Головна » Алгебра

Графічний метод розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем. Урок з математики для 10 класу

Мета: удосконалення вмінь та навичок учнів при розв’язуванні рівнянь, нерівностей та їх систем графічним методом; розвиток творчих здібностей засобами розв’язування нестандартних завдань; виховання культури математичного мовлення, графічної культури; стимулювання творчої активності, формування комунікативної компетентності

Обладнання: мультимедійний проектор; роздавальний матеріал; презентація відтворює етапи уроку

 

Автор: Лисиченко Тетяна Владиславівна

Посада: учитель математики

Місце роботи: Артемівська школа №7 Донецької області

 

Хід уроку

Організаційний момент

     2.  Повідомлення теми уроку (слайд 1)

     3. Актуалізація опорних знань

          а) „Теоретична розминка”    (співбесіда з учнями)

 В чому полягає графічний метод?

1) Розв’язування рівнянь виду   (слайд 2)

Побудувати в одній системі координат графіки функцій   та .
Абсциси точок перетину графіків є коренями рівняння.

 

2) Розв’язування нерівностей виду                          

Побудувати в одній системі координат графіки функцій   та .
Знайти абсциси точок перетину графіків та вказати проміжки вісі ОХ, які відповідають умові даної нерівності.

3) Розв’язування систем рівнянь (слайд 4)

Побудувати графік кожного рівняння системи в одній системі координат.
Координати точок перетину графіків є розв’язком системи.

4) Розв’язування систем нерівностей (слайд 4)

Побудувати графіки функцій або рівнянь відповідно кожній нерівності в одній системі координат.
Вказати множину точок площини відповідно кожній нерівності.
Знайти спільний розв’язок.

          б)   Виконання завдання в зошитах:

     За малюнком на дошці скласти відповідну систему рівнянь або нерівностей.

                          

Відповіді: а)      б)       в)        г) 

       в)  Дидактична гра „Так” чи „Ні” (слайд 5; 6)

      Чи є правильними дані твердження?

1) Коло, задане рівнянням  , має центр А(0;-3).

    Відповідь: Ні. Центр (0;3)

2) Нерівність  не має розв’язків.

    Відповідь: Ні. Оскільки при будь-яких значеннях х.

3) Система рівнянь  має один розв’язок при а=0.

    Відповідь: Так. (Зробити відповідний малюнок на дошці)

4) Коло – це графік функції.

    Відповідь: Ні. (Пояснити, чому. Сформулювати означення функції)

      4. Виконання тестової роботи (додаток 1)

Учні виконують тестову роботу, записують відповіді в бланк самооцінки.

Результати перевіряються на уроці (слайд 7; 8).

      5. Удосконалення вмінь та навичок учнів (додаток 2)

а) Учні об’єднуються в групи та працюють над практичними завданнями. Результати своєї роботи кожна група захищає біля дошки. За результатами роботи виставляються відповідні бали в бланк самооцінки. Всі завдання записуються в зошитах

б) Учні в групах виконують графічні завдання. Всі задані групам графіки функцій та рівнянь виконуються на дошці в одній системі координат, результатом роботи класу є графічний рисунок (додаток 3). За кожне правильно виконане завдання виставляються бали в бланк самооцінки.

      6. Домашнє завдання: За допомогою графіків функцій, рівнянь, нерівностей придумати і    описати рисунок.

      7. Підведення підсумків уроку.

         а) Підведіть підсумки  в бланках самооцінки.

         б) Вправа „Мікрофон”

Чи задоволений ти уроком?
Який з видів діяльності на уроці тобі сподобався більш за все?
Яке із запропонованих завдань викликало найбільші труднощі?
Чи легко тобі працювалось в групі?
Чи влаштовує тебе результат твоєї роботи на уроці?


Теги: графічний метод, Лисиченко Т.В.
Навчальний предмет: Алгебра
Переглядів/завантажень: 412/43


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar