год? (ЗНО – 2009)

         Відповідь: t =1,5 с

6) логічний лабіринт

  Вставте пропущений вираз:

х2 + sin x

2x + cos x

 

5. Підсумок уроку.

       Я переконалася, що ви – клас однодумців, які вміють застосовувати набуті знання, а це означає, що кожний з вас, як і сьогодні,  так і в майбутньому буде компетентний в певній галузі.

         Думаю, уміння аналізувати ситуацію ще не раз стане вам у нагоді.

6. Домашнє завдання.

    Повторити пункти 9 – 11

    Виконати  в зошиті завдання № 11. 17,  № 11. 22,  № 11. 27


Теги: похідна, Савчук І.Ц.
Навчальний предмет: Алгебра
Переглядів/завантажень: 2425/204


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar